استراتژی Hedging


استراتژی های معاملاتی جدید - روش قیمت دهی سبد

الزامات رو به افزایش برای فن آوری های معاملاتی مدرن و پیوندها و مناسبات پیچیده بین دارائی های مالی منجر به توسعۀ روش های جدید تحلیل و معامله شده اند. یک روش مدرن از این دست از سوی شرکت توسعۀ فن آوری های تجاری نت ترید ایکس (NetTradeX)

با حمایت شرکت مالی IFC Markets ارائه شده است. این محصول مشترک "روش قیمت دهی سبد (PQM)" نامیده می شود.

بی همتایی

این دو شرکت بر خلاف بسیاری از رقبای شان که یک گروه "استاندارد" از ابزارهای مالی را به عنوان خدمات معاملاتی شان ارائه می دهند، موفق شده اند گامی رو به جلو نه تنها در تحقق پیاده سازی اصول روش سبد معاملاتی در سیستم معاملاتی مشتریان بردارند بلکه این امکان را برای شان فراهم ساخته اند که ابزار مالی شخصی منحصر به فرد و مختص به خودشان را ایجاد کنند.

ماهیت روش قیمت دهی سبد (PQM)

ماهیت روش قیمت دهی استراتژی Hedging سبد (PQM) بسیار ساده اما در عین حال بسیار نویددهنده است چراکه این روش دارای محدوده های کاربردی بسیار فراوان است. این روشی است که در آن امکان ترکیب ابزارهای مالی فراهم می شود. در این روش با دادن وزن مورد نظر به دارائی ها می توان سبدهای معاملاتی ایجاد کرد. این روش نه تنها شامل پوزیشن های خرید بلکه شامل پوزیشن های فروش نیز می شود و از همه مهمتر اینکه در این روش می توان یک واحد مالی جدید ایجاد کرد، محصولی که برای مقایسۀ دو گروه از دارائی ها بکار می رود. در این روش ارزش تمام دارائی ها به دلار آمریکا نشان داده می شود که مقایسه را آسان تر می کند.

 سبدها می توانند شامل دارائی های مالی مختلف باشند

مفهوم روش معاملاتی سبد معاملاتی PQM بسیار شبیه به نرخ مبادلاتی ارزها است. به همان شکل که در جفت ارزها شاهد این هستیم که ارز پایه به واحد ارز مظنه تعریف می شود. تفاوت در این است که در روش PQM بجای استراتژی Hedging دو ارز پایه و مظنه، دو سبد وجود دارند. جمع ارزش تمام دارائی های تطبیق یافته با وزن های مرتبط شان در یک سبد یک ارزش مطلق بر مبنای دلار برای هر سبد ارائه می دهد. این روش در هنگام مقایسۀ ارزش های مطلق دو سبد (سبد پایه و سبد مظنه) نرخی را محاسبه می کند که به به عنوان "قیمت" ساختار ترکیبی جدید (ابزار ترکیبی شخصی) در نظر گرفته می شود و می تواند به عنوان ارزش سبد پایه تفسیر شود که به واحد سبد مظنه بیان می شود.

مزایای روش

به این ترتیب روش PQM چه مزایایی دارد برای معامله گری که به منظور پیاده سازی ایده های معاملاتی اش به دنبال فرصت های جدید است، برای مدیران سرمایه ای که به دنبال یافتن ویژگی های بازگشت ریسک بهینه است، این روش چه مزایایی دارد؟ و در آخر، برای یک فرد معمولی که علاقمند به فعالیت در بازارهای مالی است و به دنبال درک پیچیدگی رابطۀ متقابل بین دارائی مالی است، این روش چه مزیت هایی دارد؟

فعالان بازار، بسته به تحلیل های خودشان و ریسک هایی که می توانند بپذیرند، فقط با ابزارهای معاملاتی و مدل های خاصی کار می کنند و با استفاده از نرم افزارهای متنوع سعی می کنند که استراتژی های معاملاتی شان را پیاده سازی کنند. به این ترتیب، انعطاف برای ایجاد سبدهای ترکیبی این امکان را میسر می کند که بتوان تنوع بسیار زیاد ایده های معاملاتی را به کار گرفت.

انعطاف روش

بکار گیری روش PQM امکان انتقال ایده به سیستم تحلیلی معاملاتی را فراهم می کند و ضمن ارزیابی کارآیی اش در گذشته، تنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکی را برای پیش بینی وضعیت آینده بکار می گیرد. در حقیقت، معامله گر با گریز از محدودیت های موجود در تعداد دارائی های مالی ای که در دسترسش قرار دارند، اقدام به ایجاد یک محصول شخصی و یک ایدۀ معاملاتی برای خودش می کند که بطور کمّی بوسیلۀ ایجاد سبدهای ترکیبی در پلتفرم معاملاتی-تحلیلی بیان می شود که دارای تاریخچۀ قیمتی مختص به خود می باشد و آماده است که تحلیلی با ابعاد بزرگ را بکار گیرد.

