استراتژی بلند مدت


خانه برچسب: استراتژی بلند مدت

رهبری در هزاره سوم

وبلاگ تخصصی دکترحسین حاتمی در مدیریت و کارآفرینی درهزاره سوم (برگزارکننده دوره ها و سمینارها)

تدوين هدفهاي بلندمدت و انواع استراتژي هاي اصلي 9

تدوين هدفهاي بلندمدت و انواع استراتژي هاي اصلي

هدفهاي بلندمدت بيانگر نتيجه هاي مورد انتظار از اجراي استراتژيهاي مشخصي مي باشد. استراتژيستها براي دستيابي به هدفهاي بلندمدت مورد نظر راههاي عملي پيشنهاد مي کنند. چارچوب زماني اين استراتژيها و هدفها بلند مدت بايد با هم سازگار باشند که معمولا بين 2 تا 5 سال طول ميکشد .

هدفها بلندمدت بايد به صورت کمي, واقعي, قابل درک, چالشگر داراي سلسله مراتب سازماني , قابل دستيابي و با هدفهاي واحدهاي سازماني سازگار باشند.

براي دست يافتن به موفقيت بلندمدت, استراتژيستها معمولا در حوزه هاي زير هدفهاي بلندمدت را تعيين مي کنند:

ويژگيهاي هدفهاي بلندمدت :

قابل اندازه گيري

استراتژيهاي اصلي راه رسيدن به هدفهاي بلند مدت را نشان ميدهند. بنابراين استراتژيهاي اصلي را مي توان به عنوان رويکردي کلي و فراگير که فعاليتها عمده را رهبري مي نمايند تعريف کرد .

1- استراتژي يکپارچگي (ادغام)

استراتژيهاي ادغام عبارتند از عمودي به بالا, ادغام عمودي به پايين و ادغام افقي که به تعريف و کاربرد هر کدام مي پردازيم :

الف) ادغام به بالا

مقصود از ادغام عمودي بالا اين است که شرکت با خريدن شرکتهاي پخش يا خرده فروشها مي کوشد بر ميزان کنترل خود بر توزيع بيفزايد.

ب) ادغام عمودي به پايين

ادغام عمودي به پايين يکي از استراتژيهايي است که شرکت مي کوشد در اجراي آن بر ميزان مالکيت خود بيفزايد و شرکت عرضه کننده مواد اوليه را خريداري نمايد. به ويژه زماني اين استراتژي مناسب هستند که شرکت به عرضه کنندگان مواد اوليه خود اعتماد کافي نداشته باشد, آنها قيمتها را بسيار با لا منظور کنند يا اين که نتوانند نيازهاي شرکت را تامين کنند .

منظور از ادغام افقي اجراي يکي از استراتژيهاي است که شرکت مي کوشد شرکتهاي رقيب را به مالکيت خود در آورد تا بتواند ميزان کنترل خود بيافزايد. در ادغام افقي امروزه استراتژي رشد معمول است, ادغام شرکتها در يکديگر, خريدن شرکتها رقيب و بلعيدن شرکتهاي ديگر از جمله مصاديق آنها مي باشد.

2- استراتژيهاي متمرکز

گاهي رسوخ در بازار, توسعه بازار و توسعه محصول را استراتژيهاي متمرکز مي نامند. زيرا آنها به تلاشهاي متمرکز و فشرده اي نياز دارند تا شرکت بتواند بدان وسيله محصولات خود را از نظر رقابتي بهبود بخشد.

شرکتها در اجراي استراتژيهاي مبتني بر رسوخ در بازار مي کوشند از مجراي تلاشهاي بازاريابي سهم بازار محصولات و خدمات کنوني خود را افزايش دهند .

رسوخ در بازار شامل اقدامات زير است: افزايش عده فروشندگان, افزايش هزينه هاي تبليغات, ترويج گسترده براي افزايش فروش و تقويت روابط عمومي و تبليغات.

مقصود از توسعه بازار عرضه خدمات يا محصولات جديد به مناطق جغرافيايي جديد است. در اين استراتژي محصولات فعلي, غالبا فقط با تغييرات صوري, به مشتريان در بازارهاي مربوطه از طريق افزودن کانالهاي توزيع جديد يا با تغيير دادن محتواي تبليغات, وسايل ترويج فروش را شامل مي شود: برخي از روشها عبارتند از افزايش نرخ مصرف مشتريان فعلي, جذب مشتريان رقبا جذب ديگران به خريد محصول.

منظور از توسعه اين است که شرکت مي کوشد از طريق بهبود بخشيدن يا اصلاح محصولات و خدمات کنوني بر ميزان فروش بيفزايد. معمولا اصلاح محصولات يا خدمات مستلزم هزينه زياد تحقيق و پژوهش است.

استراتژي توسعه محصول غالبا براي طولاني شدن دوره زندگي محصولات فعلي يا براي استفاده از حسن شهرت و نام تجاري به کار مي رود .

شرکت به سه روش عمده استراتژيها خود را متنوع مي کنند. تنوع همگون, تنوع نا همگون و تنوع افقي .

عبارت است از استراتژي که شرکت مي کوشد محصولات و خدماتي جديد ولي مرتبط بر محصولات و خدمات خود بيافزايد. در اين استراتژي خريد يا ايجاد يک کسب و کارجديد با امکانات موجب هم افزايي کسب و کار مي شود روشهايي مانند افزايش ارزش سهام موسسه, افزايش در نرخ رشد موسسه, سرمايه گذاري جديد, تنوع بخشيدن به خط توليد, به دست آوردن فوري يک منبع جديد, افزايش کارايي و سودآوري در راستاي استراتژي تنوع مي باشد.

منظور از تنوع افقي اين است که شرکت محصولات و خدماتي جديد ولي بي ربط, به محصولات و خدمات خود مي افزايد و به مشتريان کنوني خود عرضه مي کند .

در اين استراتژي شرکت محصولات و خدمات جديد ولي بي ربط به بازار عرضه مي کند. برخي از شرکتها مي کوشند از طريق اجراي استراتژي مبتني به تنوع ناهمگون بر تنوع محصولات خدمات خود بيافزايد .

سازمان علاوه بر استراتژي يکپارچکي, متمرکز و تنوع بخشيدن به فعاليتها درصدد اجراي استراتژيهاي ديگري هم بر مي آيند اين استراتژيها عبارتند از: تشکيل مشارکت, کاهش فروش بخشهايي از سازمان يا انحلال شرکت, که به عنوان استراتژيهاي تدافعي در شرايط خاصي مورد استفاده قرار مي گيرند.

