سرمایه گذاری اهرمی


تصویب کلیات اساسنامه و امیدنامه «صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی»

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی دارای دو سازوکار برای سرمایه‌گذاری و انتقال مالکیت واحدهای سرمایه‌‌گذاری است.

سازمان بورس

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس از تدوین مقررات مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی با امکان سرمایه‌گذاری همزمان سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌‌پذیر خبر داد.

اهرم مالی یا Leverage به معنی استفاده از ابزارهای مالی یا بدهی برای افزایش سود سرمایه‌گذاری است. یک شرکت یا سرمایه گذار می‌تواند از طریق قرض گرفتن (ایجاد بدهی) نرخ بازده بالقوه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

رضا نوحی در این باره به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: مقررات مربوط به این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طوری تدوین شده است که صندوق ملزم به رعایت نصاب صندوق‌های سهامی است. در این صندوق‌ها عمده پرتفوی صندوق را سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام تشکیل خواهد داد؛ همچنین مدیریت پرتفوی صندوق به شکل فعال است و مدیر صندوق می‌تواند بر اساس نصاب تعریف‌شده، نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام اقدام کند.

نوحی، این صندوق‌ها را دارای واحدهای ممتاز و عادی عنوان کرد و افزود: واحدهای عادی صندوق کف بازدهی دارند و از طرف دیگر برای آن‌ها سقف بازدهی در نظر گرفته شده است. تامین حداقل بازدهی تعیین‌شده برای دارندگان واحدهای عادی در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از نرخ مذکور باشد، از محل واحدهای ممتاز انجام می‌شود و چنانچه بازدهی صندوق بیش از حداکثر نرخ بازدهی تعیین‌شده برای واحدهای عادی باشد، مازاد بازدهی واحدهای عادی نسبت به سقف تعیین‌شده به واحدهای ممتاز تعلق می‌گیرد. بازدهی مذکور به شکل روزانه مورد محاسبه می‌شود و باید اعلام شود.

شرایط واحدهای عادی

او توضیح داد: در این صندوق‌ها برای ورود و خروج متقاضیان سرمایه‌گذاری در واحدهای عادی از سازوکار مبتنی بر صدور و ابطال استفاده می‌شود و ورود و خروج متقاضیان سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز از طریق معاملات واحدهای ممتاز در بورس انجام می‌شود؛ به عبارتی این نخستین نوع صندوق سرمایه‌گذاری خواهد بود که هم‌زمان از هر دو سازوکار «صدور و ابطال» و بورس‌ها جهت سرمایه‌گذاری و انتقال مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری بهره می‌گیرد.

شرایط واحدهای ممتاز

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزود: با توجه به اینکه واحدهای ممتاز در این صندوق به عنوان پشتیبان صدور واحدهای عادی هستند، لذا قابل ابطال نیست و صرفا از طریق بازار قابل معامله است. از طرف دیگر به منظور توسعه صندوق، صدور واحدهای ممتاز در طول دوره فعالیت صندوق به نام مدیر صندوق پیش‌بینی شده است. مطابق مقررات تدوینی، در طول دوره فعالیت صندوق، صدور واحدهای عادی تا ۲ برابر ارزش کل واحدهای ممتاز صادرشده امکان‌پذیر است.

نحوه شکل گیری و ارکان صندوق

نوحی در خصوص نحوه شکل‌‌گیری و ارکان صندوق اظهار کرد: مقررات مربوطه طوری تدوین شده است که صندوق حداقل تعداد ارکان را داشته باشد. ارکان این صندوق شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی و حسابرس هستند. در این صندوق‌ها واحدهای ممتاز در دو نوع اول و دوم ارائه می‌شود. صرفاً دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول اختیار شرکت در مجامع و رای‌گیری دارند و در سایر موارد ویژگی‌های واحدهای ممتاز نوع اول و دوم مشابه یکدیگر است.

او ادامه داد: واحدهای ممتاز غیرقابل ابطال و در بورس قابل معامله است. این صندوق‌ها با پذیره نویسی واحدهای ممتاز به مبلغ حداقل ۵هزار میلیارد ریال مجوز فعالیت سرمایه گذاری اهرمی دریافت می‌کنند و صدور واحدهای عادی صرفاً بعد از دریافت مجوز فعالیت امکان‌پذیر است.

مهمترین مزیت صندوق اهرمی

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، بزرگترین مزیت این نوع صندوق‌ها را امکان سرمایه‌گذاری همزمان سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر در واحدهای این صندوق‌ها بیان کرد و گفت: براین اساس، اشخاص ریسک‌پذیر می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز این صندوق اقدام کنند و اشخاص ریسک‌‌گریز با سرمایه‌گذاری در واحدهای عادی این صندوق، حداقل بازدهی عنوان‌شده در امیدنامه صندوق را به دست می‌آورند.

محدوده بازدهی

او تصریح کرد: محدوده بازدهی تعیین‌شده شامل، کف و سقف بازدهی است و در شرایطی که بازدهی صندوق کمتر از کف بازدهی اعلامی باشد، حداقل بازدهی اعلام‌شده برای دارندگان واحدهای عادی از محل واحدهای ممتاز این صندوق تامین می‌شود؛ از سویی دیگر، چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از سقف بازدهی تعیین‌شده باشد، مازاد بازدهی ایجادشده از محل واحدهای عادی نسبت به سقف مذکور، به واحدهای سرمایه‌‌گذاری ممتاز تعلق می‌گیرد.