ارزش چنین روشی در وحلۀ اول انعطافش است که افق های جدیدی را برای تجارت و تحلیل باز می کند. بعلاوه این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که محصولات مالی منحصر به فرد مختص به خودشان را ایجاد کنند. در نتیجه خلاقیت و نوآوری معامله گر به اوج خود می رسد که به نوبۀ خود یکی از عوامل کلیدی در موفقیت به حساب می آید. روش PQM به سرعت باعث می شود که دو سبد دارائی تبدیل استراتژی Hedging به یک ابزار معاملاتی مستقل شوند که دارای قیمت و تاریخچۀ مختص به خود است. با استفاده از این روش تعداد نامحدودی از سبدهای معاملاتی، تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی و فرصت های جدیدی در اختیار معامله گر قرار می گیرند.

مطالعات نشان می دهند که کاربرد روش PQM می تواند برای طیف گسترده ای از استراتژی های سرمایه گذاری فوق العاده مفید باشد. با توجه به تعداد نامحدود گزینه های ابزارهای ترکیبی فقط بخشی از مثال های فراوانی را که می توان در این رابطه زد، در ذیل می آوریم.

معاملۀ سبد

روش PQM معاملۀ سبد معاملاتی ترکیبی ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظریۀ جدید سبد معاملاتی دارد (به عنوان مثال، تحلیل متوسط واریانس Harry Markowitz ) . سوال ایجاد یک سبد ترکیبی ارتباط مستقیم با مفاهیم ارتباط دارائی های مالی، مدیریت و تنوع خطرات و جستجو برای ساختار سبد بهینه دارد. روش PQM امکان ایجاد سبدهای دارائی را فراهم می آورد که با پارامترهای فردی سرمایه گذار در پذیرش خطر و نیاز به بازگشتش منطبق هستند. بعلاوه، این روش این امکان را فراهم می کند که معامله گر بسته به اینکه دارائی در سبد پایه باشد یا سبد مظنه هم پوزیشن های خرید و هم پوزیشن های فروش باز کند.

روشی نوآورانه برای مطالعه و تحلیل بازارهای مالی

پس از ایجاد یک ابزار ترکیبی، تاریخچۀ قیمتی، یک بازدۀ مربوط به گذشتۀ سبد ترکیبی را نشان خواهد داد. اگر یک ارز به عنوان تنها مؤلفۀ سبد مظنه انتخاب شده باشد، معامله گر می تواند انتخاب کند که بتواند نمودار قیمتی را در قیمت های مطلق سبد ترکیبی ترسیم نماید. معامله گر اغلب تمایل دارد رفتار سبد را در ارتباط با تمام بازار مورد مقایسه قرار دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک شاخص سهام به عنوان مؤلفۀ مظنه در یک سبد ترکیبی انتخاب شود، که به عنوان شاخص وابسته کارآیی استراتژی عمل خواهد کرد. اگر استراتژی شامل فروش دارائی ها شود، آنها باید در مؤلفۀ مظنه در سبد ترکیبی قرار گیرند، بعد از آن نمودار کاملاً با مفهوم روش منطبق خواهد بود و تغییر ارزش سبد پایه را با تعداد واحدهای سبد مظنه بازتاب می دهد.

معامۀ اسپردی

استراتژی معاملۀ اسپرد بر اساس جستجوی همگرایی و واگرایی قیمت برای ابزارهای مشابه پایه ریزی شده است. قیمت های ابزارهای مالی ممکن است همزمان با عوامل اقتصادی یکسان، واکنش نشان دهند اما سرعت و حساسیت این واکنش ممکن است متفاوت باشد. روش PQM برای تعیین چنین الگوهایی در تاریخچه های با قدمت زیاد، ضروری می شود. برای پیاده سازی این استراتژی، کافی است که نموداری ایجاد کنید که تغییرات مرتبط قیمتی، سرعت این تغییرات و میزان حساسیت به عوامل اقتصادی معمول را نمایش دهد.

معامله حول و حوش یک میانگین

این استراتژی بر اساس جستجو برای یک ارتباط باثبات بلندمدت دارائی ها بنا شده است که به سختی با نوسانات کوتاه مدت شکسته می شود. البته در کوتاه مدت، نرخ از سطح ثبات بلندمدت منحرف می شود اما بعد از آن دوباره به آن سطح بازمی گردد. روش PQM برای چنین روش معامله ای بسیار موثر است چراکه نمودارهای تاریخی لازم برای تعیین سطوح برگشت-متوسط بلندمدت را فراهم می کند و امکان کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکی برای باز کردن و بستن پوزیشن های معاملاتی را میسر می سازد.

ابزاری برای پوشش ریسک (هِج)

ایجاد یک سبد ترکیبی فقط به این منظور نیست که فرصت های جدید برای سودهای سفته بازی و ریسکی پدید آید بلکه از آن می توان برای پوشش خطر نیز استفاده کرد. با فرض توسعۀ فرآینده های اقتصادی، می توان سبدهایی با خصوصیات دلخواه (حساسیت) نسبت به عوامل بنیادی و اقتصاد کلان خاص و معین ایجاد کرد. بنابراین، اگر این امکان وجود دارد که بتوان حساسیت یک سبد را به یک عامل خاص به حداقل کاهش داد، در آن صورت خواهیم گفت قیمت سبد ترکیبی از این عامل تاثیر اندکی خواهد گرفت یا اینکه هیچ تاثیری نخواهد گرفت.

