سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟


بررسی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان

اقتصاد کشور اسلامی افغانستان در دهه های اخیر تحت تاثیر جنگ, بی ثباتی های سیاسی و امنیتی ونیز خشکسالی های اخیر آسیب های فراوانی دیده است. این کشور گرچه در سال های اخیر از رشد اقتصادی نسبتا مطلوب برخوردار بوده است ولیکن نوسان شدید آن در همین دوره بیانگر وجود مشکلات ساختاری در این کشور می باشد. از جمله این مشکلات فقدان سرمایه لازم برای سرمایه گذاری و تولید می باشد. سرمایه گذاری خارجی یک راه حل متعارف برای حل این مشکل می باشد. لیکن طی دهه گذشته در عمل سرمایه خارجی قابل توجهی وارد افغانستان نشده است لذا سئوال جدی و مهم است که چه عواملی موجب این حالت در افغانستان شده است و در مجموع جریان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تابع چه عواملی می باشد؟ این مقاله با بکارگیری مدل رگرسیونی تاثیر 6 متغیر مهم بر جریان سرمایه گذاری خارجی را در فضای اقتصاد سیاسی افغانستان بررسی نموده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر آزادی اقتصادی در جذب سرمایه خارجی بالا و معنی دار بوده است. همچنین نرخ تورم تاثیر منفی و معنی داری بر حریان سرمایه گذاری خارجی در افغانستان داشته است. همچنین یافته بسیار مهم دیگر این مطالعه نشان می دهد که تضمین های دولتی نقش اساسی در جذب سرمایه های خارجی در بازار افغانستان دارد. این سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ پدیده وجودریسک بالای امنیتی و مالی بالا در افغانستان را تائید می کند. لذا لزوم دخالت دولت و ارایه تضمین های لازم برای سرمایه گذاران خارجی توصیه می شود. همچنین سیاست گذاری مناسب در تخصیص منابع سرمایه خارجی در امور زراعی, صنعتی و معدنی از توصیه های مهم دیگر این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

 • افغانستان‌‌، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عوامل موثر
 • ریسک سرمایه‌گذاری
 • سیاست های دولت

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors on Foreign Direct Investment Inflow in Afghanistan

نویسندگان [English]

 • Rohullah Bayat 1
 • mohammed amein asghari 2

The economy of Islamic country of Afghanistan in recent decades has been seriously damaged by civil war, political and security instabilities as well as continued droughts. The economy of this country سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ in recent years, despite of having some suitable economic growth, has been faced with fragility and high fluctuations regarding to its structural problems including the lack of capital for investment and production purposes. Foreign direct investment (FDI) is a traditional solution for this problem. But, foreign capital inflows into Afghanistan were not enough during last decade. Therefore, it is mainly asked what reasons are behind of this problem? And what factors are determined the foreign investment inflows into Afghanistan? Using a regression model and in the atmosphere of Afghanistan’s political economy, this paper is aimed to study the effects of 6 important variables on the foreign direct inflow in this country. The results show that the effect of economic freedom on attracting of FDI in Afghanistan has been high and significant. Also, the inflation rate has been negatively significant effects on FDI in this country. Furthermore, important results of this study imply that government guaranties play significant role in inflows of FDI toward Afghanistan regarding to existing of security and financial risks in this country. Therefore, the intervention and supporting of Afghan government to avoid of risk is necessary. Also, suitable decision making in direction of FDI towards agriculture, industry and mining sectors in Afghanistan is suggested.

سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟

من به تازگی در شرکتی خارجی سرمایه گذاری کرده ام که قرار است ماهانه به من سودی تعلق بگیرد. در ضمن قرار نیست مانند شرکتهای هرمی کسی را معرفی کنم. می خواستم بدانم حکم سودی که به من تعلق می گیرد چیست؟

سرمایه گذاری در شرکتهای خارجی اگر به استقلال و عزت مسلمانان ضربه ای وارد نمی کند و باعث دلبستگی و رفاقت خالصانه مسلمانان با آنها نمی شود اشکال ندارد؛ چنان که گرفتن ربا از غیر مسلمان به فتوای اکثر مراجع جایز است.

سرمایه گذاری انواع مختلف دارد و هر مورد شرایط خاص به خود را دارا است. نوعی از سرمایه گذاری به این صورت است که شما با در اختیار قرار دادن پول یا جنس خود شرط می کنید که بخشی از سود حاصل شده در اختیار شما قرار داده شود؛ نمونه این سرمایه گذاری مضاربه است. اما گاهی شما بخشی از یک شرکت را خریداری می نمایید و به این ترتیب مالک بخشی از آن شرکت می شوید در این صورت شما با صاحبان دیگر شرکت شریک شده اید مثل خرید سهام یک شرکت. هر یک از انواع سرمایه گذاری شرایط و احکام خاص خود را دارد که با مراجعه به رساله های توضیح المسائل مراجع به آنها دست پیدا می کنید.