مزایای واحدهای ممتاز

رضا نوحی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در واحدهای ممتاز این صندوق، این امکان را برای سرمایه‌گذاران یادشده فراهم می‌کند تا از منابع جمع‌آوری‌شده از محل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان اهرم استفاده کنند. به همین منظور هر گونه تغییرات در کلیات بازار سرمایه، اثر مضاعفی را بر بازدهی واحدهای ممتاز متصور می‌کند.

رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: با توجه به اینکه این صندوق از نوع صندوق‌های سهامی است، اشخاص حقوقی دارای مجوز سبدگردانی معتبر مجاز به ارائه تصدی سمت مدیریت صندوق‌اند و پس از ابلاغ مقررات مربوطه می‌توانند نسبت به تاسیس صندوق فوق اقدام کنند.

نوحی در ادامه اظهار کرد: با توجه به بازدهی قابل قبول سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه، انتظار می‌رود با استقبال هر دو طیف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این صندوق، شاهد پاسخگویی همزمان به نیازهای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز با استفاده از یک ابزار باشیم.

او خاطر نشان کرد: اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق یادشده به مدت یک هفته در تارنمای سازمان جهت دریافت اظهارات فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد و پس از آن ابلاغ خواهد شد. اساسنامه ، امیدنامه و امیدنامه (بدون پرداخت سود) مذکور در تارنمای www.sena.ir است.

فعالان بازار سرمایه، می‌توانند نسبت به ارائه نظرات تخصصی خود از طریق ارسال مکاتبات به اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خصوص اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق یادشده اقدام کنند.

پرونده قاچاق انسان در آمریکا

پرونده قاچاق انسان در آمریکا

تسنیم نوشت: «پرونده‌های پنهان» شبکه پرس‌تی‌وی، مرضیه هاشمی مجری این برنامه تلویزیونی به همراه صاحب‌نظران نگاهی به تبعات دهشتناک ناشی از خرید و فروش قانونی انسان‌ها در آمریکا و واداشتن آنان به انجام کار اجباری بدون هرگونه حق انتخاب، دارد.

۲۴۶ سال برده‌داری در ایالات متحده آمریکا که در قالب یک عرف اجتماعی و اقتصادی رواج داشت و با تحکیم پایه‌های سرمایه‌داری نوین، آمریکا را به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل کرد، رفته‌رفته با مخالفت‌هایی روبرو شد و سرانجام نهاد آن در سال ۱۸۶۵ با تصویب متمم سیزدهم قانون اساسی برچیده شد. اما این یک وعده توخالی بیش نبود و قانون مزبور، به رغم شعار «۴۰ جریب زمین و یک قاطر برای هر سیاه» (یعنی رقمی به ارزش تقریبی ۶ تا ۶۰ میلیارد دلار به پول امروز)، نه التیامی بود بر آسیب‌های هنگفت حاصل از دو قرن و نیم اسارت و بهره‌کشی ناجوانمردانه از سیاه‌پوستان آفریقایی‌تبار این کشور و نه اهرمی برای ایجاد مساوات و برابری میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان ساکن این سرزمین.

در سال ۲۰۱۹، میانگین ثروت یک خانوار سفیدپوست آمریکایی بالغ بر ۱۸۸ هزار و دویست دلار گزارش شده است. یعنی ۷.۸ برابر میانگین ثروت یک خانوار سیاه‌پوست در همان سال. به عبارت دیگر، در این مقطع سرمایه گذاری اهرمی از زمان، ۸۴ درصد ثروت خانوارها در آمریکا در اختیار سفیدپوستانی بود که طبق سرشماری سال ۲۰۲۰، تنها ۶۰ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. این رقم برای جمعیت ۱۳.۴ ذرصدی سیاه‌پوستان چیزی حدود ۴ درصد گزارش شده است. به استناد این آمار و ارقام، خانوارهای سفید آمریکای ۵.۳ برابر بیش از خانوارهای سیاه ثروت به ارث می‌برند، یا به عبارتی، احتمال به میراث بردن ثروت برای خانوارهای سفید حدود ۲.۸ برابر بیش از خانوارهای سیاه است.

خرید و فروش انسان در آمریکا

در این قسمت از سری برنامه‌های «پرونده های پنهان» شبکه پرس‌تی‌وی، مرضیه هاشمی مجری برنامه تلویزیونی به همراه صاحب‌نظران میهمان نگاهی دارد به تبعات دهشتناک ناشی از خرید و فروش قانونی انسان‌ها در آمریکا و واداشتن آنان به انجام کار اجباری بدون هرگونه حق انتخاب.

«کَم هاوارد» – فعال حقوق سیاه‌پوستان و میهمان اول برنامه که سال‌های متمادی از عمر خود را وقف دریافت خسارت به نفع سیاه‌پوستان آمریکا کرده و از اعضای فعال «ائتلاف ملی سیاهان آمریکا برای جبران خسارات» است، پرداخت خسارت به سیاهان را حق انکارناپذیر جماعتی می‌داند که اصالتاً از سرزمین ابا اجدادی خود آفریقا ربوده شدند تا در مزارع و کارخانه‌های آمریکا به کار اجباری با اعمال شاقه گمارده شوند.

به گفته وی، جز در برهه کوتاهی از زمان و به رغم تصویب متمم‌های قانونی متعدد در حمایت از حقوق سیاهان در اواسط دهه شصت و دهه هفتاد، نظام آپارتاید تروریستی همواره در طول تاریخ ایالات متحده آمریکا به صورت سازمان یافته و با پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم دولت در همه عرصه‌ها، از تعلیم و تربیت گرفته تا سرمایه گذاری اهرمی شغل و مسکن و بهداشت و درمان و امتیازات اقتصادی و قضایی، بر جان و مال و ناموس سیاه‌پوستان این کشور حکم رانده است.