در اجراي استراتژي مشارکت, شرکت با دو يا چند شرکت يک شرکت تضامني موقت يا کنسرسيوم تشکيل مي دهند و از فرصت پيش آمده بهره وري مي نمايند. در اين استراتّژي شرکت در موضع تدافعي است و براي حفظ وضع موجود و بقا با کمک دو يا سه شرکت اين فرايند را انجام مي دهد.

هدف اين استراتژي حفظ بقا و موجوديت سازمان است از اين استراتژي به دو شکل انفرادي يا ترکيبي استفاده مي شود .

الف ) کاهش هزينه : هزينه جاري , پرسنلي , سرمايه گذاري , بازاريابي با حذف و تعديل فعاليتعاي کاهش يابد .

ب) کاهش دارايي : از طريق فروش زمين , ساختمان , تجهيزات غير ضروري براي فعاليت هاي اساسي موسسه و حذف ريخت و پاشها دارايي کاهش يابد .

استراتژي واگذاري يا سلب مالکيت

در اين استرتژي فروش يک واحد مستقل يا بخشي از سازمان مورد توجه قرار مي گيرد. هنگامي که استراتژي کاهش موفق به انجام تغيير جهت دلخواه شود, مديران استراتژيک غالبا تصميم به فروش موسسه مي گيرند .

فروش تمام داراييها به ارزش واقعي را انحلال شرکت مي نامند . انحلال به عنوان نوعي شکست به حساب آمده است و از نظر عاطفي مي تواند استراتژي بسيار مشکلي به حساب آيد .

بسياري از شرکتها درصدد بر مي آيند دو يا چند استراتژي را به صورت همزمان در هم ترکيب نمايند ولي اگر دامنه اين فعاليت بيش از انداره گسترش يابد داراي خطرات بسيار سنگين خواهد بود .

استاد در یک نگاه:
دکتر حسین حاتمی
نام پدر:حشمت الله
تاریخ ومحل تولد:
1327 –پاسارگاد
محل سکونت:شیراز
تحطیلات ومطالعات:
دکترای مدیریت آموزشی
ازدواج: 1350
فرزندان: 2 پسر و1 دختر
اشتغال :
تدریس در دانشگا هها
برگزارکننده سمینارهای مدیریت
برگزارکننده کارگاههای آموزشی مدیریت
برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی
برگزاری کارگاههای آموزشی
مسولیت ها:
مدیر گروه آموزشی دروس عمومی
معاون دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد
رئیس دانشگاه امام علی(ع)
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان
کتاب ها:
تالیف کتاب از دانشکده دانشگاه
تالیف کتاب مطالعات صلح (در دست تالیف)
تالیف کتاب جهانی شدن و تاثیر آن درجهان اسلام
تالیف نقش کار آفرینی در جامعه (درحال تالیف)
تالیف کتاب مدیریت استراتژیک درآموزش عالی
مقالات:
مطالعات صلح
دانشگاه آزاد وکارآفرینی

استراتژی بلند مدت

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: استراتژی بلند مدت

آرشیو مطالب

استراتژی ارزدیجیتال مک دی و میانگین در تریدینگ ویو HFS-8

استراتژی ارز دیجیتال مکدی و میانگین در تریدینگ ویو HFS-8

خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو

کانال vip ازدیجیتال

وریفای بایننس

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور

نوشته‌های تازه

 • اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
 • خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179
 • رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس
 • رفع مشکل هنک کردن فیلتر و کند شدن مرورگر در هنگام کار با فیلتر بورس
 • دانلود رایگان فیلتر ورود پول بر اساس حجم یک ماه گذشته مخصوص بورس ایران
 • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 44 views
 • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 38 views
 • آموزش شیوه ارسال پیام از فیلتر بورس به کانال تلگرام فیلتر به همراه فیلم آموزشی 36 views
 • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 25 views
 • اندیکاتور واگرایی استراتژی بلند مدت ‏Divergence for many indicators‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت 23 views
 • دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 17 views
 • سفارش اندیکاتور ، استراتژی و ربات برای تریدینگ ویو 15 views
 • دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص سقف و کف بازار Regressionskanal med variabel polynomgrad 15 views
 • اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس 15 views
 • فیلم آموزشی رفع خطاهای رایج در فیلتر نویسی 15 views
 • 1445 کاربر کل کاربران سایت
 • 0 محصول مجموع محصولات
 • 389 مطلب کل مطالب سایت
 • 1390 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

 • اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
 • خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179
 • رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس
 • رفع مشکل هنک کردن فیلتر و کند شدن مرورگر در هنگام کار با فیلتر بورس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

پنج استراتژی برتر سرمایه‌گذاری در یک بازار بی‌ثبات

در دنیای امروز، یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران کسب سود و درآمد در بازارهای بی‌ثبات است. شاید ما ایرانیان خیلی بهتر با مفهوم بی‌ثباتی آشنا باشیم؛ بی‌ثباتی در بازار ارز، مسکن، طلا و غیره، بی‌ثباتی‌های اخیر در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بی‌ثباتی در نرخ تورم و وجود سود بانکی دستوری و غیره. این‌ها همگی مثال‌هایی از بی‌ثباتی در بازار سرمایه در ایران هستند.

سامان پرشن

پنج استراتژی برتر سرمایه‌گذاری در یک بازار بی‌ثبات

سخن مشاور مدیریت:

در دنیای امروز، یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران کسب سود و درآمد در بازارهای بی‌ثبات است. شاید ما ایرانیان خیلی بهتر با مفهوم بی‌ثباتی آشنا باشیم؛ بی‌ثباتی در بازار ارز، مسکن، طلا و غیره، بی‌ثباتی‌های اخیر در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بی‌ثباتی در نرخ تورم و وجود سود بانکی دستوری و غیره. این‌ها همگی مثال‌هایی از بی‌ثباتی در بازار سرمایه در ایران هستند. در کنار این بی‌ثباتی، تحریم‌های بین‌المللی و جنگ‌های لفظی با آمریکا، ضمن تشدید این بی‌ثباتی، ما را در لبۀ تیغ تجارت و اقتصاد قرارداده و منجرشده‌است سرمایه‌گذاران عام به دنبال راهی برای جلوزدن از تورم در کشور و کسب منفعت از این بازارهای مالی باشند. یکی از این بازارها که به‌ویژه در اواخر دهۀ 90 شمسی مورد استقبال بسیاری از مردم ایران قرارگرفت، بازار بورس اوراق بهادار تهران است. شاید هنوز برخی از سرمایه‌گذاران بازار بورس در ایران، سال‌های بین 82 تا 84 شمسی و نوسانات و ریزش‌های آن روزها را به خاطر داشته‌باشند. به‌تازگی نیز در طی این دوسال اخیر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، از حدود 200 هزار واحد به محدودۀ دو میلیون واحد صعود کرده ‌است.