برای بیان نظر فقها در مورد ارتباط اقتصادی با کشور های خارجی می گوییم:

شرکتی که در آن سرمایه گذاری می شود یا متعلق به مسلمانان است یا کفار (غیر مسلمان). در صورتی که متعلق به کفار است یا کشورهایی هستند سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ که مسلمانان با آنها در حال صلح هستند یا این که روابط خود را با آن کشورهای کافر قطع کرده اند و هیچ قرار داد صلحی با آنها ندارند؛ اکنون اسرائیل مصداق بارز آن است.

الف. اگر شرکت از کشورهای اسلامی است قرارداد نباید ربوی باشد یعنی نباید شما سرمایه خود را به شرکتی قرض داده باشید و در مقابل شرط کرده باشید که آن شر کت پولی به شما پرداخت نماید یا کاری به نفع شما انجام دهد. [1]

ب. اگر شرکت های متعلق به کشورهای غیر مسلمانی است که با مسلمانان در حال صلح هستند نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

1. فقها روابط اقتصادی مثل مضاربه و مشارکت با کفار اهل ذمه را مکروه می دانند و این کراهت را مخصوصا در موردی تاکید می کنند که مسلمان خود در معاملات مالی حاضر نباشد و مثلا پولش را به کفار داده باشد تا با آن کسب و کار کند [2] . در روایتی ابن رئاب می گوید شنیدم امام صادق(ع) فرمود: شایسته نیست مسلمان با اهل ذمه مشارکت کند و سرمایه ای به آنها بسپرد و ودیعه ای به آنها بدهد و با آنها خالصانه دوستی کند [3] . در روایت دیگری از امیر المومنین (ع) نقل شده که ایشان از مشارکت با یهودی و نصرانی و مجوسی کراهت داشتند مگر این که خود مسلمان در تجارت حضور داشته باشد [4] . بعضی دلیل این حکم را این طور می گویند که چون کفار به دلیل بی تقیدی نسبت به احکام اسلام ممکن است معاملات حرام از جمله بیع شراب یا معاملات ربوی انجام دهند به همین دلیل این معاملات مکروه است.

2. با این ارتباط اقتصادی، استقلال و عزت اسلام و مسلمانان نباید خدشه دار شود این شرط را فقها از آیه ای استفاده می کنند که می فرماید: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطی نداده است [5] . این آیه نشان می دهد خداوند هیچ قانون تشریعی و تکوینی را در جهت سلطه کفار بر مسلمانان قرار نداده است [6] . این نوع ارتباط مثل این است که شرکت طرف حساب شما مشغول استعمار مسلمانان منطقه ای از جهان باشد و سرمایه شما در این جهت صرف شود یا فعالیت شرکتی در جهت وابستگی علمی، اقتصادی یا صنعتی مسلمانان باشد.

3. ارتباط اقتصادی با کفار نباید باعث دلبستگی و محبت کفار در دل مسلمانان شود به طوری که مسلمان در اثر شراکت مالی از نظر روحی و اخلاقی به آنها کشش پیدا کند؛ در آیه ای از قرآن می فرماید: اى کسانى که ایمان آورده اید، یهود و نصارى را ولی (و دوست و تکیه گاه خود) انتخاب نکنید. آنها اولیای یکدیگرند، و کسانی از شما که با آنها دوستی کنید، از آنها هستند. خداوند، جمعیت ستمکار را هدایت نمى کند [7] . و در آیه دیگری می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید شما نسبت به آنها اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند. [8] این آیات نشان می دهند که هر چند داشتن رابطه اقتصادی با کفار جایز شمرده شده اما نباید باعث صمیمیت مسلمانان با کفار به حدی که در بین هم کیشان خود وجود دارد شود.

البته این به آن معنا نیست که مسلمانان در روابط خود با کفار حسن معاشرت و خوش برخوردی را کنار بگذارند چون خوش اخلاقی با دل دادگی و تأثیر پذیری از دیگران متفاوت است. در آیه ای می فرماید: خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند [9] .

4. هر ارتباطی که توسط حکومت اسلامی منع شده باشد نیز باید ترک شود.

هر چند مسلمانان محدودیت هایی را در ارتباط با کفار باید رعایت کنند اما بسیاری از فقها معتقدند که مسلمانان از کفار می توانند ربا بگیرند [10] . البته این دسته از فقها تنها گرفتن ربا از کفار را جایز می دانند و ربا دادن مسلمان به کافر را جایز نمی دانند.

ج. قسم آخر شرکت های متعلق به کشورهای غیر مسلمانی است که با مسلمانان در حال صلح نیستند و حکومت اسلامی روابطی با آنها ندارد [11] . این دسته از کفار، کفار حربی نامیده می شوند و فقها هر گونه ارتباط اقتصادی با آنها را حرام می دانند [12] .

این کلیتی بود از مباحث مرتبط با سرمایه گذاری در کشورهای خارجی اعم از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان. برای اظهار نظر دقیق تر در باره حلیت یا حرمت سرمایه گذاری، باید چگونگی فعالیت اقتصادی و قراردادی که بین دو طرف بسته شده مشخص باشد. این به دلیل اندک تفاوتی است که شرایط هر قرارداد نسبت به قراردادهای دیگر دارد. به عنوان مثال در مضاربه نمی توان سود قطعی برای سرمایه گذار قرار داد، بلکه سود حاصل شده باید به صورت نسبی بین عامل و سرمایه گذار تقسیم شود، در حالی که در اجاره، به طور قطعی اجاره مشخص می شود و ارتباطی به این ندارد که آیا منافع مال توسط مستاجر به طور کامل برداشت شده یا نه.