رنگین‌پوستان محکوم

کَم هاوارد در گفت‌وگو با پرس‌تی‌، بحث تبعیض در آمریکا را فقط محدود به قشر سیاه نمی‌داند و معتقد است که اصولاً هر رنگین‌پوست مهاجری در این کشور محکوم به تحمل نوعی نابرابری و بی‌عدالتی در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی است. این عضو فعال «ائتلاف ملی سیاهان آمریکا برای جبران خسارات» در ادامه به تشریح ارکان پنج‌گانه بیانیه پیشنهادی این همبستگی در ارتباط با نحوه پرداخت غرامت به قربانیان و بازماندگان جنایت شومی می‌پردازد که تحت عنوان «برده‌داری»، نه فقط حقوق حقه شهروندان رسمی این کشور را در همه ابعاد تضییع کرده، بلکه جان انسان‌های بی‌گناه بسیاری را نیز گرفته است.

ارکان پنج‌گانه این بیانیه ملی را که در مجموع، مبتنی بر قوانین بین‌المللی در برخورد با انواع جنایات علیه بشریت است، مواردی چون ارائه تضمین عدم تکرار جرائم مشابه از طریق حذف سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اصلاح قوانین کیفری، بازنگری در قوانین مدنی و ضوابط اقتصادی، رفع نابرابری در تخصیص اعتبارات در عرصه‌های مختلف، استرداد حقوق از دست رفته نسل‌های متوالی طی دو قرن و نیم بی‌عدالتی و استثمار از طریق اعمال سیاست‌های ترمیمی در عرصه آموزش و توانمندسازی و ثروت‌سازی و مالکیت مادی و معنوی، پرداخت غرامت مستقیم به سیاهان، زدودن آثار و نمادهای به جای مانده از دوران بردگی به منظور دلجویی از قشر آسیب‌دیده و در نهایت، بهبود شرایط زندگی سیاه‌پوستان کشور جهت کاهش مؤثر آمار مرگ و میر شایع در بین آنان.

اقتدار سیاه

در بخش دوم برنامه، مرضیه هاشمی میزبان «کولونجی جاما چانگا»، فعال حقوق سیاه‌پوستان و از بنیانگذاران رسانه «اقتدار سیاه» - است. وی سابقه مبارزه علیه خشونت پلیس در ابعاد محلی و ملی و نقض حقوق بشر در ابعاد بین‌المللی را در کارنامه دارد، همچنین مؤسس و هماهنگ‌کننده ارشد جنبش «اِف.تی.پی» برای تأمین نیازهای غذایی مردم و مقابله با تروریسم پلیسی است.

کولونجی که تجربیات ارزشمند خود را در کتاب پرفروشش تحت عنوان «ساخت ارتش مردمی» و مستند تلویزیونی «حق تقدم با سازماندهی است» به اشتراک گذاشته، تعریف فرایند «جبران خسارت» در قالب پرداخت غرامت مالی را برداشتی ساده‌انگارانه می‌خواند و آن را مجموعه‌ای مرکب از یکسری اقدامات همگن شامل آزادسازی زندانیان سیاسی مدافع حقوق سیاهان و پرداخت غرامت به آفریقا بابت محروم کردن این قاره از سالم‌ترین و تواناترین ساکنینش برمی‌شمرد.

به زعم وی، پرداخت غرامت باید به دو شیوه نقدی و غیرنقدی، از جمله اعطای زمین، صورت گیرد تا زمامداران نظام سرمایه‌داری نتوانند با ایجاد تورم کاذب و پایین کشیدن ارزش دلار، آنچه به سیاهان واگذار می‌کنند یک شبه بازپس گیرند. کولونجی توهم‌زایی، زالو صفتی و عوام‌فریبی را از خصائل ذاتی نظام کاپیتالیسم می‌داند و معتقد است که «قدرت» در غیاب «حق تعیین سرنوشت» ادعایی بی‌پایه و اساس بیش نیست.

این فعال سیاه‌پوست، عدالت از نوع آمریکایی را افسانه‌ای محال می‌خواند و رفتار وحشیانه ربودن آفریقایی‌ها، انتقال آنان به مستعمره انگلیس در ویرجینیا و به بردگی کشاندن آنان را سرآغاز دو و نیم قرن برده‌داری در آمریکا و گواه بر این مدعا می‌نامد. به اذعان کولونجی، تمام کسانی که پول رایج آمریکا به تصویرشان منقوش است – شامل «جُرج واشنگتن» - سوای شعارهای عوام فریبانه، همگی از برده‌داران صاحب نام تاریخ آمریکا به‌ شمار می‌روند.

کسانی که در دست نوشته‌هایشان سیاهان را سه پنجم یک انسان کامل توصیف کردند، آنان را به دیده یک حیوان اهلی شده نگریستند و بر جان و مال و ناموس‌شان چوب حراج زدند. چانگا آموزه‌های اسلامی را یگانه راه چاره برای ریشه‌کنی پدیده شوم بردگی – این تحفه دنیای استعمار –برمی‌شمرد و از رسانه‌ها می‌خواهد تا ملت‌ها را در مسیر مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی همراهی کنند.