این‌نوشتار، برگردانی از مقالۀ آقای جف رز در سال 2019 است. او که خود را یک کهنه‌سرباز جنگ آمریکا و عراق معرفی می‌کند، از یک بدهکار مالی، به یک میلیونر خودساخته تبدیل ‌شده ‌است و مأموریت خود را کمک به مردم برای رسیدن به آزادی مالی قرار داده ‌است. در این مقاله، جف رز سعی ‌نموده است با ارائۀ 5 راهکار برتر برای بازارهای بی‌ثبات، راهی برای سرمایه‌گذاران و شتاب ‌دادن به ثروتمندسازی افراد نشان ‌داده ‌شود. به گفتۀ او، هیچ راهی برای پیش‌بینی آیندۀ بازار سرمایه وجود ندارد، اما توجه و دقت‌نظر بیشتر، می‌تواند بهترین استراتژی باشد. همچنین، او معتقد است یکی از بهترین راه‌ها برای محفوط‌ ماندن در بازار بی‌ثبات، اوراق سهام شرکت‌های با سود قابل‌توزیع بالا است.

شاخص S&P 500، در محدودۀ 2850 در حال نوسان است. در اواخر ژانویۀ سال 2018، نقطۀ اوجی را در 2872 تجربه ‌کرده‌ بود. طی 17ماه از زمانی که این شاخص تلاش ‌کرده‌ بود تا صعودهای جدید بسیار خفیف را به‌ چنگ ‌آورد. اما در طول مسیر سقوط‌های ترسناکی را هم تجربه‌کرده‌است. آیا ممکن است بازار رنج مفید بهتری را در آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی تجربه‌کند؟ اگر چنین است، پس به روش‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری نیاز خواهدداشت.

از اوایل سال 2009، هنگامی که آخرین سقوط بازار سهام پایان یافت، بازار تا پایان سال 2017 به نحو قابل ‌اطمینانی، قابلیت ایجاد بازده دورقمی در هرسال را داشت. اما، بیشتر روندهای اخیر ممکن است نوع دیگری از بازار را پیشنهاد دهد. روشی که ممکن است مشارکت کمتری را داشته‌باشد.

بنا به اظهارات روب ایسبیت، عضو ارشد شرکت Forbes: «سرمایه‌گذاری همیشه می‌تواند مثمرثمر باشد». در ادامه می‌گوید: «با این حال، روشی که شما در 10سال گذشته کسب سود کرده‌اید، اکنون به همان اندازه مؤثر نخواهد بود. یک رویکرد متفاوت و انعطاف‌پذیر نیاز خواهدبود».

اگر از قبل آماده نبوده باشید، ممکن است زمان آن رسیده باشد که راهی را برای سرمایه گذاری در بازار ناپایدار و بی ثبات در نظر بگیرید. از این گذشته، زمان آماده شدن برای دردسر، قبل از آن است که اتفاق بیفتد.

در اینجا پنج گزینۀ بالقوه وجود استراتژی بلند مدت دارد.
1- تجمیع پول نقد:

یک بازار در رنج حدود حمایت و مقاومت (بازاری که سهامدار در محدوده حمایتی اقدام به خرید و در محدوده مقاومتی اقدام به فروش می‌کند) در این بازار زمانی برای فروش هیجانی نیست. اما، ممکن است این یک زمانی ایده آل برای تقلیل دادن باشد؛ به خصوص اگر شما یک سرمایه گذار شاخص باشید. درست است که در بازاری نظیر بازار استراتژی بلند مدت بورس نیویورک، بازار ممکن است بازدهی سالانۀ حدود 10% داشته باشد؛ ولی این یک میانگین است و این هر سال اتفاق نمی افتد و سال های زیادی وجود دارد که بازار ها معکوس می شوند.

راهی وجود ندارد که بتوان فهمید آیندۀ سهام چگونه است اما احتیاط و توجه بیشتر می تواند بهترین استراتژی برای پس از دهه ی گذشته باشد. نیازی به شروع انباشت استراتژی بلند مدت سهام نیست و انجام زیاد این کار میتواند در دراز مدت برای شما هزینه داشته باشد.

اگر اکنون در پرتفوی خود (سبد سرمایه گذاری خود) یک موقعیت سهام بزرگی دارید، محکم نگه دارید. اما سهم ها و کمک های تازه را به معادل های نقدی تبدیل کنید.

دو دلیل اصلی برای افزایش پول نقد در زمان عدم اطمینان بازار وجود دارد.

• برای محافظت حداقل بخشی از پرتفوی شما از پتانسیل سقوط بازار
• برای جمع آوری سرمایه برای زمانی که بازار پایین می آید

با نگه‌داشتن بیشتر موقعیت های فعلی سهام خود، از رونق بازار سود خواهید برد. اما با افزایش موقعیت نقدی خود، در صورت کاهش بازار، شما موقعیتی عالی برای افزایش سهام‌های نگهداری‌شدۀ خود خواهیدداشت.

درست است که نرخ سود در ماندۀ نقدی کم است، این مسئله هم در حساب‌های جابه‌جایی نقدی کارگزاری و هم در بانک‌های محلی و اتحادیه‌های اعتباری صادق است. اما بانک‌های آنلاینی وجود دارند که نرخ سود بالاتری را پرداخت می‌کنند. به‌عنوان مثال، در آمریکا، بانک اَلی و بانک سی‌آی‌تی، هرکدام بیش از 2٪ در حساب‌های پس‌انداز اصلی پرداخت می‌کنند. این ممکن است با بازده دو رقمی در سهام مطابقت نداشته‌باشد، اگر بازار ضربۀ بزرگی بخورد، حرکتی هوشمندانه خواهدبود.