استراتژی معاملاتی انتخاب شده هر چه که باشد، روش PQM می تواند مفید واقع شود و این فقط در مورد معامله گران صدق نمی کند. این روش فرصت های جدید قابل توجهی برای تحلیل گران، اقتصاددانان و مدیران سرمایۀ سبدها فراهم می آورد که می توانند به وسیلۀ آن روابط متقابل بین دارائی های جدا از هم و ترکیب های شان را درک کرده و تحلیل کنند.

استراتژی Hedging

شناخت و آسیب شناسی

رویکرد ما در اجرای طرح های شناخت و آسیب شناسی حفظ تداوم و بهبود رقابت پذیری ، شناسایی به موقع مشکلات و ریشه یابی و یافتن راه حل های گسترده و جامع در زمینه های مدیریت سرمایه های انسانی ، مدیریت مالی و .

برای رفع موانع و گاوگاه ها از یکسو و شناخت فرصت ها و اقدام شایسته در سازمان ها میباشد.

استراتژی تغییر و تحول

 1. برنامه ریزی استراتژیک
 2. توسعه ظرفیت تفکر استراتژیک
 3. طراحی و اجرای نظام ارزیابی متوازن BSC ) )
 4. تنظیم و تدوین استراتژی کسب و کار
 5. طراحی مدل کسب و کار (Business Model)
 6. تنظیم و تدوین برنامه کسب و کار Business plan) )
 7. مهندسی مجدد فرآیند های کسب و کار
 8. اتحاد های استراتژیک (Strategic Alliance )
 9. جذب و ادغام سازمان ها Merge & Acquisition) )
 10. تعریف و تعیین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد KPI) )
 11. مدیریت و سازماندهی برون سپاری فعالیت ها
 12. کوچک سازی Down Sizing ) )
 13. مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم ، الگوها ، و روش های نوین مدیریت استراتژیک و تحول

خدمات پیشنهادی

 1. تنظیم استراتژی و طراحی سیستم های بازاریابی ، توزیع و فروش
 2. طراحی ساختار و سازماندهی فعالیت های بازاریابی ، توزیع و فروش
 3. تنظیم استراتژی ها و طراحی روش های مدیریت کالا
 4. تنظیم استراتژی Hedging استراتژی و برنامه ریزی تبلیغات
 5. تنظیم استراتژی توسعه صادرات
 6. تنظیم استراتژی قیمت گذاری
 7. مشاوره برای بخش بندی بازار
 8. مشاوره برای بازریابی صنعتی
 9. مشاوره برای بازاریابی خدمات
 10. مشاوره برای مدیریت بر نام تجاری
 11. تنظیم طرح بازاریابی
 12. مشاوره امکان سنجی بازار
 13. بررسی رفتارمصرف کننده
 14. مشاوره بازاریابی الکترونیکی
 15. هدایت تحقیقات بازاریابی
 16. راه اندازی سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری CRM) )
 17. شناخت بازار های داخلی و خارجی محصولات
 18. سنجش رضایت مشتری
 19. مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم ، الگو و روش های نوین مدیریت بازار

خدمات پیشنهادی

 1. تدوین طرح کسب و کار
 2. تدوین استراتژی های مالی
 3. مشاوره های سرمایه گذاری
 4. تهیه و تنظیم گزارش های توجیه اقتصادی
 5. مطالعات بازار جهت شناسایی فرصت های سرمایه گذاری
 6. مدیریت سبد سرمایه گذاری Portfolio Management) )
 7. پوشش ریسک Hedging) )
 8. ارزیابی موشکافانه تجاری (Due Diligence)
 9. تحلیل و ارزیابی ریسک
 10. تحلیل بنیادی صنایع مختلف برای متقاضیان سرمایه گذاری و استفاده در ارزیابی ها
 11. مشاوره به شرکت های متقاضی ورود به بورس
 12. مشاوره تامین مالی از منابع خارجی و تهیه گزارشهای توجیهی قابل قبول بانک ها Bankable Report) )
 13. طراحی نظام بودجه ریزی
 14. طراحی سیستم های مالی
 15. انجام مطالعات کاهش هزینه ها
 16. مهندسی مالی و اصلاح ساختار مالی
 17. طراحی نظام حسابرسی مدیریت
 18. مشاوره به شرکت های طرفین ادغام در ارزیابی های موشکافانه و ارزیابی سهام آنها و ارائه راه حل های کارشناسی
 19. تهیه نسبت های مالی میانگین صنعت ایران
 20. تامین اطلاعات و تحلیلهای لازم اقتصادی ، صنعتی برای سیاستگزاران ، تحلیلگران و مدیران ارشد بنگاه ها
 21. مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم ، الگوها و روش های نوین مدیریت مالی

خدمات پیشنهادی

 1. طراحی ساختار سازمانی و فرآیند ها در حوزه مدیریت تولید و عملیات و سازماندهی فعالیت های مرتبط در ساختار طراحی شده
 2. طراحی نظام مدیریت زنجیره تامین
 3. طراحی سیستم جامع نگهداری و تعمیرات
 4. طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید
 5. طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد
 6. طراحی سیستم کنترل موجودی و انبارها
 7. طراحی لی اوت و چیدمان تولید و انبار ها
 8. طراحی سیستم پاداش افزایش تولید
 9. زمان سنجی فعالیت ها در فرآیند های مختلف
 10. طراحی سیستم های تولید و ارائه خدمت
 11. ارزیابی عملکرد واحد ها و شعب مشابه در سازمان های خدمت گرا نظیر بانک ها ، هتل ها ، بیمارستان ها .