علاوه بر تاثیر نوع سرمایه گذاری در جایز بودن آن، نظر مرجع تقلید هر شخص، ملاک است. چون در بین فقها در مورد شرایطی که در سرمایه گذاری های مختلف باید رعایت شود اختلاف نظر وجود دارد. بنابر این برای دریافت جواب قطعی بیان نوع سرمایه گذاری و نام مرجع تقلید خود ضروری است.

[1] رجوع کنید به توضیح المسائل مراجع بخش قرض.

[2] طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی 268 موسسة النشر الاسلامی 1420؛ شهید ثانی الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج 4 ص 203 مکتبة الداوری 1410.

[3] من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 229.

[4] الکلینی ، ابو جعفر محمد بن یعقوب ، الکافی ج5 ص 286 ، دار الکتب الاسلامیة ،1407.

[5] و لن یجعل الله للکافرین عل المومنین سبیلا قرآن سوره النساء آیه 141 ترجمه مکارم شیرازی، ناصر

[6] امام خمینی از این آیه برای نفی هر تسلطی از طرف کفار بر مسلمین استفاده کرده اند.امام خمینی کتاب البیع 543 موسسه اسماعیلیان سال 1410

[7] (یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدى القوم الظالمین.) مائده، 51 ترجمه مکارم شیرازی ، ناصر.

[8] الممتحنه 1 سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ ترجمه ناصر مکارم شیرازی

[9] (لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم) ممتحنه، 7-8 ترجمه مکارم شیرازی،ناصر.

[11] محمود عبد الرحمان ، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، ج 1 ص 328، بی تا ، بی جا.

[12] استفاده شده از مقاله: مهریزی، مهدی ، روابط اقتصادی مسلمانان با کافران ، مجله فقه شماره 7- 8 .

وعده دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی محقق شده است؟

تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی مصوب شده در 10 ماه اخیر 230 طرح بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش داشته است؛ در مدت مشابه در دولت دوازدهم حدود 195 طرح سرمایه گذاری مصوب شده بود.

وعده دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی محقق شده است؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، یکی از اولویت های دولت سیزدهم در بدو تشکیل، ارتقای سطح همکاری‌ها با کشورهای همسایه و منطقه بود. آیت الله رئیسی از زمان حضور در انتخابات ریاست جمهوری تا انتخاب از سوی مردم چندبار بر این رویکرد خود تأکید کرده بود. در جریان سفر اخیر به کشور قطر وی، مجددا بر این موضوع تاکید کرد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مخصوصا دولت سیزدهم بر توسعه روابط همسایگی استوار است و ظرفیت‌های بسیاری در کشورهای همسایه وجود دارد که این ظرفیت‌ها باید احیا شود.

در همین رابطه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، مبنی بر اینکه با توجه به یک‌سالگی دولت سیزدهم، این دولت در طول این مدت چه مقدار توانسته است از ظرفیت های اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه استفاده کند؟، اظهار داشت: عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی و سیاست خارجی بدین صورت است که اولویت اصلی دولت سیزدهم سیاست همسایگی است و تلاش می‌کند از ظرفیت های بلا استفاده وسیعی که در همه حوزه‌ها در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد استفاده کند.

در همین زمینه مروری داریم بر اقدامات دولت رئیسی در عرصه بین‌الملل.

ظرفیت های کشورهای منطقه و آسیا چقدر است؟

اولین اقدام دولت در جهت فعالسازی ظرفیت های سرمایه گذاری های خارجی پیوستن به پیمان شانگهای بود؛ زیرا شانگهای سازمانی است که ۲۳ درصد جغرافیای زمین، ۴۵ درصد جمعیت این کره و ۲۵درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۹ اندازه اقتصاد ۱۲ ‌عضو ســازمان همکاری شانگهای ، ۱/ ۲۰ تریلیون دلار بود که این رقم معادل ۹/ ۲۲ ‌درصد از اقتصاد جهانی است. در این‌ میان چین بـا ۶/ ۷۰ ‌درصد از اندازه اقتصاد سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ این سازمان، جایگاه کاملاً مسلط در سازمان را دارد.

«اکو» دیگر سازمانی بود که دولت در راستای برنامه دیپلماسی اقتصادی جهت فعالسازی آن اقدام کرد. جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک‌سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج‌فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان و هویت مشترک دینی و فرهنگی، این سازمان را به سازمانی ارزشمند تبدیل کرده است.

سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، با توجه ‌به ظرفیت و توانمندی‌های کشورهایی که عضو آن هستند، می‌تواند در مسیر توسعه کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، حائز اهمیت ویژه باشد. این کشورها ضمن دارا بودن عمده منابع گازی در جهان، دارای بازار بزرگی هستند که اغلب نیازهای خود را از کشورهای فرامنطقه ‌ای و با هزینه‌ای اغلب چندین برابر معمول وارد می‌کنند.