شما می‌توانید حساب‌های آنلاین را به حساب کارگزاری خود وصل کنید و در صورت ایجاد فرصت خرید در بازار، وجوه را انتقال دهید و اقدام به خرید سهام کنید.

2- سهام های با سوددهی بالا

یکی از بهترین مکان‌ها برای محافظت از سهام در بازار سهام بی‌ثبات، سهام‌ های با سود نقدی تقسیم‌شده است. سود تقسیمی از مستهلک‌شدن خود سهام است. گرچه ممکن است قیمت سهام‌های اساسی سقوط کند، شما همچنان سود تقسیم‌شدۀ ثابتی را کسب می‌کنید. اما این درآمد و عایدی همچنان به ثبات قیمت کمک می‌کند.

از این گذشته، در بازاری که جبران سرمایه از اطمینان کمتری برخوردار است، درآمد اهمیت بیشتری می‌یابد. سرمایه‌گذاران به طور طبیعی به قابلیت اطمینان درآمد از سود تقسیم‌شده کشیده‌می‌شوند، که این می‌تواند در به حداقل‌رساندن کاهش قیمت سهام، کمک کند.

یک گروه از سهام‌هایی که ارزش بررسی دارند، به‌عنوان " اشرافی‌های سود سهام تقسیم‌شده" معرفی می‌شود. بر اساس اطلاعات وب‌سایت sure dividend، اشرافی‌های سود سهام تقسیم‌شده که از شاخص S&P 500 گرفته شده‌اند، باید اندازه و نقدینگی خاصی را برآورده کنند و حداقل 25 سال متوالی افزایش سود سهام داشته ‌باشند. در حال حاضر، 57 سهام در این لیست قرار دارد.

این فقط سود سهام نیست که باعث می‌شود این سهام‌ها اشرافی استراتژی بلند مدت شوند. بلکه، چندین سال افزایش سود سهام متوالی است. افزایش پرداخت سود سهام به طور منظم، نتیجۀ افزایش منظم درآمدهای خالص است. این نشان از قدرت پایه‌ای و اساسی این شرکت‌ها است و این در عملکرد بلندمدت آن‌ها نمایان می‌شود.

آنتونی مونته نگرو، بنیان‌گذار گروه بلک مونت، یک شرکت مدیریت ثروت در کالیفرنیای جنوبی، می‌گوید: "سهام با پرداخت سود بالا یک روش عالی برای افزودن ثبات به هر سبد سهام است". مونته نگرو می‌افزاید: "درآمد پایدار پرداخت‌شده از این سهام‌ها، تأثیر ناپایداری قیمت را کاهش می‌دهد و می‌تواند به افزایش میانگین سود بالاتر در طول زمان، در یک سبد متنوع که شامل شرکت‌هایی با پتانسیل رشد بالاتر است، کمک‌کند."

شاخص سود سهام Aristocrats در طی ده سال گذشته بازده کل سالانه 15.5٪ را در مقابل 14.3٪ برای S&P 500 ایجاد کرده‌است.

برخی از شرکت‌هایی که در فهرست Dividend Aristocrat قرار دارند، شامل اسامی مشهوری نظیر: AbbVie, Abbott Labs, ADP, Aflac, Cardinal Health, Chevron, General Dynamics, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Lowe’s, McDonald’s, Pepsi, Procter & Gamble, Sysco, AT&T, Target, Walmart, Walgreens, and Exxon هستند.

3- سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند

سهام ارزشمند در طول تاریخ به‌عنوان یکی از موفق‌ترین راه‌های سرمایه گذاری در بازار در استراتژی بلند مدت نظر گرفته شده است. این یک استراتژی سرمایه گذاری است که توسط وارن بافت به دقت دنبال می‌شود و به تبدیل او به یکی از ثروتمندترین افراد جهان کمک کرده‌است.

مفهوم اساسی، شناسایی سهام‌هایی است که نمایانگر معاملات هستند. این امر معمولاً به این دلیل است که برخی شرکت‌ها خارج از نظر مردم برای سرمایه گذاری معمولی هستند. آن‌ها براساس معیارهای مشخصی که می‌توانند شامل ؛ نسبت قیمت به درآمد پایین‌تر از استاندارد صنعت آنها ، نسبت قیمت به ارزش کتابی زیر میانگین ، و یا بازده سود سهام بالاتر از متوسط، ارزش کمتری دارند.

هر یک از اینها ممکن است نتیجه اخبار بدی باشد که ارزش سهام یک شرکت را تحت تأثیر قرار داده است. به‌عنوان مثال ، شرکتی ممکن است با اقدامات نظارتی ، یک طرح بزرگ دعوی در دادگاه ، توجه منفی رسانه‌ها یا یک سری درآمدهای ضعیف روبرو بوده باشد. گرچه، ممکن است واقعه‌ای که باعث افت قیمت سهام شده است، گذشته باشد، اما قیمت هنوز بهبود نیافته است. سرمایه گذاری در این شرکت‌ها می‌تواند یکی از بهترین بازی‌های سرمایه گذاری بلند مدت باشد، زیرا سهام نسبت به رقبا ارزان است.

در بازاری که S&P 500 ممکن است دیگر بیشتر از این قابل اعتماد عمل نکند ( نظیر شاخص کل و شاخص هم وزن در بازار بورس اوراق بهادار تهران) ، سرمایه‌گذاران ممکن است با دقت بیشتری به دنبال سهام با ارزش بالقوه باشند. اگر چنین است ، این سهام می‌تواند راهی برای ادامه رشد سبد سهام شما باشد حتی اگر بازار کلی در حال درجا زدن باشد.

اما این نتیجه ممکن است کمتر تضمین شده باشد. اخیراً استراتژی بلند مدت مقاله‌ای در MarketWatch ، تحت عنوان "سهام‌های ارزشمند با شدیدترین نزول در تاریخ در حال معامله هستند" ، گزارش می‌دهد که؛ سهام‌های ارزشمند به عنوان یک گروه، بعد از سقوط بازار سهام 2008-2009 از توجه خارج شدند. سرمایه گذاران توجه خود را به شرکت‌های دارای اخلال در فناوری مانند سهام موسوم به FAANG معطوف کرده‌اند.