هرچند تاریخ برده‌داری تاریخی فراتر از کشف آمریکا دارد، در این سرزمین مردمی را به بهانه رنگ پوست‌شان از آن سوی دریاها آوردند و از هیچ سوء استفاده‌ای در حق‌شان دریغ نکردند. گرچه از قانون لغو برده‌داری در آمریکا حدود یک قرن و نیم می‌گذرد، اما این پدیده شوم کماکان با عناوین مختلف به قوت خود باقی‌است. برده‌داری آمریکایی موضوعی نژادمحور است و موانع اقتصادی و اجتماعی که ریشه در تبعیض نژادی دارند هنوز عامل نابرابری در آمریکا به شمار می‌روند. امروزه در این کشور جنبش‌های متعددی برای مقابله با تروریسم نظام‌مند مبتنی بر دکترین «برتری سفیدپوستان بر سیاهان» شکل گرفته است.

فریدون خاوند

فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد پاریس فرانسه است.

نوشته‌های فریدون خاوند

اوج‌گیری کم‌سابقه دلار آمریکا در بازار جهانی ارز

نگاه فریدون سرمایه گذاری اهرمی خاوند: زیر تأثیر رویدادهای مهم اقتصادی و ژئوپولیتیک، ارزش دلار در برابر همه ارزهای مهم به‌گونه‌ای کم‌سابقه اوج گرفته و اقتصاد جهانی با چالش‌هایی تازه روبه‌رو شده است.

پوتین (راست) در کنار گورباچف (چپ) در یک کنفرانس خبری در سال ۲۰۰۴

از رؤیای گورباچف تا کابوس پوتین

دوره زمامداری میخائیل گورباچف، واپسین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، تنها شش سال بود، ولی همین زمامداری کوتاه‌مدت نه تنها چهره کشورش بلکه شکل‌بندی روابط بین‌المللی را دگرگون کرد.

مقر مرکزی بانک مرکزی ایران

شبح سلطه مطلق فقیهان بر فراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی

نگاه فریدون خاوند: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، که اهداف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مخالفت بخش گسترده‌ای از محافل دانشگاهی و کارشناسی جمهوری اسلامی را بر انگیخته است.

چند جنگجوی طالبان در بیرون محلی که ساکنان کابل برای دریافت بسته‌های غذایی ارسالی از عربستان به آن مراجعه کرده‌اند.

اقتصاد افغانستان در گذار از حکومت فاسدان به سلطه جهل

نگاه فریدون خاوند: یک سال بعد از سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت، فرو غلطیدن اقتصاد افغانستان در سراشیب همچنان ادامه دارد و چشم‌اندازی برای خروج از فاجعه، در افق دیده نمی‌شود.

«سفره مردم»؛ سیاسی‌ترین متغیر اقتصادی

نگاه فریدون خاوند: اصطلاح «سفره مردم» سال‌هاست به ادبیات اقتصادی و اجتماعی ایران راه یافته و کوچک‌تر شدن آن، هم موضوع دائمی مورد بحث کوچه و بازار است و هم زیر ذره‌بین صاحب‌نظران.

ابراهیم رئیسی؛ وارث و پاسدار «اقتصاد قهقرایی»

یک سال بعد از آغاز زمامداری رئیسی، حتی آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی کشور رو به وخامت رفته‌اند، و نرخ تورم به اوج‌گیری خود ادامه داده است.

ابرهای تیره بر فراز اقتصاد جهانی

گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، افق کم و بیش تاریکی را، هم برای کشورهای پیشرفته صنعتی و هم برای قدرت‌های نوظهور و دنیای در حال توسعه پیش بینی‌می‌کند.

لوپن در گفت‌وگو با خبرنگاران در مسکو حین سفر سال ۲۰۱۷ خود به روسیه

شبح پوتین بر فراز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

پیروزی احتمال مارین لوپن در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، به یک زمین‌لرزه بزرگ در اتحادیه اروپا منجر خواهد شد و روسیه پوتینی را، به زیان اردوگاه غرب، تقویت خواهد کرد.

واقعیت‌های رفتار و روابط چین با ایران چیست؟

واقعیت‌های روابط ایران و چین را نه در تبلیغات رسانه‌های دولتی بلکه در نوشته‌های فعالان اقتصادی باید جستجو کرد. یکی از بهترین منابع متنی است که «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» منتشرکرد.

اقتصاد جهانی زیر فشار ابهام‌های سال ۲۰۲۲

نگاه فریدون خاوند: تحلیلگرانی که در پیش‌بینی تحولات اقتصادی تخصص دارند، این روزها خود را با چالش‌هایی کم‌سابقه روبه‌رو می‌بینند و، به ناچار، در پیشگویی‌هایشان سخت احتیاط می‌کنند.

ابراهیم رئیسی و صاحب‌منصبان اقتصادی او لایحه بودجه ۱۴۰۱ را زمینه‌ساز دستیابی کشور به نرخ رشد هشت درصدی می‌دانند.

پیام‌های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۱

نگاه فریدون خاوند: اهرمی که دولت‌های جمهوری اسلامی برای تأمین کسری بودجه به کار می‌گیرند، استقراض از بانک مرکزی است، اصطلاح محترمانه‌ای که برای چاپ پول به دستور دولت به کار می‌رود.

پایین کشیدن مجسمه لنین در لویو اوکراین در دسامبر ۱۹۹۰

سی امین سالگرد فروپاشی «امپراتوری سرخ»

سی سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه که خود را وارث «امپراتوری سرخ» می‌داند، هنوز راه خود را پیدا نکرده، در گرداب دیکتاتوری دست و پا می‌زند، و خود حامی دیکتاتورها در جهان است.

ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس در روز ۲۱ آذر ۱۴۰۰

بودجه ایران در چنبر دروغ‌های تکراری

نگاه فریدون خاوند: لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد، همچون شمار زیادی از لوایح پیشین بودجه، برساخته بر چهار دروغ بزرگ است که در اینجا به آن اشاره می‌کنیم.