با توجه به وجود جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری در ۱۵ کشور که همسایه ایران هستند و با ما مرز مشترک آبی و خاکی و پیشینه مشترک تاریخی و فرهنگی دارند، ظرفیتی گسترده برای بازاریابی و تبادلات است. کشورهایی که بیش از هزار میلیاردی در سال واردات دارند که اگر ایران بتواند تنها بخشی از این سبد وارداتی را به خود اختصاص دهد، سـهمی بـ زرگ در بـازار صادراتی به دس ـت خواهد آورد و همچنین می تواند از این ظرفیت های و سرمایه ها در داخل در پروژه های توسعه ای کشور استفاده کند.

در همین جهت وزیر اقتصاد به خبرنگار فارس گفت: از طریق این ارتباطات گسترده نه تنها مسئله تحریم‌ها کم‌رنگ می‌شود بلکه ظرفیت رشد اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کند. اگر هم تحریم نبودیم می بایست از ظرفیت های بالای ۱۵ کشور همسایه و شرکای آسیایی در همه حوزه ها مالی، بانکی و. استفاده می کردیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سازمان توسعه تجارت برنامه‌ای در ستاد اقتصادی دولت مصوب کرد که طبق این مصوبه برای تک تک ۱۵ کشور همسایه و یک حلقه دومی از کشورهایی که به عنوان شرکای راهبردی برای ایران مطرح هستند ولو بیرون از سیاست همسایگی، برای هر کدام از این کشورها هدف گذاری‌هایی انجام داده است که صادرات کشور چگونه باشد و در چه رده‌های کالایی به تفکیک و با چه مناسبت با کشورها انجام شود.

اولویت دیگر دولت سیزدهم جذب سرمایه گذار خارجی در کنار فعالسازی دیپلماسی منطقه ای بوده است. رییس‌جمهور در ششمین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم با اشاره به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، تصریح کرد: گام هایی در جهت رشد اقتصادی انجام شده است. یعنی در سرمایه گذاری چه خارجی و چه داخلی اتفاقاتی در حال وقوع است؛ به‌عنوان مثال ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری توسط شرکت ها و بانک های دولتی در پروژه ها اتفاق افتاده است. همچنین در بحث سرمایه گذاری خارجی نیز کشورهای دوست قرار است از ۱۰ میلیارد تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام دهند.

همچنین وزیر اقتصاد خبر داده بود: دولت قصد دارد با کشورهای همسایه یک منطقه آزاد مشترک ایجاد کند و این موارد هنوز در انجام مراحل اولیه قرار دارد که به زودی خبر آن اعلام خواهد شد و همچنین با برخی از کشورها از مکانیسم تهاتری یا پول های ملی استفاده کنیم تا تحریم‌ها آن‌چنان تاثیر نداشته باشد.

عملکرد 10 ماهه دولت سیزدهم در حوزه سرمایه گذاری خارجی

تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی مصوب شده در 10 ماه اخیر 230 طرح بوده که با مقایسه مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش داشته است؛ زیرا در مدت مشابه در دولت دوازدهم حدود 195 طرح سرمایه گذاری مصوب شده بود.

همچنین جلب سرمایه گذار خارجی در 10 ماه ابتدایی دولت سیزدهم 5 میلیارد و 160 میلیون دلار بوده که حدود 34 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است؛ زیرا در مدت مشابه دولت دوازدهم این رقم 3 میلیارد و 849 میلیون دلار بوده است.

جذب سرمایه گذاری خارجی صرفا مربوط به طرح های سرمایه گذاری دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی از سازمان سرمایه گذاری (جذب شده بدون احتساب سرمایه های خارجی موضوع ماده 22 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی) در دولت سیزدهم طبق آمار وزارت اقتصاد 471 میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود 32 درصد افزایش داشته است.

با وجود تحریم های گسترده آمریکا، بر اساس اعلام اخیر کنفرانس سازمان ملل متحد برای توسعه و تجارت ( آنکتاد ) میزان سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2021 میلادی به میزان 1 میلیارد و 425 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال میلادی گذشته خود 6 درصد رشد داشته است.

این رشد سرمایه گذاری، درحالی اتفاق افتاده است که کشور دچار شدیدترین تحریم های بی سابقه از جانب آمریکا بوده و همچنین هیچ اقدامی کارآمد از جانب دولت قبل در جذب سرمایه گذار خارجی و ارتباط پایدار با کشورهای همسایه اتفاق نیفتاده بود، اما با رویکرد دولت سیزدهم در ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه و استفاده از ظرفیت های این کشور ها در توسعه اقتصادی کشور باید منتظر ماند در پایان سال 2022 میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور نسبت به سال گذشته خود افزایشی باشد.