تام دیم ، برنامه ریز مالی ( CPF) ، یک مشاور مالی ایندیانا در مدیریت Dialth Wealth می‌گوید: "از نظر تاریخی ، سرمایه گذارانی که در شرکت‌های Value و Small شریک شده‌اند با حق العمل برگشتی پاداش داده شده‌اند". "ارزش کوچک، یک بازیگر بلند مدت خوب بوده است. افزودن کمی وزن در سبد سهام شما به گروه‌های دارایی شما، می‌تواند بازده شما را به سمت جلو سوق دهد. این امر می‌تواند از طریق صندوق‌های مشترک و مدیران دارایی، که خبرگی خود را در این زمینه‌ها نشان داده‌اند، انجام شود. همچنین می‌توانید در این زمینه، صندوق‌های شاخص کم هزینه و صندوق‌های ساختار یافته پیدا کنید. "

بورس اوراق بهادار دارای سابقه طولانی و مستند در تغییر سلیقه سرمایه گذاران است. تمرکز ریز بینانه روی سهام‌های رشد فناوری (های تک) تنها تا زمانی کار خواهد کرد که موفقیت آمیز باشد. اگر این موضوع دیگر مشهود نباشد ، سرمایه گذاران پول خود را جای دیگر خواهند برد. بازگشت به یک استراتژی قدمت‌دار قابل‌احترام، مانند سرمایه گذاری در سهام‌های ارزشمند ، می‌تواند آن "جای دیگر" باشد.

4- بخش ها (سکتور ها) ممکن است بهتر از بازار عمل کنند

در بیشتر دهۀ گذشته، فعالیت در بورس، در S&P 500 بوده است. تعداد اندکی از بخش‌ها (سکتورها)، از شاخص بهتر عمل کرده‌اند، که منجر به تمرکز وجوه سرمایه‌گذار در این طبقه از دارایی واحد می‌شود. اما فقط به این دلیل که S&P 500 بازده قابل‌توجهی را ارائه داده‌است، به آن معنی نیست که تغییر در هدایت بازار امکان‌پذیر نیست.

تغییرات زیرکانه در نیروهای هدایت بازار، ممکن است نیرو محرکه جدیدی ایجاد کند. و این به طور کلی صحیح است که بازارهای یکنواخت یا رو به نزول، تمایل به سهام یا سکتورهای فردی دارند. از آن‌جایی که سرمایه گذاران که به سادگی با سرمایه گذاری در S&P 500 به پاداش فراوان و برای مدت طولانی دست یافته‌اند، این در سال‌های اخیر به یک هنر گمشده تبدیل شده است..

اما ممکن است علائمی باشد که در شرف تغییر است..

الیور پورش ، عضو Forbes ، می‌گوید: "سرمایه گذاران باید انتظار واگرایی قابل‌توجهی در عملکرد بخش‌های S&P داشته‌ باشند". "بخش‌های حساس به نرخ سود، مانند خدمات تأسیساتی ، لوازم مصرفی، خدمات ارتباطی و مالی، نسبت به همتایان چرخه‌ای خود بهتر عمل می‌کنند."

بخش‌های دیگر، که ارزش تحقیق را دارند شامل مراقبت‌های درمانی و انرژی می‌شوند. گرایش بهداشت و درمان علیرغم نوسانات موجود در بازار بورس، عملکرد خوبی دارد. در همین حال، انرژی به دلیل آشفتگی‌های بین المللی در عرضه، پتانسیل بیشتری از بازار دارد. اگر جنگ فعلی کلمات بین ایالات متحده و ایران به یک جنگ داغ منجر شود، قیمت انرژی می‌توان گفت افزایشی ناگهانی خواهد داشت..

بخش عمده دیگر، بازارهای خارجی در حال ظهور است. به گفته جیمز برمن ، عضوForbes"واقعیت این است که سهام‌های بین المللی ، خواه بازارهای در حال ظهور مانند چین ، اروپای شرقی یا آمریکای لاتین (یا بازاری توسعه‌یافته در خارج از کشور مانند ژاپن) به طرز قانع‌کننده‌ای، کم ارزش ارزیابی شده‌اند ، در حالی که سهام ایالات متحده با دقت بالایی باارزش ارزیابی شده‌است" . "در حقیقت، سهام‌های بین المللی تقریباً به همان میزان کم ارزش هستند که سهام‌های ایالات متحده باارزش هستند".

ممکن است زمان شروع خرید سهام های خارجی فرا رسیده ‌باشد!

5. صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

دو دستۀ اصلی دارایی رشد، سهام‌ و املاک و مستغلات هستند. بسته به دهه، یکی یا دیگری سرمایه‌گذاری اصلی روزگار خود بوده‌است. یکی از بهترین راه‌های ایجاد تنوع، فراتر از یک تخصیص رشد تمام‌سهم، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات است. متأسفانه، داشتن مالکیت سرمایه‌گذاری فردی، مستلزم سرمایۀ زیاد و مشارکت عملی است. این همچنین، یک نوع بسیار تخصصی از سرمایه‌گذاری است.

اگر می‌خواهید سبد دارایی خود را به املاک و مستغلات گسترش دهید، اما زحمتی را که با مالکیت مستقیم همراه است، نمی‌خواهید، شما یک گزینه‌ی بسیارخوب دارید.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، یا به اختصار REITs، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند که سبدهای املاک و مستغلات را نگه‌داری می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً در املاک تجاری، مانند ساختمان‌های اداری و مراکز خرید خرده‌فروشی، و همچنین اغلب اوقات، مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی انجام می‌شوند. اگرچه آن‌ها در درجۀ اول از سود سهام درآمد کسب می‌کنند، اما همچنین می‌توانند با استفاده از دارایی‌های اصلی، باعث افزایش ارزش سرمایه شوند.

REITs بازده‌هایی را ارائه می‌دهند که حداقل قابل مقایسه با S&P 500 هستند. شاخص MSCI US REIT، طی 10 سال گذشته بازدهی مرکب سالانۀ 14.75٪ را داشته است (تا 6 ژوئن). این تقریباً یک‌درصد کامل بهتر از بازده متوسط 10سالۀ 13.79٪ مربوط به شاخص S&P 500 در همان بازۀ زمانی است..

اما ایده اصلی برای سرمایه گذاری در REITs لزوماً جهت پیشی‌گرفتن از عملکرد سهام نیست بلکه افزودن تنوع مهم به سبد خرید شما است. املاک و مستغلات تجاری لزوماً از همان الگوهای چرخه‌ای مانند سهام‌ها پیروی نمی‌کنند. REITs حتی در زمانی که بازار بورس و سهام در حال درجا زدن است، می‌تواند بازده بالایی را داشته‌باشد. این یک راه برای اطمینان از استراتژی بلند مدت این است که حداقل بخشی از سبد سهام شما برای بازگشت سالم، تدارک دیده شده است ، حتی اگر سود حاصل از سهام‌ها مطلوب نباشد.