توسعه سرمایه های انسانی

خدمات پیشنهادی

 1. توسعه و رهبری مدیران حرفه ای (منابع انسانی )استراتژی Hedging
 2. تدوین استراتژی منابع انسانی
 3. طراحی ، اجرا و برگزاری کانون های ارزیابی ، جذب و استخدام مبتنی بر مدل های شایستگی
 4. انجام تجزیه و تحلیل شغل و برنامه ریزی نیروی انسانی
 5. توانمندسازی سازمان ها و شرکت ها در جذب کارکنان ماهر ، متعهد و با انگیزه
 6. اجرای نیازسنجی آموزشی و همچنین برنامه ریزی آموزشی کارکنان
 7. طراحی و استقرار نظام ارزیابی و توسعه کارکنان و فراهم آوردن فرصت های ارتقای شغل
 8. طراحی و استقرار نظام حقوق و دستمزد
 9. طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان
 10. طراحی و استقرار نظام پاداش کارکنان مبتنی بر نظام مدیریت عملکرد ارزیابی فرهنگ سازمانی
 11. جانشین پروری
 12. مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهیم ، الگوها و روش های نوین مدیریت منابع انسانی
 13. سنجش و اندازه گیری رضایت ، تعهد و تعلق کارکنان
 14. عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان ها و شرکت ها .
 15. آکادمی پرورش ارزیاب

مدیریت توسعه فردی

افراد در مسیر تکوین و رشد خود مراحلی را طی می نمایند که شناخت و طراحی توسعه فردی در آن مراحل و دوران دارای اهمیت بسیار است . از جمله دوران :

 1. کودکی و نوجوانی
 2. جوانی و دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی
 3. انتخاب شغل و کاریابی
 4. انتخاب همسر

بخش مشاوره آماج با استفاده از روش روان تحلیلی که بر اساس اندیشه پروفسور یونگ بنا شده است و بر اساس روش MBTI و نیز ترجیحات شخصیتی پیشنهاد هایی را به عنوان نقشه راه این دوران خطیر ارائه می نماید .

با توجه به پیشنهاد های مطرح شده می توان بهتر به بررسی و تحلیل و توسعه خود و دیگران فکروعمل کرد .

همچنین این روش راهکار و نقش خوبی جهت مدیران سرمایه های انسانی در جذب نیروی انسانی و سیستم پیشرفت شغلی و ترفیع کارکنان می باشد.

بررسی بین فرهنگی راهکارهای درخواست زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی/دوم

تفاوت درعملکرد منظورشناختی زبان‍آموزان غیربومی ممکن است به مشکلات ارتباطی جدی منجر شود. اگرچه پژوهش‍های گذشته انواع مختلف استراتژی‍های درخواست استفاده شده توسط زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی/دوم را بررسی کرده است، کاملا مشخص نیست که آیا آن‍ها از استراتژی‍های درخواست مختلف یا مشابه‌ای درموقعیت‍های دانشگاهی استفاده می ‍کنند. این پژوهش تفاوت بین فرهنگی استراتژی‍های درخواست زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی/دوم به استاد را بررسی کرد. به این منظور، استراتژی‌های درخواست‍ 38 زبان آموز سطح متوسط انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران، 24 زبان آموز سطح متوسط انگلیسی به عنوان یک زبان دوم در انگاستان و 16 معلم انگلیسی زبان بومی بررسی شدند. یک آزمون تکمیل گفتمان برای جمع آوری استراتژی های درخواست به استاد استفاده شد. یافته های فراوانی نشانگر این بود که بیشتر شرکت کنندگان تمایل داشتند که از استراتژی نوع غیرمسقیم استفاده کنند. نتایج مجذور کای نشانگر این بود که زبان اول تاثیری بر انتخاب استراتژی های درخواست این زبان آموزان نداشت. نتایج حاکی از آن است که زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی/دوم به طور کلی از استراتژی‍های ادب منفی برای درخواست‍های خود به استاد استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها

 • استراتژی درخواست
 • زبان آموزان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی/دوم
 • ادب
مراجع

Atashaneh, N., & Izadi, A. (2011). Refusals in English and Persian: A pragmalinguistic investigation. Iranian EFL Journal, 7(2), 111-119.

Barron, A. (2003). Acquisition in interlanguage pragmatics: Learning how to do things with words in a study abroad context. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Bella, S. (2011). Mitigation and politeness in Greek invitation refusals: Effects of length of residence in the target community and intensity of interaction on nonnative speakers’ performance. Journal of Pragmatics, 43, 1718-1740.