تصاویر محمدباقر صدر، آیت الله خمینی، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله خامنه‌ای، ابومهدی مهندس و قاسم سلیمانی بر دیواری در عراق

اسلامگرایان عراق و بن‌بست «نظام قدسی» در ایران

انتخابات پارلمانی عراق، که قرار است دهم اکتبر آینده برگزار شود، تا کنون شور و شوق چندانی بر نیانگیخته و ممکن است به پایین‌ترین سطح در سال‌های بعد از واژگونی حکومت صدام سقوط کند.

جامعه ایران در دهه ۱۳۹۰؛ نابرابری بیشتر در کنار سفره کوچک‌تر

نگاه فریدون خاوند: داده‌های مراکز رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد بی‌تردید شکاف میان ثروتمندان و تهیدستان در جامعه به گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافته و ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند.

عدم اعتماد جامعه مدنی به نهاد سیاسی در نتیجهٔ فساد مالی دولتمردان یکی از عوامل اصلی فروریزی برق‌آسای نظام پیشین کابل بود

نقش فساد مالی در بروز فاجعه در افغانستان امروز

آنچه در موضوع افغانستان بیش از همه شگفتی آفرید آهنگ بسیار تند فروریزی یک نظام سیاسی است که حدود بیست سال با برخورداری از پشتیبانی استثنایی جامعهٔ بین‌المللی بر افغانستان حکومت کرد.

از راست: حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، و محمدباقر قالیباف در مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی

روحانیت شیعه و انحطاط اقتصادی ایران

نگاه فریدون خاوند: در چهار دهه گذشته، ورود معمم‌ها به عرصه حکمرانی اقتصادی هزینه کمرشکنی را برای ایران و آینده آن در بر داشته است. دولت ابراهیم رئیسی این هزینه را بالاتر خواهد برد.

 سال ۱۳۹۲ حسن روحانی وعده داده بود به یک «حماسه اقتصادی» دست خواهد یافت

تورم تیر؛ رکورد شوم حسن روحانی

حسن روحانی که در سال ۱۳۹۲ نرخ تورم ۳۵ درصدی را از دولت احمدی‌نژاد به ارث برده بود، نرخ تورم بالای ۴۴ درصد را برای جانشین خود به ارث می‌گذارد که بالاترین میزان در ۲۵ سال گذشته است.

چین؛ صد سالگی تشکلی که جهان را دگرگون کرد

نگاه فریدون خاوند: در ماه ژوئیه ۲۰۲۱، حزب کمونیست چین با ۹۲ میلیون عضو، صدمین سالگرد تولد خود را جشن می‌گیرد. حزبی که امروز پرجمعیت‌ترین تشکل سیاسی در تاریخ تمدن انسانی است.

نمودار برگرفته از گزارش آنکتاد که موقعیت ایران را در آسیا نیز نشان می‌دهد

گزارش جدید سرمایه‌گذاری خارجی در جهان؛ جایگاه ایران کجاست؟

نگاه فریدون خاوند: براساس گزارش آنکتاد، ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان درسال گذشته به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن در ایران انجام گرفته.

راهنمای جامع خرید بهترین کلید و پریز [ 1+6 نکته مهم ]

راهنمای جامع خرید بهترین کلید و پریز [ 1+6 نکته مهم ]

چکیده : یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در هنگام خرید هر وسیله ای، قیمت آن است. قبل از هر چیز باید برای خودتان مشخص کنید که چه بودجه ای را برای خرید کلید و پریز می خواهید و یا می توانید اختصاص دهید. به این ترتیب محدوده قیمت کلید و پریزهای مورد نظرتان مشخص شده و راحت تر می توانید انتخاب کنید.

آیا دقت کرده اید که در روز چند بار از کلید و پریز خانه یا محل کار خود استفاده می کنید؟ و اینکه چقدر این وسیله کوچک در ظاهر اتاق های خانه شما تاثیر دارد؟ کلید و پریز یکی از اجزای کوچک، اما کاربردی و بسیار موثر در دکوراسیون هر ساختمانی است.

علاوه بر ایمنی، کیفیت و قیمت کلید و پریز، طرح و رنگ و ظاهر آن هم برای مشتریان اهمیت زیادی دارد. بنابراین برای خرید بهترین کلید و پریز باید حتما نکاتی را در نظر بگیرید که در ادامه برای شما آورده شده است.

نکاتی که قبل از خرید کلید و پریز باید بدانید

حالا که قصد خرید کلید و پریز را دارید، قبل از هر تصمیمی باید اطلاعات لازم را کسب کنید تا بهترین خرید را داشته باشید.

مهم ترین نکات در خرید کلید و پریز عبارتند از:

نوع کلید و پریز

در اولین قدم مشخص کنید که چه نوع کلید و پریزی نیاز دارید و کاربرد آن چه اهمیتی برای شما دارد. به عنوان مثال اگر دوست دارید خودتان میزان نور لامپ را تنظیم کنید، از کلیدهای دیمر استفاده کنید. یا اگر در منطقه بارانی و رطوبتی زندگی می کنید، کلید و پریزهای ضدآب برای شما مناسب است.

قیمت کلید و پریز

یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در هنگام خرید هر وسیله ای، قیمت آن است. قبل از هر چیز باید برای خودتان مشخص کنید که چه بودجه ای را برای خرید کلید و پریز می خواهید و یا می توانید اختصاص دهید. به این ترتیب محدوده قیمت کلید و پریزهای مورد نظرتان مشخص شده و راحت تر می توانید انتخاب کنید.