یکی از مهمترین مزیت‌های REIT ها این است که می‌توانید در کنار سهام و اوراق بهادار ، آن‌ها را در یک سبد سرمایه گذاری خود نگه دارید. این یک روش عالی برای متنوع سازی بخش رشد سبد سرمایه گذاری شما است.

هدف از بررسی راه‌های سرمایه گذاری در بازار با ثبات کمتر، توصیه به ایجاد تغییرات عمده در سبد فعلی شما نیست. در هر صورت، برای سرمایه‌گذاری بزرگ، زمان طولانی یک منفعت محسوب می‌شود. اما در عین حال ، بورس اوراق بهادار در معرض بادهای مخالفی است که می‌تواند باعث شود شما استراتژی اصلی خود را زیر سؤال ببرید.

شما لزوماً نیازی به تغییر آن استراتژی ندارید، مگر اینکه پرتفوی شما 100٪ سهام باشد. در عوض، فقط می‌توانید جهت خود را کمی تغییر دهید و بخش‌هایی از سرمایۀ خود را به دارایی‌های دیگری نیز تخصیص دهید که برای بلند مدت، سبد سرمایه گذاری شما را تقویت می‌کند. توجه داشته باشید که سرمایه گذاری یک فعالیت طولانی مدت است ، که فقط حس خوبی دارد.

استراتژی بلند مدت

مقایسه برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی جامع

شايد بسياري از اوقات برنامه ريزي بلند مدت را با برنامه ريزي جامع عناويني ديگر از برنامه ريزي استراتژيك بدانيم اما بد نيست بدانيم تفاوت هاي اين برنامه ريزي چگونه و در چيست ؟

- مقایسه برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی بلند مدت:

اشتراك دو برنامه ريزي بلند مدت و برنامه ريزي استراتژيك بر بهبود عملكرد و كارايي فردي و سازماني مي باشد و تاكيد هر دو برنامه بر بهبود و برنامه بنيادي مي باشد اما اين دو برنامه حداقل در موارد ذيل داراي تفاوت اساسي مي باشند :

- برنامه ريزي بلند مدت بيشتر به تشخيص اهداف ، مقاصد و ايجاد برنامه هاي عملياتي و بودجه ي بر اساس برنامه را دنبال مي نمايد در صورتي كه برنامه ريزي استراتژيك بيشتر بدنبال برنامه هاي كلان تر و تاثير آن بر عملكرد و برنامه هاي سازمان را دنبال خواهد كرد

- فرض و تمايل برنامه ريزي بلند مدت به وجود روندهاي جاري براي طول مدت برنامه مي باشد و تغييرات عمده ي را در برنامه هاي خود پيش بيني نمي كند . اما بر خلاف آن برنامه ريزي استراتژيك منتظر وقوع روندهاي جديد ، رويدادهاي شديد و غافل گير كننده فراوان و وقفه هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي باشند .

- برنامه ريزي استراتژيك اغلب نمايان گر تغييرات عمده در چشم انداز و تغييرات كيفي مي باشند و شكل مطلوبي از وضعيت موجود را به نمايش ميگذارند . اما برنامه ريزي بلند مدت مرتبط با وضع موجود و نمايان گر روند جاري و بعضا كمي مي باشد .

- برنامه ريزي استراتژيك بر اساس روش و مبناي كاركرد خود بيشتر از برنامه بلند مدت به سمت عملياتي شدن برنامه هاي خود مي باشد و در راهكار ارائه شده خود مجموعه كاملي از تصميم ها و اقدام ها را ارائه مي نمايد .

- در برنامه ريزي استراتژيك براي رسيدن به برنامه هاي اعلام شده و چشم انداز برنامه ، استراتژي هاي مختلفي ايجاد و رسيدن به هدف مي بايستي با هر كدام از برنامه ها و يا استراتژي ها انجام خواهد شد و رسيدن به چشم انداز با انعطاف برنامه مي باشد و دنبال مي گردد و محدوديت در روش مربوطه وجود ندارد اما در برنامه ريزي بلند مدت تنها به يك مسير واحد توجه مي گردد و تصميم گيري و اقدام واحد انجام مي گيرد .

- مقایسه برنامه ریزی استراتژیک با برنامه ریزی جامع :

- برنامه ريزي استراتژيك بر سازمان تاكيد دارد در حالي كه برنامه ريزي جامع ، بر محوريت جامعه مي باشد . گرچه اگر برنامه ريزي استراتژيك براي جامعه بر اساس نظريه "کافمن و جیکوبز" در مقایسه با برنامه ریزی جامع دارای جهت گیری عملی و مشارکتی بوده وتاکید بیشتری بر نقاط قوت و ضعف و هم چنین فرصت ها و تهدید ها و بالاخره بررفتار رقابت آمیز بین جوامع دارد. در حقيقت جامعه در برنامه ريزي استراتژيك علمي تر و عملي تر برنامه ريزي مي گردد .

- در طرح جامع اصالتا بر اساس محتواي قانوني و با ايفاي نقش كارگزان قانوني و عمدتا دولتي پياده سازي مي گردد . اما در برنامه ريزي استراتژيك اغلب بين قوانين خشك و بدون انعطاف قانوني به اقدامات قانوني دست خواهد زد و ارتباط عملياتي برقرار مي گردد .

- در برنامه ريزي استراتژيك ، چشم اندازها در برگيرنده اقدام ها و كانون هاي اقدام ، نقش ها و مسووليت ها بنابراين كاملا كاربردي مي باشند . اما در برنامه ريزي جامع شامل مكان ها و اقدامات مي گردد و مسووليت و وظايف و يا فرايندها ، مالكين و انجام دهندگان كار مشخص نخواهد بود . بنابراين سودمندي برنامه ريزي استراتژيك مشخص و كاربردي بودن آن بيشتر از برنامه ريزي جامع ميباشد .