سرمایه گذاری خارج از کشور

امروزه سرمایه گذاری در خارج از کشور طرفداران بسیاری پیدا کرده است. چرا که روزانه شاهد تمایل افراد جهت سرمایه گذاری خارجی هستیم. اما سوال این است سرمایه گذاری چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ به طور کلی سرمایه گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که فردی، مقداری پول را به کار یا چیز دیگری اختصاص داده و انتظار دارد پول بیشتر از سرمایه‌ی خود به عبارتی سود آن را دریافت نماید. پس می‌توان نتیجه گرفت سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد به طور معمول، با هدف دریافت اقامت یا راه اندازی کسب‌وکار در کشوری که سود دهی بالا و خوبی دارد، انجام می‌گیرد.

راهنمای کامل سرمایه‌ گذاری در خارج از ایران

یکی از روش‌های مهاجرت به کشورهای اروپایی، سرمایه گذاری در خارج از کشور می‌باشد. البته گفتنی است که راه‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور متفاوت است. بعضی از این راه‌ها باعث گرفتن اقامت کشور مقصد شده و در بعضی از راه‌ها تنها موجب دریافت سود ناشی از سرمایه گذاری می‌شود. به عنوان مثال شما نمی‌توانید با خرید هر نوع ملکی اقامت آن کشور را کسب کنید. امروزه کشورهای اروپایی دارای شرایط مطلوب سرمایه گذاری هستند. اقتصاد کشورهای اروپایی در جایگاه مناسبی است و سرمایه گذاری در این کشورها موجب افزایش سود علاوه بر سرمایه می‌شود. البته باید بیان کرد کشورهای اروپایی نیز بستر مناسبی را جهت رونق جریان اقتصادی خود، فراهم کرده اند.

امروزه با توجه به شرایط موجود، مبلغ سرمایه گذاری، تاثیر آن بر اقتصاد کشورها و همچنین مزایای هر یک از راه‌های سرمایه گذاری در خارج، متفاوت است.

از عوامل مهم در سرمایه گذاری در خارج می‌توان به مالیات، نرخ تورم، امنیت و همچنین استانداردهای سرمایه گذاری اشاره کرد. به این علت که تورم، تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور مد نظر و همچنین ارزش مالی سرمایه گذاری شما دارد.

 • رعایت استانداردهای سرمایه گذاری
 • مشخص بودن مالیات
 • ثبات اقتصادی و اجتماعی (بالا نرفتن نرخ تورم)
 • ارائه مدارک هویتی و پاسپورت معتبر
 • گواهی مبنی بر عدم سوء پیشینه فرد متقاضی
 • اسناد ملکی فرد متقاضی
 • ارائه جواز کسب یا سهام شرکت طی دو سال اخیر
 • ارائه مدارکی دال بر تمکن مالی و همچنین گردش حساب شخص متقاضی طی ۴ سال اخیر
 • ارائه گواهی آزمایش‌های پزشکی تایید شده توسط پزشک سفارت
 • سایر مدارک مورد نیاز سفارت.

تمامی مدارک باید به زبان انگلیسی یا زبان مقصد ترجمه شده باشد و توسط دادگستری کل کشور و همچنین وزارت امور خارجه تایید شده باشد و پس از تایید به سفارت تحویل شود.

 • ارائه مدارکی که سابقه مدیریتی فرد متقاضی را اثبات کند.
 • تحصیلات مرتبط با نوع سرمایه گذاری اخذ ویزا را آسان‌تر می‌کند (در واقع فرد متقاضی باید بتواند جهت مدیریت کسب‌و‌کار در کشور مورد نظر ثابت کند).
 • در روش خرید سهام تجارت شخص متقاضی باید ۵۰ درصد از سهام را بخرد.
 • اکثر کشورهایی که در زمینه ی سرمایه گذاری خارجی فعالیت دارند، افراد کمتر از ۵۵ سال را به عنوان فرد سرمایه گذار نمی پذیرند.
 • گردش مالی و سرمایه فرد متقاضی باید بالاتر از مبلغ سرمایه گذاری اعلام شده توسط سفارت و دولت کشور مقصد باشد. منظور از سرمایه تمامی اموال منقول و غیر منقول است.

بهترین کشورها برای سرمایه گذاری خارج از کشور کدامند ؟

بهترین کشورها برای سرمایه گذاری خارج از کشور کدامند ؟

افراد متقاضی باید قبل از هر گونه اقدامی جهت سرمایه گذاری در خارج از کشور، تحقیقات لازم در مورد کشورهایی که در این زمینه فعالیت می نمایند، انجام دهند. باید بین کرد از میان 200 کشوری که به جذب سرمایه گذاران خارجی می پردازند، برخی دارای شرایط بهتری بوده و انتخاب مناسب تری جهت سرمایه گذاری در خارج از کشور می باشد.

 • در ازای سرمایه گذاری، امتیازهایی چون اقامت دائم و حق شهروندی به فرد سرمایه گذار بدهند.
 • در ازای سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ سرمایه گذاری، امتیازهایی چون اقامت دائم و حق شهروندی به فرد سرمایه گذار بدهند.
 • دارای نظام حقوقی و مالی سالم باشد.
 • حمایت قانونی از سرمایه گذار خارجی
 • کشور مقصد دارای ارزش پول ثابت باشد ( اقتصادی پویا و رو به رشد)
 • نرخ مصادره اموال پایین باشد.
 • تبعیض و نژاد پرستی در کشور مقصد وجود نداشته باشد.