به عنوان مثال اگر بودجه متوسطی برای این کار دارید، خود بخود خرید کلید و پریز لاکچری و لوکس را باید فراموش کنید. و یا اگر بودجه محدودی دارید، باید به دنبال کلید و پریز ارزان در بازار بگردید. البته این را هم به یاد داشته باشید که لزوما قیمت بیشتر، تضمین کننده کیفیت بالاتر نیست.

طرح و رنگ و داشتن تناسب با دکوراسیون ساختمان

کلید و پریز یکی از بخش های دکوراسیون ساختمان به حساب می آید. بنابراین در هنگام خرید دقت کنید که حتما دکوراسیون داخلی منزل یا محل کار خود را مدنظر داشته و طرح و رنگ کلید و پریز را متناسب با آن انتخاب کنید. برای مثال اگر چیدمان و دکوراسیون داخلی منزل شما کلاسیک و سنتی است، از انواع کلید و پریزهای کلاسیک از جمله کلیدهای اهرمی می توانید استفاده کنید.

کلید و پریز لاکچری و لوکس ارس طلایی

کیفیت جنس بکار رفته در کلید و پریز

اکثر کلید و پریزهای موجود در بازار از جنس پلاستیک هستند که باید از نوع مرغوب آن باشد تا ایمنی و دوام اش را تضمین کند. نوع پلاستیک باید نسوز و مقاوم باشد. اگر پلاستیک آن از کیفیت لازم برخوردار نباشد، خیلی زود بر اثر افزایش میزان آمپر مصرفی تغییر رنگ داده یا خواهد سوخت.

البته انواع دیگری از کلید و پریز هم در بازار وجود دارد که بدنه آنها از جنس برنج، چوب، چرم و . است. در مورد این دسته ها هم استفاده از جنس مرغوب در ساخت بدنه، بسیار مهم و حیاتی است.

جنس ترمینال اتصال

شاید از همه عوامل مهم‌تر، کیفیت ترمینال اتصال‌ سیم‌ها باشد. بهتر است این قسمت از جنس سرامیک باشد زیرا سرامیک تحمل دمایی بالایی دارد. بعد از جنس ترمینال، جنس قسمت‌های اتصال هم مهم است . پیچ های اتصال مسی و برنجی بهترین نوع آن هستند که دچار زنگ زدگی و هرز شدگی نمی شوند و سرمایه گذاری اهرمی به خوبی سفت می شوند.

ایمنی کلید و پریز

در کنار سایر عوامل، داشتن ایمنی یکی از مهم ترین مواردی است که باید حتما در هنگام خرید کلید و پریز در نظر داشته باشید. زیرا برق خطر برق گرفتگی و نیز آتش گرفتگی دارد. در برخی از کلید و پریزهای جدید، از پلی امیدهای نسوز استفاده کرده‌اند که از آتش گرفتن جلوگیری می‌کند و یک حلقه فنری در گلوگاه سوراخ‌های پریز برق در نظر گرفته شده که مانع از اشتعال و جرقه می‌شود.

برخی از پریزهای برق هم یک درپوش پلاستیکی دارند تا کودکان نتوانند دست خود یا جسمی را داخل پریز کنند و خطرساز شوند. همین طور کلید و پریزهای ضدآب نیز برای ایمنی بیش‌تر و جلوگیری از برق گرفتگی برای محیط‌هایی مثل حمام و سرویس بهداشتی بسیار مناسب است.

برند معتبر

خرید بهترین برند کلید و پریز از دغدغه های بسیاری از مشتریان است. امروزه برندهای مختلف ایرانی در بازار هستند که انواع مختلف کلید و پریز را تولید می کنند. سعی کنید از تولیدکننده ای خرید کنید که محصولاتش ضمانت نامه داشته باشند.

ویژگی های کلید و پریز اصل و باکیفیت

کلید و پریز خوب و باکیفیت باید از جنس پلاستیک‌نسوز و مقاوم باشد. زیرا اگر از کیفیت لازم برخوردار نباشد با گرم شدن دوشاخه خواهد سوخت و غیرقابل استفاده می شود.

پایه های اتصال باید از جنس سرامیک باشد، پیچ محل اتصال باید از کیفیت لازم برخوردار باشد زیرا اگر پیچ آن خیلی زود هرز شود و یا به خوبی محکم نشود خطر آتش‌سوزی در آن زیاد است.

علامت استاندارد داشته باشد، کلید و پریز‌هایی که دارای علامت استاندارد ایران نباشند، کیفیت لازم را ندارند و از استانداردهای جهانی پیروی نمی کنند.

حتما دارای محافظ جان کودک باشند، تمام کلید و پریز‌های استاندارد باکیفیت و جدید دارای محافظ کودک هستند. پریز‌هایی که فاقد محافظ کودک هستند، جان کودک شما را به خطر می اندازند.

خرید کلید و پریز لاکچری در ایران الکتریک

ایران الکتریک، یکی از بهترین برندهای کلید و پریز ایرانی

برندهای ایرانی مختلفی در حوزه طراحی و تولید کلید و پریز در کشور فعالیت می کنند. اما می توان گفت شرکت ایران الکتریک یکی از برترین و معتبرترین برندها در حوزه کلید و پریز است. تمام محصولات این شرکت توسط مهندسین و کارشناسان ایرانی بر اساس استانداردهای جهانی طراحی و ساخته می شود.