- برنامه ريزي استراتژيك براي انتخاب كانون تحولات و اقدامات روشي گزينشي را مورد استفاده قرار خواهد داد كه از روش برنامه ريزي جامع نيازمند برنامه ريزي دقيق تر و مطالعات وسيعتر مي باشد

مدل های مختلف برنامه ريزي استراتژيك :

مديران پس از تجزيه و تحليل محيط، تعيين جهت‌گيري سازماني و تعريف مأموريت، ارزشها، چشم انداز و اهداف سازماني آماده‌ تعيين استراتژي‌هاي سازماني مي‌باشند. تعيين استراتژي عبارتست از فرآيند تعيين زمينه‌هاي عملکرد مناسب جهت دستيابي به اهداف سازماني در راستاي مأموريت و فلسفه‌ وجودي سازمان. به عبارت ديگر استراتژي‌ها مي‌بايست تحليل‌هاي محيطي را منعکس کرده و منتج به رسيدن به مأموريت و اهداف سازماني شوند. روشها و مدل‌هاي تعيين استراتژي به تبع مديريت استراتژيک، ازيک تکنيک و دستورالعمل خاص پيروي نکرده، هريک حاوي يک مفهوم و يک بينش هستند. در اين راستا مدل‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيک فراواني موجود مي‌باشند که انتخاب آنها با توجه به ماهيت شرکت، وضعيت صنعت مربوطه و شرايط محيطي صورت مي پذيرد. بنابراين مي‌توان ادعا کرد که در هر شرکتي که مديريت استراتژيک پياده شده است، يک مدل برنامه‌ريزي استراتژيک منحصر به فرد به کار رفته که مي‌تواند در آن عملاً از يک يا چند مدل برنامه‌ريزي استراتژيک کلاسيک استفاده شده باشد.

مدل‌هاي انتخاب استراتژي:

با كمك اين مدلها و ابزارهاي علمي، انتخاب استراتژيك انجام ميگيرد. مدل‌هاي زيادي در اين زمينه معرفي گرديده كه ما در اينجا فقط به ذكر نام تعدادي از آنها و توضیح مدل برايسون مي‌پردازيم:


- مدل BCG (گروه مشاوره بوستون)

- مدل فرد آر ديويد

در ذیل درمورد مدل برايسون توضیحاتی ارائه میگردد

مراحل فرايند برنامه ريزي استراتژيك در قالب مدل برايسون در تصوير ذيل نمايش داده شده است . اين مدل نتيجه بررسي و كاهش نقاط ضعف خصوصيات مدلهاي قبلي و رفع نقاط ضعف آنها براي كاربرد در سازمانهاي ميباشد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين مدل شامل يك فرايند پيوسته (مطابق با تعريف برنامه ريزي) و تكرارپذير مي‌باشد كه پيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي آن تصميم ادامه مي‌يابد. در اين جا اين فرايند در قالب ده مرحله شرح داده مي‌شود. از خصوصيات اين فرايند اين است كه نتايج حاصل از هر مرحله مي‌تواند در بازنگري يا تكميل مراحل پيش از آن مورد استفاده قرار گيرند. كه اين مدل را براساس مدلي با بازخور و اصلاح نام برد

مراحل فرايند برنامه ریزی استراتژیک در مدل برايسون به شرح زير مي‌باشد:

1- توافق اوليه: در اين مرحله ضرورت برنامه ريزي استراتژيك براي سازمان مورد برنامه ريزي بررسي شده و آشنايي با اين نوع برنامه ريزي حاصل مي‌شود. سازمانها، واحدها، گروهها يا افرادي كه بايد در برنامه ریزی درگير شوند مشخص گرديده و توجيه مي‌شوند. مراحلي كه در برنامه ريزي بايد انجام شوند شرح داده مي‌شوند. روش انجام برنامه ريزي، زمانبندي انجام، آيين‌نامه‌هاي مورد نياز براي جلسات و نحوة گزارش‌دهي مشخص مي‌گردند. منابع و امكانات لازم استراتژی بلند مدت تعيين مي‌گردند.

2- تعيين وظايف : وظايف رسمي و غيررسمي سازمان بايد هايي است كه سازمان با آنها روبروست. در اين مرحله هدف اينست كه سازمان و افراد آن وظايفي را كه از طرف مراجع ذيصلاح (دولت، مجلس و.‌.‌.) به آنها محول شده است شناسايي نمايند. شايد اين هدف به ظاهر خيلي روشن باشد ولي اين واقعيت در بيشتر سازمانها وجود دارد كه بيشتر افراد اختيارات و وظايف سازماني را كه در آن مشغول بكارند نمي‌دانند و اساسنامه آن را حتي براي يكبار مطالعه نكرده‌اند. از طرف ديگر وظايف محول شده به سازمان عموماً كلي بوده و تمام فضايي را كه سازمان مي‌تواند در آن فعاليت كند تعريف نمي‌كند. بنابراين ضروري است كه با مطالعه وظايف مكتوب و مصوب سازمان اولاً با آن وظايف آشنا شد (كه از اين طريق بعضي از اختيارات و ذينفعان سازمان نيز شناسايي مي‌گردند)، ثانياً مواردي را كه در حيطه اختيارات سازمان قرار مي‌گيرند اما تا بحال كشف نشده‌اند، شناخت.

3- تحليل ذينفعان: ذينفع فرد، گروه يا سازماني است كه مي‌تواند بر نگرش، منابع يا خروجي‌هاي سازمان تأثير گذاردويا از خروجي‌هاي سازمان تأثير پذيرد. تحليل ذينفعان پيش‌درآمد ارزشمندي براي تنظيم بيانيه مأموريت سازمان است. تحليل ذينفعان بسيار ضروري است، چرا كه رمز موفقيت در بخش دولتي و غيرانتفاعي ارضاي ذينفعان كليدي سازمان است. اگر سازمان نداند كه ذينفعانش چه كساني هستند، چه معيارهايي براي قضاوت درباره سازمان به كار مي‌برند، و وضعيت عملكردي سازمان در قبال اين معيارها چيست، به احتمال زياد نخواهد توانست فعاليت‌هايي را كه بايد براي ارضاي ذينفعان كليدي خود انجام دهد، شناسايي كند.