راه های سرمایه گذاری در خارج از کشور

راه های سرمایه گذاری در خارج از کشور

راه‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور متعدد و تعدادی از آن‌ها کم‌هزینه و تعدادی دیگر، بسیار پرهزینه است. به همین دلیل فرد متقاضی با توجه به شرایط مالی و بودجه‌ای که به او تعلق دارد می‌تواند یکی از راه‌های سرمایه گذاری در خارج را انتخاب نماید. در ذیل به بررسی راه‌های سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور و همچنین شرایط این روش‌ها خواهیم پرداخت.

شرایط سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت در خارج از کشور

ثبت شرکت یکی از راه‌های سرمایه گذاری در خارج از کشور است. سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت از چند طریق امکان پذیر است که هر کدام نیز شرایط مختص به خود را دارد. باید. برخی از کشورها، پس از ثبت شرکت و استخدام نیروی کار، به فرد متقاضی اقامت می‌دهند و در برخی از کشورهای دیگر فرد متقاضی با خرید سهام بعضی از کشورها می تواند اقامت دریافت کند. در حالتی دیگر نیز فرد متقاضی می‌تواند از طریق ثبت شرکت و همچنین فعالیت همسرش در آن شرکت نیز، اقامت دریافت کند. اما نکته ی حائز اهمیت این است که قبل از هر سرمایه گذاری، قوانین کشور مقصد را مطالعه کرده و از شرایط سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت، اطلاعات لازم و کافی را بدست آورید.

شرایط سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی و استارت آپ

کارآفرینی باعث می‌شود تا فرد متقاضی در کشور مقصد کسب‌وکاری ایجاد کرده و از آن کسب درآمد کند. فرد متقاضی از این طریق می‌تواند اقامت کشور مورد نظر را اخذ کند. برای سرمایه گذاری از طریق کارآفرینی و استارت آپ، فرد متقاضی باید ثابت کند که دارای طرح تجاری قوی است که با راه‌اندازی آن موجب ایجاد کار و استخدام نیروی کار محلی در آن کشور می‌شود و سودهی نیز به دنبال داشته باشد. افرادی که قصد راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار جدید با هزینه کمتر دارند باید به دنبال ویزاهای استارت آپ که مبنای آن ارائه‌ی ایده‌های خلاقانه و اجرای آن در کشور مد نظر است، بروند.

شرایط سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در خارج از کشور

سرمایه گذاری از طریق خرید سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ ملک را می‌توان به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور شناخت. با رعایت تمامی شرایط سرمایه گذاری از طریق خرید ملک، می‌توان در زمان کوتاه یا بلند به سود بسیار خوبی رسید. خرید ملک در بعضی کشورها سبب اخذ اقامت می‌شود اما در برخی دیگر منجر به اقامت نمی‌شود. در این صورت فرد متقاضی تنها از طریق اجاره‌دادن ملک خود کسب درآمد می‌کند و با سفر به آن کشور از ملک خود استفاده کند. همچنین با خرید ملک بیشتر از مبلغ تعیین شده در برخی از کشورها، تابعیت اعطا می‌شود.

شرایط سرمایه گذاری از طریق خود حمایتی

فرد متقاضی در سرمایه گذاری از طریق خود حمایتی باید تمکن مالی خود را به دولت کشور مورد نظر اثبات کند. شخص متقاضی باید مبلغی را که کشور مقصد تحت عنوان هزینه استاندارد یک زندگی به صورت سالانه تعیین کرده است را به صورت نقدی در حساب خود یا اعضای خانواده خود داشته باشد. همچنین باید درآمد ثابت تعیین شده توسط کشور مقصد را در اختیار داشته باشد. پس از اثبات این سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ موارد، شخص متقاضی موظف است مکانی را جهت زندگی در کشور مقصد تهیه کند و برای خود و خانواد‌ اش، بیمه درمانی اخذ کند. در نهایت پس از بررسی مدارک و اخذ تاییدیه، فرد متقاضی به همراه خانواده می‌تواند در کشور مقصد اقامت کند.

شرایط سرمایه گذاری از طریق فرانچایزها و رستوران های زنجیره ای

از دیگر روش های سرمایه گذاری در خارج از کشور، سرمایه گذاری از طریق فرانچایزها و رستوران‌های زنجیره ای است. از شرایط سرمایه گذاری از طریق فرانچایزها و رستوران های زنجیره ای می‌توان به تهیه مبلغ مورد نظر برای سرمایه گذاری از این طریق اشاره کرد. البته این مبلغ در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی از کشورها برای سرمایه گذاری از طریق فرانچایزرها، فرد در ابتدا باید اقامت کشور را بگیرد و در مرحله بعد جهت خرید فرانچایز اقدام کند.

از دیگر شرایط عمومی خرید فرانچایزها به هدف سرمایه گذاری در خارج از کشور، شرکت در دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی است که توسط برندها و رستوران های زنجیره‌ای برگزار می‌شود. افراد بعد از خرید و راه‌انداری فرانچایز باید در محیط کاری حضور داشته باشند. در این روش سرمایه گذاری، در اختیار داشتن امکانات لازم و وسایل مربوطه جهت راه اندازی شعبه ی مورد نظر حائز اهمیت است.