Birjandi, P., & Rezaie, S. (2010). Developing a multiple-choice discourse completion test of interlanguage pragmatics for Iranian EFL learners. ILI Language Teaching Journal, 6(1), 43-58.

Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G. (1989). The CCSARP coding manual. In S. Blum-Kulka, J. House, & G. Kasper (Eds.), Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies (pp. 273-294). Norwood: Albex.

Blum-Kulka, S., & Olshtain, E. (1984). Requests and apologies: A cross-cultural study of speech act realization patterns (CCSARP). Applied Linguistics, 5(3), 196-213.

Brown, P., & Levinson, S. (1987). Universals in language usage: Politeness phenomena. Cambridge: Cambridge University Press.

Byon, A. S. (2004). Sociopragmatic analysis of Korean requests: Pedagogical settings. Journal of Pragmatics, 36, 1673-1704.

Chen, S. C., & Chen, S. H. E. (2007). Interlanguage requests: A cross-cultural study of English and Chinese. The Linguistics Journal, 2(2), 33-52.

Eslami-Rasekh, Z. (2005). Raising the pragmatic awareness of language learners. ELT Journal, 59(2), 199-208.

Eslami-Rasekh, Z. (2010). Refusals: How to develop appropriate refusal strategies. In A. Martinez-Flor, & E. Uso-Juan (Eds.), Speech act performance (pp. 217-236). Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Farahian, M., Rezaee, M., & Gholami, A. (2012). Does direct instruction develop pragmatic competence? Teaching refusals to EFL learners of English. Journal of Language Teaching and Research, 3(4), 814-821.

Foster, S. H. (2014). The communicative competence of young children: A modular approach. UK: Routledge.

Fraser, B. (2010). Pragmatic competence: The case of hedging. In G. Kaltenböck, W. Mihatsch, & S. Schneider (Eds.), New approaches to hedging (pp. 15-34). London: Emerald.

Hashemian, M. (2014). A pragmatic study of requestive speech act by Iranian EFL learners and Canadian native speakers in hotels. The Journal of Teaching Language Skills, 6(2), 55-80.

Hassall, T. (2003). Requests by Australian learners of Indonesian. Journal of Pragmatics, 35, 1903-1928.

Hassani, R., Mardani, M., & Hossein, H. (2011). A Comparative study of refusals: Gender distinction and social status in focus. The International Journal Language Society and Culture, 32, 37-46.

Hickey, L. (1991). Comparatively polite people in Spain and Britain. Association for Comparative Iberian Studies, 4, 2-7.

Hickey, L. (2005). Politeness in Spain: Thanks but no “thanks.” In L. Hickey, & M. Stewart (Eds.), Politeness in Europe (pp. 317-330). Clevedon: Multilingual Matters.

Jalilifar, A. (2009). Request strategies: Cross-sectional study of Iranian EFL learners and Australian native speakers. ELT Journal, 2(1), 46-61.

Lin, Y. H. (2009). Query preparatory modals: Cross-linguistic and cross-situational variations in request modification. Journal of Pragmatics, 41(8), 1636-1656.

Marquez Reiter, R., Rainey, I., & Fulcher, G. (2005). A comparative study of certainty and conventional indirectness: Evidence from British English and Peninsular Spanish. Applied Linguistics, 26(1), 1-31.

Nelson, G. L., Carson, J., Al Batal, M., & El Bakary, W. (2002). Cross-cultural pragmatics: Strategy use in Egyptian Arabic and American English refusals. Applied Linguistics, 23(2), 163-89.

Rahimi, A., & Askari Bigdeli, R. (2014). Iranian EFL learners at loggerheads with perceived social support. Iranian Journal of Research in English Language Teaching, 1(3), 31-38.

Reinbold, L. J. (2004). Japanese EFL learners’ levels of directness in making requests. In K. Bradford-Watts, C. Ikeguchi, & M. Swanson (Eds.), JALT conference proceedings (pp. 164-173). Tokyo: JALT.

Reiter, R. M. (2000). Linguistic politeness in Britain and Uruguay: Contrastive study of requests and apologies. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Sachaure, G. A. (استراتژی Hedging 2009). Interlanguage pragmatic development. London: Continuum International Publishing Group.

Scollon, R., & Scollon, S. W. (2001). Intercultural communication: A discourse approach. Oxford: Blackwell Publishers.

Shahidi Tabar, M. (2012). Cross-cultural speech act realization: The case of requests in the Persian and Turkish speech of Iranian speakers. International Journal of Business and Social Science, 3(13), 237-243.

Sifianou, M. (1999). Politeness phenomena in England and Greece: A cross-cultural perspective. Oxford: Oxford University Press.

Sun, X., & Zhang, D. (2008). American college students’ requesting competence in Chinese as a foreign language. Journal of World Chinese Teaching, 3, 105-113.

Trosborg, A. (1995). Interlanguage pragmatics: Requests, complaints, and apologies. Berlin: Mouton de Gruyter.

Ueda, M. (2006). A corpus-based study of Japanese EFL learners’ request strategies. Journal of Language Studies, 10,281-300.