کلید پریز ایران الکتریک در سری‌های مختلف از ارس گرفته تا برلیان متال، برلیان پلکسی، الیزه، برلیان، کلاسیک و . طراحی و تولید شده اند. به طور کلی از ویژگی های کلید و پریزهای ایران الکتریک می توان به کیفیت بالا، قیمت کلید و پریز مناسب، طراحی زیبا، ایمنی و تنوع زیاد متناسب با تمام سلیقه ها اشاره کرد.

برای مشاهده و خرید انواع مدل های کلید و پریز ایران الکتریک می توانید به نمایندگی های معتبر شرکت در سراسر کشور مراجعه کنید و یا به سایت فروشگاه اینترنتی ایران الکتریک سری بزنید و به راحتی و در کمترین زمان خرید خود را انجام دهید.

مقایسه نحوه عملکرد ترمز دستی و ترمز هیدرولیکی

سیستم ترمز خودرو یکی از سامانه‌های مهم برای هر اتومبیل فارغ از نوع پیشرانه آن است. به طور کلی دو نوع سیستم ترمز در خودروهای امروزی وجود دارد که شامل ترمز پایی و ترمز دستی .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

سیستم ترمز خودرو یکی از سامانه‌های مهم برای هر اتومبیل فارغ از نوع پیشرانه آن است. به طور کلی دو نوع سیستم ترمز در خودروهای امروزی وجود دارد که شامل ترمز پایی و ترمز دستی می‌شوند. هنگام هدایت یک خودرو به استفاده از هر دو ترمز نیاز خواهید داشت با این حال بسیاری از رانندگان نمی‌دانند که ترمز پایی برای کدام چرخ است و ترمز دستی چگونه کار می‌کند. در این مقاله به بررسی ترمز هیدرولیکی خواهیم پرداخت و تفاوت‌های آن با ترمز دستی را برخواهیم شمرد. با ما همراه باشید.

ترمز پایی ترمز دستی

ترمز پایی (هیدرولیکی) کدام چرخ‌ها را درگیر می‌کند؟

عمده تفاوت موجود بین ترمز پایی و ترمز دستی، به زمان استفاده آن‌ها مربوط می‌شود. ترمز دستی هنگامی استفاده می‌شود که به توقف ناگهانی نیاز دارید یا به پشتیبانی نیازمند هستید. ترمز دستی چرخ‌های عقب را درگیر می‌کند و ارتباطی با چرخ‌های جلو ندارد.

اگر سرمایه گذاری اهرمی بپرسید که ترمز پایی برای کدام چرخ است؟ باید به شما پاسخ دهیم که ترمز پایی تمام چهارچرخ خودرو را تحت کنترل دارد. ترمز پایی برای زمانی استفاده می‌شود که خودرو در حال حرکت است و راننده به کاهش سرعت نیاز دارد. بنابراین ترمز پایی هنگام رانندگی استفاده می‌شود، در حالی که ترمز دستی برای پارک کردن خودرو یا ارسال نیروی دو برابر به چرخ‌های عقب برای توقف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیگر تفاوت‌های ترمز پایی و ترمز دستی

بزرگترین تفاوت ترمز پایی و ترمز دستی فارغ از نوع عملکرد آن‌ها، به محل قرارگیری این ترمزها مربوط می‌شود. ترمز پایی به عنوان یکی از دو یا سه پدال زیر پای راننده و در کنار پدال گاز قرار دارد، در حالی که ترمز دستی به شکل یک اهرم طراحی می‌شود و در کنار راننده قرار دارد. البته نسخه‌های پیشررفته‌تری از ترمز دستی نیز وجود دارد که با نام ترمز پارک برقی شناخته شده‌اند و توسط یک دکمه کنترل می‌شوند.

ترمز پایی ترمز دستی

تفاوت فناوری ترمز دستی و ترمز معمولی

همان‌طور که در قسمت قبل اشاره کردیم، ترمز دستی معمولا به صورت یک اهرم و در کنار دسته دنده قرار دارد. این ترمز به عنوان سیستم توقف اضطراری خودرو عمل می‌کند و برای توقف طولانی مدت خودرو در حالت پارک استفاده می‌شود. همچنین اگر ترمز پایی عمل نکند، ترمز دستی به عنوان ترمز اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا خودرو را متوقف کند.

فرآیند طراحی ترمز دستی در خودروهای مختلف، متفاوت است. در خودروهای مرسوم بازار ایران این ترمزها به صورت یک اهرم هستند. این شکل ترمز در خودروهای اسپرت همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا که کنترل قدرت موتور این خودروها هنگام رانندگی به اهرمی همچون ترمز دستی نیاز دارد. با این حال طراحی ترمز دستی در خودروهای اتوماتیک استاندارد بازار متفاوت است. برخی خودروها به دکمه‌ای برای فعال‌سازی ترمز پارک مجهز هستند، در حالی که برخی خودروها ترمز دستی را به شکل یک پدال کوچک در خود جای داده‌اند.

در قسمت‌های قبل اشاره کردیم که ترمز دستی چرخ‌های عقب را درگیر می‌کند. به طور کلی این سیستم با ترمز چرخ‌های عقب در تعامل است و محور عقب خودرو را قبل می‌کند. در سوی مقابل ترمز پایی چرخ‌های جلو را درگیر می‌کند. بسیاری از آپشن‌های خودروهای جدید همچون سیستم ترمز خودکار نیز از طریق فعالیت ترمز پایی کنترل می‌شوند که تمرکز بیشتری بر چرخ‌های جلو دارد.