شرایط سرمایه گذاری در هاستل ها در خارج از کشور

پرسودترین و همچنین کم‌ریسک‌ترین نوع سرمایه گذاری در خارج از کشور سرمایه گذاری در هاستل است. این سرمایه گذاری به نوعی زیر مجموعه‌ی سرمایه گذاری در املاک قرار است. هاستل‌ها، ساختمان‌هایی با اتاق‌های مجزا هستند که فقط با داشتن کد ورود قابل اجاره دادن به گردشگران و مسافران می‌باشند. از شرایط سرمایه گذاری در هاستل‌ها در خارج از کشور این است که می‌توانید هاستل خود را جهت اجاره در سایت‌های به خصوصی قرار داده و از آن درآمد بسیاری کسب کنید.

شرایط سرمایه گذاری در خارج از کشور با خرید اوراق قرضه دولتی

خرید اوراق قرضه دولتی، یکی از روش های سرمایه گذاری در خارج از کشور است. در واقع تنها عده‌ای خاص شرایط سرمایه گذاری در خارج از کشور از طریق خرید اوراق قرضه دولتی را دارند. در این نوع سرمایه گذاری افراد در ازای خرید اوراق قرضه دولتی سود دریافت می‌کنند. فرد پس از مدتی مشخص می‌تواند تمام اوراق قرضه‌ای که در اختیار دارد را بفروشد و همچنین سرمایه ی اولیه خود را پس بگیرد. نکته قابل ذکر این است که سرمایه گذرای از این روش، منجر به گرفتن اقامت در بعضی از کشورها نمی‌شود.

قانون سرمایه گذاری در ترکیه برای خارجی‌ها

قانون سرمایه گذاری در ترکیه برای خارجی‌ها

قانون سرمایه گذاری در ترکیه برای خارجی‌ها در سال 2022 چیست؟

قانون سرمایه گذاری برای اتباع خارجی در ترکیه مجموعه‌ای از قوانین و مقررات تنظیم کننده عملیات سرمایه گذاری خارجی در ترکیه است که شرایط، تسهیلات و هر آنچه که مربوط به سرمایه گذاری خارجی در این کشور است را تعریف می کند. زیرا قانون اساسی ترکیه شامل مواد مفصلی در مورد سرمایه گذاری خارجی در ترکیه است.

ترکیه با ارائه بسته‌های حمایتی دولتی، تسهیل رویه‌ها و ضمانت‌های مختلف، با جذابیت‌های مضاعف مبتنی بر محیطی با زیرساخت‌های پیشرفته و مدرن، در دسترس بودن جاده‌ها، حمل و نقل، بنادر و فرودگاه ها برای عملیات حمل و نقل، صادرات و واردات یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی به این کشور است.

دولت ترکیه برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ترکیه پیشنهادهای بزرگی همانند تخفیف‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی بر ارزش افزوده، حق شهروندی ترکیه و اقامت دائم ترکیه را ارائه می‌نماید.

مزایا و دلایل خرید ملک در ترکیه

ترکیه نه تنها یکی از داغ ترین کشورها برای شهروندی دوم است، بلکه بازار املاک و مستغلات بسیار جذابی دارد که می تواند بازگشت سرمایه قابل توجهی را ارائه دهد. برای مثال استانبول را در نظر بگیرید، که مکانی جذاب برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات است. استانبول مملو از زمین‌های جدید در حومه شهرها و پنت هاوس‌ها در برخی مناطق شیک است.

قانون سرمایه گذاری در ترکیه برای خارجی‌ها

مهاجران جذب قابلیت‌های «آسیایی» این کشور برای کار در بخش اقتصادی و کیفیت زندگی «غربی» می شوند. این ترکیب ترکیه را به یک فرصت عالی برای سرمایه گذاری تبدیل نموده است. همچنین تغییرات زیادی در سیستم‌های حقوقی و روند مسکن و معماری ساختمان‌های جدید در ترکیه ایجاد شده است. در زیر برخی از مزایای خرید ملک در ترکیه آورده شده است.

افرادی که به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت هستند می توانند به بازار املاک و مستغلات ترکیه اعتماد کنند زیرا این قیمت‌ها پتانسیل ارائه بازگشت سرمایه سودآور را دارند. خریداران املاک و مستغلات در ترکیه نسبت به کسانی که در قبرس یا اسپانیا هستند مزیت بیشتری دارند. با حداقل هزینه تعمیر و نگهداری سالانه، املاک به خوبی نگهداری شده در ترکیه می‌توانند بازدهی عظیمی را برای سرمایه گذاری بلندمدت به همراه داشته باشد.

در مقایسه با هر کشور اروپایی یا آمریکای شمالی، زندگی در ترکیه کاملا مقرون به صرفه است. بازنشستگان از نرخ مبادله ارز خود به لیر ترکیه استفاده می کنند که به نظر می رسد بیشتر از میانگین هزینه زندگی در ترکیه است. علاوه بر این کالاهای اساسی ارزان هستند.