Uso-Juan, E., & Martinez-Flor, A. (2008). Teaching learners to appropriately mitigate requests. ELT Journal, 62(4), 349-357.

Vaezi, R. (2011). A contrastive study of the speech act of refusal between Iranian EFL learners and Persian native speakers. Cross-Cultural Communication, 7(2), 213-218.

White, R. (1993). Saying please: Pragmalinguistic failure in English interaction. ELT Journal, 47(3), 193-202.

Wierzbicka, A. (1985). Different cultures, different languages, different speech acts: Polish vs. English. Journal of Pragmatics, 9, 145-178.

Yamanaka, J. E. (2003). Effects of proficiency and length of residence on the pragmatic comprehension of Japanese ESL learners. Second Language Studies, 22(1), 107-175.

Yu, M. C. (2003). On the universality of face: Evidence from Chinese compliment response behavior. Journal of Pragmatics, 35(10), 1679-1710.

استراتژی معاملاتی کسب سود 100 درصدی

بازار آتی سکه طی دو روز معاملاتی ابتدای هفته گذشته با صف خرید مواجه شد. با توجه به اهرم معاملاتی این بازار میزان سود و زیان ثبت‌شده در روزهای مزبور به بیش از 160 درصد رسید. از میانه هفته بانک مرکزی به دنبال تضمین ثبات بازار دلار و همچنان تلاطم بازار سکه اقداماتی را در پیش گرفت. در این گزارش «دنیای بورس» به بررسی آماری بازار آتی سکه و فرصت‌های موجود در این بازار برای کسب سودهای بالاتر از انتظار پرداخته است.

استراتژی معاملاتی کسب سود 100 درصدی

مروری بر معاملات آتی سکه از ابتدای 96

معاملات آتی سکه از ابتدای سال 96 با توجه به سرکوب نرخ دلار از سوی نهاد ناظر در فضای سیاسی حاکم بر کشور (انتخابات ریاست جمهوری) با حجم نسبتا پایین آغاز شد. در مقاطعی بر شدت حجم معاملات افزوده شد، تغییرات محسوس در حجم معاملات این بازار را می‌توان در نیمه دوم سال مشاهده کرد. همان‌طور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود مجموع حجم معاملات قراردادها در سررسیدهای مختلف در نیمه دوم رشد محسوسی را تجربه کرده است؛ میانگین حجم معاملات روزانه در نیمه دوم سال نسبت به نیمه نخست رشد حدود 200 درصدی را تجربه کرده است.

استراتژی معاملاتی کسب سود 100 درصدی19

اما در خصوص مجموع موقعیت‌های باز در بازار آتی سکه در قراردادهای مختلف تغییر آن‌چنانی صورت نگرفته است. بر این اساس میانگین تعداد موقعیت‌های باز روزانه در نیمه دوم سال در مقایسه با نیمه نخست تنها رشد 7 درصدی را تجربه کرده است. در این میان در مقاطعی تعداد قراردادهای باز اوج گرفته است. افزایش تعداد موقعیت‌های باز در بازار آتی نشان از ورود نقدینگی تازه به این بازار دارد. بر اساس برخی از تئوری‌های موجود اگر در یک روند بر تعداد موقعیت‌های باز افزوده شود سیگنالی برای ادامه روند خواهد بود، در حالی‌که کاهش تعداد موقعیت‌های باز می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند و حرکت در مسیر عکس باشد.

در این میان افزایش حجم معاملات در بازار آتی با توجه به اهرم موجود شاید نشانه خوبی برای در نظر گرفتن ورود نقدینگی جدید در این بازار نباشد. بر این اساس به نظر می‌رسد عمده معامله‌گران موجود در این بازار از دسته معامله‌گران روزانه هستند. معاملات این افراد به بازه‌های چند دقیقه محدود می‌شود و موقعیت باز در حالت سود یا زیان به سرعت بسته می‌شود. بر این اساس در این بازار کمتر معامله‌گری به دنبال بیمه کردن (Hedging) بوده و می‌توان گفت استراتژی سفته‌باز (Speculator) بر معاملات بازار آتی سکه حاکم است. در شرایط کنونی اما امکان تضمین کردن سود حاصل از پیش‌خرید سکه با توجه به بالاتر بودن قیمت سکه در بازار نقدی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی کسب سود 100 درصدی18

امکان کسب بازدهی قابل توجه و تضمینی

«دنیای بورس» در گزارش‌های پیشین به ارائه تحلیل از بازار آتی پرداخته بود. از جمله تحلیل‌های ارائه‌شده در زمینه امکان کسب بازدهی تضمینی با اخذ موقعیت فروش در بازار آتی و پیش‌خرید سکه بود. در این گزارش‌ها به امکان کسب سود موثر سالانه 60 درصدی با استفاده از این مکانیزم اشاره شده بود. در شرایط کنونی و با امکان پیش‌خرید سکه یک‌ماهه با قیمت 1590 هزار تومان امکان کسب بازدهی‌های قابل توجه بیشتر از گذشته است. جدول زیر میزان سودی که از پیش‌خرید سکه و از سوی دیگر اخذ موقعیت فروش در نزدیکی موعد تحویل سکه از سوی بانک ملی (پیش‌خریدشده) آورده شده است. میزان بازدهی موجود بر اساس آخرین قیمت‌ قرارداد آتی در پنجشنبه گذشته است.