ترمز پایی ترمز دستی

تفاوت دیگر ترمز دستی و ترمز پایی به نحوه اتصال آن‌ها مرتبط است. ترمز پایی از فشار روغن برای کاهش سرعت و توقف خودرو استفاده می‌کند و در حقیقت یک سیستم هیدرولیکی است. در سوی دیگر ترمز پایی با استفاده از کابل به محور عقب متصل می‌شود و یک سیستم مکانیکی به حساب می‌آید.

اگر به مشخصات خودروهای اقتصادی بازار ایران و جهان توجه کرده باشید، حتما می‌دانید که خودروهای بسیاری از ترمزهای کاسه‌ای یا درام برای چرخ عقب استفاده می‌کنند. استفاده از این نوع ترمز برای ساده سازی سیستم ترمز دستی و کاهش هزینه‌های تولید است. هنگامی که راننده ترمز دستی را می‌کشد، نیروی اهرم کفشک‌های ترمز را روی کاسه ترمز فشار می‌دهد و در نتیجه چرخ‌های عقب از حرکت باز می‌ایستند. در سوی مقابل ترمز پایی از سیستم ترمز دیسکی پشتیبانی می‌کند. در این نوع با فشار پدال ترمز از سوی کاربر، نیروی روغن ترمز در سیستم ترمز جریان می‌یابد و به سوی لنت‌ها روانه می‌شود. لنت‌ها با فشار روغن به دیسک می‌چسبند و سرعت خودرو را کاهش می‌دهند.

حتما می‌دانید که خودروهای مدرن امروزی به ترمزهای دیسکی در چهارچرخ مجهز هستند. ترمز دستی این خودروها به صورت اهرم‌های اضافه روی کالیپرهای ترمز تعبیه شده است. این اهرم‌ها به لنت‌ها فشار می‌آورند و آن‌ها را به دیسک می‌چسبانند.

ترمز پایی ترمز دستی

ترمز پایی اغلب در سمت چپ پدال گاز قرار دارد. ترمز دستی نیز اگر به عنوان پدال در نظر گرفته شده باشد، به صورت یک پدال کوچک در کف خودرو قرار می‌گیرد.

ترمز هیدرولیکی خودرو چگونه کار می‌کنند؟

رانندگان برای انجام بخش عمده‌ای از توقف خودرو، به ترمز پایی متکی هستند. ترمز‌ پایی مورد استفاده در خودروهای مدرن از دهه 1980 میلادی به بعد، به صورت هیدرولیکی ساخته می‌شود. فرآیند کاری سیستم ترمز پایی به شرح زیر انجام می‌شود:

اول، فشار دادن ترمز پایی: هنگامی که راننده پدال ترمز پایی را فشار می‌دهد، پیستون داخل سیلندر ترمز از طریق نیروی خلا به حرکت در می‌آید. این پیستون به مخزن روغن ترمز فشار وارد می‌کند تا مایع هیدرولیک وارد مسیر سیستم ترمز شود.

دوم، حرکت کالیپرهای ترمز دیسکی چرخ جلو: روغن ترمز از مخزن خارج می‌شود و به سمت کالیپرهای ترمز حرکت می‌کند. کالیپر نیز لنت‌های ترمز را به حرکت در می‌آورد تا به دیسک بچسبند. هر چقدر فشار روغن ترمز بیشتر شود، کالیپرها با فشار بیشتری لنت‌ها را به دیسک می‌چسبانند.

سوم، حرکت کفشک‌های ترمز کاسه‌ای چرخ عقب: در چرخ عقب نیز مشابه فرآیند مرحله دوم با سرعت پایین‌تری انجام می‌شود. افزایش فشار روغن ترمز پیستون ترمزهای عقب موجب می‌شود تا کفشک‌ها به قسمت درونی کاسه ترمز بچسبند. در نتیجه این فرآیند حرکت کاسه ترمز کند می‌شود تا زمانی که خودرو توقف کند.

ترمز پایی ترمز دستی

فرآیند توقف خودرو از طریق کاهش انرژی جنبشی اتومبیل در حال حرکت انجام می‌شود. این کار انرژی جنبشی را از طریق اصطکاک به گرما تبدیل می‌کند و این گرما نیز به مرور از خودرو دفع می‌شود. در حقیقت سیستم ترمز انرژی جنبشی را از طریق اصطکاک به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند و این‌گونه قادر به متوقف کردن خودرو خواهد بود. این انرژی جنبشی در خودروهای هیبریدی و الکتریکی از طریق سیستم احیا کننده انرژی جذب می‌شود و برای تامین نیروی باتری خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

اگر متن این مقاله را با دقتی متوسط مورد بررسی قرار داده باشید، حتما متوجه شده‌اید که ترمز پایی چرخ‌های جلو را درگیر می‌کند و سپس به درگیر کردن چرخ‌های عقب می‌پردازد. استفاده از ترمز پایی هنگام حرکت خودرو و برای کاهش سرعت مفید خواهد بود. ترمز پایی کلیدی مفید هنگام کاهش سرعت خودرو هنگام رانندگی است و در صورتی که خودرو شما از ترمز دیسکی در چهار چرخ برخوردار باشد، عملکرد بهتری را از خود به نمایش خواهد گذاشت.

سوالات متداول کاربران

ترمز پایی تمام چهارچرخ خودرو را تحت کنترل دارد. ترمز پایی برای زمانی استفاده می‌شود که خودرو در حال حرکت است و راننده به کاهش سرعت نیاز دارد.

ترمز دستی هنگامی استفاده می‌شود که به توقف ناگهانی نیاز دارید یا به پشتیبانی نیازمند هستید. ترمز دستی چرخ‌های عقب را درگیر می‌کند و ارتباطی با چرخ‌های جلو ندارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.