دولت اقدامات لازم را انجام داده است تا اطمینان حاصل کند که فرآیند جذب سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات ساده و آسان شده است. این یکی از دلایلی است که خارجی ها برای سرمایه گذاری در ملک خود ترکیه را انتخاب می کنند.

یکی از مهمترین مزایای خرید ملک در ترکیه گرفتن پاسپورت ترکیه است. در نتیجه، بسیاری از خارجی‌هایی که به دنبال خانه دوم هستند، ترکیه را گزینه ایده‌آل می دانند. تابعیت ترکیه از طریق طرح سرمایه گذاری به مهاجران اجازه می دهد حداقل مبلغ 250000 دلار سرمایه گذاری کنند و ظرف 60 روز تابعیت ترکیه را دریافت کنند.

خرید ملک در استانبول

خرید ملک در استانبول برای مهاجرانی که به دنبال بهترین مکان‌ها در ترکیه برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات هستند، به بازارهای سالم با مقاصد متعدد دسترسی دارند. محبوب ترین مقصد برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات است. استانبول مرکز فرهنگی، اقتصادی و تاریخی کشور ترکیه است. این شهر که بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه است، از 39 منطقه تشکیل شده است که آن را به مرکز آموزش، گردشگری و صنایع تجاری تبدیل کرده است. بنابراین، املاک و مستغلات در این شهر یک بازار کاملاً محبوب است. از سال 2013 تا به امروز، بیش از 40000 ملک توسط خارجی‌ها در استانبول خریداری شده است.

قانون سرمایه گذاری در ترکیه برای خارجی‌ها

این نشان می دهد که این شهر یک بازار داغ برای سرمایه گذاران خارجی املاک و مستغلات است. املاک با قیمت های مقرون به صرفه در حومه شهر موجود است. استانبول بر زندگی مدرن با مدرن ترین زیرساخت ها و سبک‌های معماری و امکانات و تسهیلات موجود در محل مانند کافه ها، رستوران ها، پارک ها، استخرها، فروشگاه ها و سالن های ورزشی تمرکز دارد.

علاوه بر این، تنوع محله‌ها در این شهر بسیار زیاد است و به شما امکان دسترسی به سبک زندگی شهری را می‌دهد. برخی از محله های محبوب استانبول نیسانتاسی (Nisantasi)، تکسیم (Taksim)، کاراکوی (Karakoy) و جهانگیر (Cihangir) هستند. به طور کلی، انتخاب های زیادی برای اتباع خارجی که مایلند تا پایان عمر خود در اینجا زندگی کنند، از فرصت های تجاری گرفته تا تحصیل و موارد دیگر وجود دارد.

بهترین سرمایه گذاری در ترکیه چیست؟

سرمایه گذاری خارجی ها در ترکیه در سال 2021 با در نظر گرفتن شرایط جهانی شدن در سال‌های اخیر، نشان دهنده تنوع است. سرمایه گذاری در ترکیه به دلیل موقعیت استراتژیک و بازدهی عالی یکی از اولویت های سرمایه گذاران از سراسر جهان است. در ادامه به معرفی 10 تا از بهترین بخش‌های سرمایه گذاری در ترکیه پرداخته شده است. بهترین گزینه سرمایه گذاری برای خارجی ها در ترکیه که بازده بالایی ارائه می دهد و به عنوان سودآورترین سرمایه گذاری شناخته می شود عبارتند از:

 • بخش املاک و مستغلات ترکیه (خرید ملک در ترکیه)
 • فناوری اطلاعات و تکنولوژی
 • بورس اوراق بهادار استانبول (BİST) Forex
 • نساجی و پوشاک
 • انرژی و منابع طبیعی
 • محیط زیست و بازیافت
 • بخش بهداشت
 • گردشگری
 • سرمایه گذاری طلا یا نقره

اگر می خواهید هوشمندانه سرمایه گذاری کنید و از پول خود بازده دریافت کنید، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات مناسب بسیار مهم است. اولین هدف از انجام یک سرمایه گذاری هوشمند این است که دارایی های خود را ذخیره کنید و آنها را برای کسب سود ارزیابی کنید. همچنین، ممکن است بخواهید برای تامین مالی سایر سرمایه گذاری‌های خود یا تامین نیازهای غیرمنتظره خود، خرید کنید. به طور خلاصه، ممکن است هدف شما کسب سود و حفظ ارزش آن سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟ و همچنین تبدیل آن به پول نقد در صورت نیاز باشد، پس ارزش ‌مندترین سرمایه گذاری در ترکیه خرید ملک در این کشور است. که در نهایت می‌توانید موفق به اخذ شهروندی ترکیه شود.

موسسه مهاجرتی آرال گام

موسسه مهاجرتی آرال گام از مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات مشاوره استقبال نموده و این خدمات را به صورت رایگان در اختیار ایشان قرار می دهد. زیرا ما معتقدیم، مشتری های آگاه تر تصمیم های صحیح تری را اتخاذ می کنند و فرآیند همکاری آسان تری را طی خواهند کرد. از این رو ارائه هر گونه خدمات مشاوره اعم از مشاوره تلفنی یا حضوری در مجموعه آرال گام، کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.