4- تنظيم بيانيه مأموريت سازمان : مأموريت سازمان جملات و عباراتي است كه اهداف نهايي سازمان، فلسفه وجودي، ارزشهاي حاكم بر سازمان و نحوة پاسخگويي به نياز ذينفعان را مشخص مي‌كند. علاوه بر اين موارد، اختلافات درون سازماني را مرتفع ساخته و بستر بحث‌ها و فعاليتهاي سازنده و مؤثر را هموار مي‌كند. توافق بر مأموريت سازمان، تمام فعاليتهاي آن را همسو مي‌سازد و انگيزش و توجه ذينفعان سازمان خصوصاً كاركنان آن را افزايش مي‌دهد.استراتژی بلند مدت

5- شناخت محيط سازمان: اساس استراتژيك عمل كردن شناخت شرايط است. يك بازيكن موفق فوتبال علاوه بر اينكه از توانايي‌ها و وظايف هر يك از اعضاي تيم خود آگاهي دارد، سعي مي‌كند شرايط تيم مقابل و نقاط قوت و ضعف هر يك از افراد آن را دريابد و با داشتن اين مأموريت در ذهن يعني پيروز شدن در بازي، در هر لحظه بهترين حركت را انجام دهد. براي اينكه يك سازمان نيز در رسيدن به مأموريت خود موفق گردد بايد شرايط حاكم بر خود را به خوبي شناسايي نمايد. در اين مرحله، محيط خارجي سازمان در قالب شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها براي سازمان تعيين مي‌گردند. در راستاي شناخت محيط سازمان، در اين مرحله محيط داخلي نيز در قالب ورودي‌ها، خروجي‌ها، فرايند و عملكرد سازمان مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

6- تعيين موضوعات استراتژيك پيش روي سازمان : اين مرحله قلب فرايند برنامه ريزي استراتژیک است. موضوعات استراتژيك تصميمات سياسي و اساسي هستند كه بر اختيارات، مأموريت، ارزشها، محصول يا خدمات ارائه شده، مراجعان يا استفاده‌كنندگان، هزينه‌ها، تأمين منابع مالي، سازمان يا مديريت تأثير مي‌گذارد. هدف اين مرحله تعيين انتخاب‌هايي است كه سازمان با آنها مواجه است.

7- تعيين استراتژيها: به منظور پرداختن به هر يك از موضوعات استراتژيك پيش روي سازمان بايد اقداماتي صورت گيرد كه در قالب برنامه‌ها، اهداف، طرحها و . . . بيان مي‌شوند. اين اقدامات استراتژي ناميده مي‌شوند. در واقع استراتژي عبارتست از قالبي از اهداف، سياستها، برنامه‌ها، فعاليتها، تصميمات يا تخصيص‌هاي منابع كه مشخص مي‌كنند سازمان چيست، چه كاري انجام مي‌دهد و چرا آن را انجام مي‌دهد. استراتژي‌ها مي‌توانند تحت سطوح سازماني، وظايف و محدودة زماني متفاوتي تعريف شوند.

8- شرح طرحها و اقدامات: اين مرحله مي‌تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعيين استراتژيها، انجام شود اما از آنجايي كه كار برنامه ریزی استراتژيك با تعيين استراتژيها به پايان مي‌رسد و اجراي آن در قالب تعريف طرحها و اقدامات و مديريت استراتژیک برنامه تهيه شده انجام مي‌شود اين تفكيك صورت گرفته است. به عبارت ديگر از اين مرحله به بعد از مدل برايسون مربوط به اجراي برنامه و مديريت استراتژيك مي‌گردد. در اين مرحله به منظور اجراي هر يك از استراتژيهاي انتخاب شده تعدادي طرح و اقدام تعريف مي‌گردد.

9- تنظيم دورنماي سازماني براي آينده : در اين مرحله، توصيفي از شرايط آينده سازمان در صورت بكارگيري استراتژي‌هاي تدوين شده و استفاده از تمام نيرو و منابع سازمان، ارائه مي‌شود. اين توصيف دورنماي موفقيت سازمان ناميده مي‌شود كه در آن شرحي از مأموريت، استراتژي‌هاي اساسي، معيارهاي عملكرد، بعضي از قواعد تصميم‌گيري مهم و استانداردهاي اخلاقي مد نظر همة كارمندان ارائه مي‌شود. در صورت تنظيم چنين دورنمايي، افراد سازمان خواهند دانست كه چه انتظاري از آنها مي‌رود، پويايي و همسويي انگيزه و نيروي افراد در رسيدن به اهداف سازمان به وجود آمده و نياز به نظارت مستقيم كاهش مي‌يابد.

10- برنامه عملياتي يكساله : در اين مرحله با استفاده از اطلاعات تدوين شده در مرحله هشتم و بر اساس اولويت‌هاي تعيين شده توسط تصميم‌گيران، يك برنامه عملياتي تهيه شده و بر اساس آن مديريت و كنترل طرحها و اقدامات انجام مي‌شود.

استراتژی بلند مدت

سیگنال های اسپات و فیوچرز ارزدیجیتال در کانال تلگرام هوش فعال عضویت در کانال

خانه برچسب: استراتژی بلند مدت

آرشیو مطالب

استراتژی ارزدیجیتال مک دی و میانگین در تریدینگ ویو HFS-8

استراتژی ارز دیجیتال مکدی و میانگین در تریدینگ ویو HFS-8

خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو

کانال vip ازدیجیتال

وریفای بایننس

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور

نوشته‌های تازه

 • اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
 • خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179
 • رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس
 • رفع مشکل هنک کردن فیلتر و کند شدن مرورگر در هنگام کار با فیلتر بورس
 • دانلود رایگان فیلتر ورود پول بر اساس حجم یک ماه گذشته مخصوص بورس ایران
 • اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 44 views
 • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 38 views
 • آموزش شیوه ارسال پیام از فیلتر بورس به کانال تلگرام فیلتر به همراه فیلم آموزشی 36 views
 • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 25 views
 • اندیکاتور واگرایی ‏Divergence for many indicators‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت 23 views
 • دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 17 views
 • سفارش اندیکاتور ، استراتژی و ربات برای تریدینگ ویو 15 views
 • دانلود رایگان اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص سقف و کف بازار Regressionskanal استراتژی بلند مدت med variabel polynomgrad 15 views
 • اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس 15 views
 • فیلم آموزشی رفع خطاهای رایج در فیلتر نویسی 15 views
 • 1445 کاربر کل کاربران سایت
 • 0 محصول مجموع محصولات
 • 389 مطلب کل مطالب سایت
 • 1390 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

 • اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
 • خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179
 • رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس
 • رفع مشکل هنک کردن فیلتر و کند شدن مرورگر در هنگام کار با فیلتر بورس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.