استراتژی معاملاتی کسب سود 100 درصدی19

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای بورس» اشاره شده بود حداکثر میزان سودی که از محل پیش‌خرید سکه و بیمه کردن آن با بازار آتی بر اساس قرارداد آتی سکه با سررسید 26 آبان از زمان آغاز این طرح به 60 درصد (موثر سالانه) نیز رسیده بود. نمودار زیر می‌تواند رویه تغییر این استراتژی Hedging سود تضمینی را تا پایان هفته گذشته مشخص کند.

استراتژی معاملاتی کسب سود 100 درصدی13

نکته‌ای که در این میان وجود دارد امکان کسب سود با بازدهی قابل توجه در پیش‌خرید یک‌ماهه است. نکته مهم در خصوص مکانیزم سود تضمینی با پیش‌خرید سکه و اخذ موقعیت فروش در بازار آتی به این شکل است که اختلاف قیمتی قرارداد آتی در یک ماه آینده و قیمت پیش‌خرید سکه مبلغ سودی است که سرمایه‌گذار از این محل کسب می‌کند. با در نظر گرفتن کارمزد معاملات و همچنین سایر موارد مانند فروش سکه در بازار نقدی (پس از تحویل گرفتن در بانک و به منظور شناسایی سود) سود قابل توجهی می‌توان از این محل کسب کرد.

با توجه به تغییر مداوم وجه تضمین در بازار آتی سکه «دنیای بورس» به بررسی سناریوهای مختلف تغییر این مبلغ برای ایجاد قرارداد باز در سمت فروش و همچنین بر اساس قیمت آتی در فاصله یک‌ماه از زمان پیش‌خرید سکه آورده شده است. بر این اساس سودهای غیرقابل باوری از این محل می‌توان کسب کرد.

استراتژی معاملاتی کسب سود 100 درصدی11

در این خصوص حالت مطمئن برای کسب این‌چنین سود تضمینی تنظیم زمان پیش‌خرید سکه در موعد 35 روز مانده به تاریخ سررسید قرارداد آتی برای دوره یک‌ماهه است. در وضعیت طولانی‌مدت نیز باید به این موضوع توجه کرد که اگر فاصله چند روزه از تحویل سکه تا سررسید قرارداد حفظ شود تضمین چنین سودی بیشتر خواهد شد. البته از سوی دیگر این موضوع به این معنی نیست که این سود نمی‌تواند در حالتی که حتی زمان تحویل سکه ناشی از پیش‌خرید در بانک از سررسید قرارداد آتی گذشته باشد، تضمین شود. زیرا مطابق با نمودار زیر روند بازار آتی کاملا از بازار نقدی (بازار آزاد طلای داخلی) تبعیت می‌کند. حالت استثنا مانند که عجیب قیمت سکه را در مدت چند روز رقم می‌زند اگر رخ ندهد می‌توان همچنان به کسب سود مطمئن بود.

تغییرات نقدی و آتی

یکی از نکاتی که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد ارزش ذاتی سکه بر اساس سناریوهای مختلف است. در جداول زیر ارزش ذاتی سکه، که بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت طلای جهانی تعیین می‌شود، آورده شده است. دو حالت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی و بدون لحاظ مالیات باید مورد توجه قرار گیرد. بازار بر اساس حراج اخیر بانک کارگشایی تا حدودی خود را با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از قیمت سکه منطبق ساخته است. این در حالی است که اگر بنا باشد ارزش واقعی سکه در نظر گرفته شود و ارزش میزان طلای موجود در سکه تنها ملاک باشد ارزش ذاتی متفاوت خواهد بود.

استراتژی معاملاتی کسب سود 100 درصدی0

باید معامله‌گران توجه داشته باشند اختلاف قیمت بازار و ارزش ذاتی سکه اگر اختلاف قابل توجهی داشته باشد نشانه از سیگنال‌های متفاوتی است که باید به دقت رصد و تحلیل شود.

استراتژی معاملاتی کسب سود 100 درصدی8

مثال برای کسب سود تضمینی

گرچه در گزارش‌های پیشین کسب سود تضیمنی با استفاده از مکانیزم موجود در بازار آتی مورد تاکید قرار گرفته بود اما بار دیگر با یک مثال عددی به توضیح این موضوع پرداخته می‌شود.

فرض کنید معامله‌گری در چهارشنبه هفته گذشته اقدام به پیش‌خرید سکه در موعد یک‌ماهه و در قیمت 1590 هزار تومان کرده است. این شخص باید حدود 4350 هزار تومان نیز بابت وجه تضمین برای ایجاد موقعیت باز در قرارداد آتی هزینه کند. البته باید توجه داشت که این مبلغ به منظور اخذ موقعیت فروش برای 10 سکه خواهد بود. این موقعیت فرضا در قیمت 1800 هزار تومان اخذ شده است.

اگر معامله‌گر در این شرایط به دنبال کسب سود تضمینی هست حتما باید در بانک اقدام به ثبت‌نام برای 10 سکه اقدام کند. بر این اساس مبلغ 15900 هزار تومان باید به بانک پرداخت شود. در سمت دیگر همان‌طور که اشاره شد با وجه 4350 هزار تومانی که در اختیار کارگزار قرار می‌گیرد معامله‌گر باید در قیمت 1800 هزار تومان موقعیت فروش اخذ کرده باشد. مابه التفاوت قیمت سکه در بازار آتی و قرارداد آتی اردیبهشت بر این اساس به 210 هزار تومان برای هر سکه می‌رسد؛ در نتیجه برای 10 سکه این مبلغ به 2100 هزار خواهد رسید. سرمایه اولیه (مجموع وجه تضمین و مبلغ پیش‌خرید سکه) به20 میلیون و 250 می‌رسد. بر این اساس و با کسر کارمزدهای موجود معاملاتی سود حاصله در روند یک ماهه حدود 10 درصدی خواهد بود. تکرار این رویه در ادامه سال و با در نظر گرفتن قراردادهای موجود امکان کسب بازدهی بیش از 100 درصدی را فراهم می‌کند.

۴ نکته برای به حداکثر رساندن سود سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

4 نکته برای به حداکثر رساندن سود در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال

در حالی که خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال یک گزینه محبوب برای سرمایه گذاران مبتدی است ، گزینه های دیگری نیز وجود دارد که می توانید برای به حداکثر رساندن سود سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از آن استفاده کنید.

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در پنج سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است ، به طوری که ۱۴ درصد از آمریکایی‌ها اکنون ارزهای دیجیتال را در سبد سرمایه گذاری خود دارند.

برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جدید که به بازار می‌پیوندند ، یادگیری اینکه چگونه از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بیشترین بهره را ببرند ، بسیار ضروری است. در این مقاله چهار نکته برای به حداکثر رساندن سود سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال آورده شده است.

۱. تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای کاهش ریسک و کمک به افزایش بازده سرمایه گذاری ، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری است. ایده پشت این کار این است که اگر بازار دچار رکود شد ، زیان کمتری را متحمل شوید.

یک استراتژی متداول این است که ارزهای دیجیتال مختلفی را انتخاب کنید ، تا اطمینان حاصل شود که وقتی یکی از این ارزهای دیجیتال با افزایش قیمت مواجه می‌شود ، شما نیز سود خواهید برد. در مقابل ، در صورت وجود افت در یک یا چند مورد از آن ها ، ریسک سرمایه گذاری نیز تقسیم می شود.

۲. کپی تریدینگ (Copy trading)

کپی تریدینگ (Copy trading) همانطور که از نام آن پیداست ، نوعی استراتژی سرمایه گذاری است که در آن به طور خودکار معاملات یک سرمایه گذار حرفه ای را کپی می کنید.

پلتفرم هایی مانند eToro ، Coinmatics و ۳Commas نمونه های بسیار خوبی هستند که به شما امکان پیاده سازی این استراتژی را می دهند.

در نظر داشته باشید که فقط به این دلیل که آنها معامله گران حرفه ای هستند ، به این معنی نیست که هر بار کار درست را انجام می دهند. بنابراین تعیین حد ضرر بسیار مهم است.

۳. استیکینگ DeFi

استیکینگ DeFi راهی برای قفل کردن ارزهای دیجیتال در پلتفرم‌های خاص و مستقلی است که به عنوان برنامه‌های غیرمتمرکز شناخته می‌شوند و سود سالانه ای را پرداخت می کنند.

اگر فقط قصد خرید ارزهای دیجیتال و نگهداری آن ها را دارید، استیکینگ DeFi یک راه عالی برای ایجاد بازده سالانه از دارایی های سپرده شده شما است. البته شایان ذکر است که نمی توان همه ارزهای دیجیتال را استیک کرد.

توصیه می‌شود هر کسی که به دنبال قفل کردن وجوه خود در یک برنامه استیکینگ DeFi است ، قبل از انجام آن ، بررسی دقیقی را صورت دهد.

۴. استفاده از تکنیک hedging

Hedging یا پوشش ریسک نوعی استراتژی سرمایه گذاری است که با هدف کاهش ریسک بالقوه و زیان های ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت در بازار انجام می شود.

این استراتژی شامل قرار دادن یک معامله اولیه در جهتی است که انتظار دارید بازار به سمت آن حرکت کند. سپس شما معامله دوم خود را در جهت مخالف قرار می دهید. ایده اصلی این است که اگر بازار بر خلاف میل شما باشد ، دومین معامله‌ای که انجام داده‌اید ، سودی را به همراه خواهد داشت و ضررهای معامله اول را جبران می کند.

بازار ارز دیجیتال به دلیل نوسانات بالای خود مشهور است. این بدان معناست که قیمت ارزهای دیجیتال می تواند به طور چشمگیری در یک دوره زمانی مشخص تغییر کند. بنابراین استفاده از این استراتژی منطقی به نظر می رسد.

مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.

۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.