عوامل موثر بر ریسک مالی


بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

مدیریت ریسک
ریسک نقدینگی
تجزیه و تحلیل کانونی
مدیریت دارایی و بدهی
ترکیب داراییبدهی بانک‌ها
دانلود پایان نامه رشته حسابداری
بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران
دانلود پایان نامه حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی عوامل موثر بر ریسک مالی بانکها در ایران

کلیه بانک‌ها در جریان عملیات خود با ریسک‌هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن‌ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک‌ها برای ادامه حیات خود باید ریسک‌ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک‌های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده‌ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می‌باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است.

برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت‌های مالی مورد تعریف و اندازه‌گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت‌های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می‌توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

تجزیه و تحلیل کانونی

مدیریت دارایی و بدهی

ترکیب دارایی-بدهی بانک‌ها

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانك‌های مختلف دنیا، شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ورشكستگی‌های متعدد بانك‌ها بوده‌ایم. بانك‌های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه‌های ناشی از نوسان‌های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران‌های متعددی روبرو شده‌اند. بحران‌های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم‌های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسك نهادهای مالی و به خصوص بانك‌ها را با جدیت بیش‌تر و كارشناسانه‌تری مورد توجه قرار دهند(شایان آرانی، 1380).

از سوی دیگر امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند(رستمیان و حاجی بابایی، 1388). از همین رو برای شناخت هر چه بیشتر ریسک‌های بانکی و عوامل مؤثر بر ریسک‌ها، این تحقیق درصدد یافتن پاسخ این پرسش است كه “آیا رابطه معناداری میان ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها-بدهی‌های بانک‌ها در ایران وجود دارد؟”

بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران 1

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی و ریسك نقدینگی بانكها در ایران 4

2. بحث و بررسی 6

بیان مساله و اهمیت آن 6

مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7

روشهای مدیریت 10

ارزیابی، آزمایش و تایید ریسک‌های اعلام شده بازار شامل ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری. 11

تاریخچه اندازه‌گیری ریسك: 13

روش‌های عوامل موثر بر ریسک مالی اندازه‌گیری ریسك نقدینگی: 14

مدیریت بدهی برای كاهش ریسك نقدینگی: 15

روششناسی تحقیق 15

نقاط ضعف و قوت روش تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی: 16

جدول شماره 2- سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانك‌ها(موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1390) 17

تجزیه و تحلیل داده‌ها 22

نتایج تحلیل همبستگی پیرسون: پس از بدست آوردن این شاخص، قوی‌‌ترین همبستگی‌های مشاهده شده در مجموعه متغیرهای مستقل، میان متغیرهای حاشیه بهره خالص و خالص وام‌ها به کل دارایی‌ها و در مجموعه متغیرهای وابسته، میان متغیرهای بدهی‌های جاری به کل دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به سرمایه می‌باشد. 22

4. محدودیت‌های تحقیق 24

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریسک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

پرسشنامه سلامت عمومی فرزندان 12 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی پرسشنامه سلامت روان 12 سوالی پرسشنامه سلامت عمومي ghq-12 پرسشنامه سلامت عمومی فرزندان دانلود پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی دانلود…

مواضع و جهت گیریهای امام خمینی در قبال دولت آموزگار با نگاهی به کناره گیری از منصب دولت آموزگار پس از استعفا چالش دولت آموزگار با انقلابیون نقش سخنرانیهای خمینی در تضعیف دولت آموزگار نقش اعلامیه های خمینی در تضعیف…

پاورپوینت ارزشها و مفاهيم سرآمـدي و معيارهاي ارزيابي مدلEFQM کلمات کلیدی : پاورپوینت ارزشها و مفاهيم سرآمـدي و معيارهاي ارزيابي مدلEFQM پاورپوینت ارزشها و مفاهيم سرآمـدي پاورپوینت معيارهاي ارزيابي مدلEFQM معيارهاي ارزيابي مدلEFQM ارزيابي مدلEFQM مدلEFQM مشتـري مداري مدل جايزه…

پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن پاورپوینت هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن تحقیق هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی بر مبنای كایزن هزینه یابی برمبنای هدف و هزینه یابی…

کاوش سیاه چاله ها در سازمان های مجازی سیاه چاله سازمان مجازی استدلال استعاره ای تاثیر سیاه چاله ها بر عملکرد سازمان دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیاه چاله ها در سازمان کاوش سیاه چاله ها در سازمان های…

پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا) پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس های کل بنا – تحلیل بنا) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معماری حمام فین کاشان (تمامی پلان ها-عکس…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی سازمانی 40 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بی تفاوتی سازمانی مبانی نظری بی تفاوتی سازمانی پیشینه تحقیق بی تفاوتی سازمانی پیشینه داخلی بی تفاوتی سازمانی پیشینه خارجی بی تفاوتی سازمانی پیشینه…

قاچاق زنان و بررسی وضعیت قربانیان آن برحسب متغیرهای مختلف تحقیق قاچاق زنان پیشینه قاچاق زنان ارکان قاچاق زنان دانلود تحقیق قاچاق زنان وضعیت قربانیان قاچاق زنان موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان نحوه قاچاق زنان تحقیق نحوه قاچاق…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشارهای عصبی سازمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فشارهای عصبی سازمانی مبانی نظری فشارهای عصبی سازمانی پیشینه تحقیق فشارهای عصبی سازمانی پیشینه داخلی فشارهای عصبی سازمانی پیشینه خارجی فشارهای عصبی سازمانی پیشینه پژوهش فشارهای…

مبانی نظری بررسی سیستم عامل های ابری و ارائه راه حل هایی برای چالشهای پیش رو سیستم عامل های ابری چالش های سیستم عامل های ابری راهکارهایی عوامل موثر بر ریسک مالی برای چالش های سیستم عامل های ابری مبانی نظری چالش های سیستم عامل…

معیارهای ارزیابی و طبقه بندی محافظه کاری حسابداری و سودمندی اطلاعات محافظه کاری حسابداری معیارهای ارزیابی محافظه کاری عدم تقارن زمانی سود طبقه بندی محافظه کاری حسابداری ارتباط محافظه كاری سود و زیانی و محافظه كاری ترازنامه ای پایان نامه…

ارزیابی ماهیت بی حجابی از نگاه فقه و حقوق جرم بی حجابی بی حجابی از نگاه فقه بی حجابی از نگاه حقوق بی حجابی در قانون مجازات اسلامی بی حجابی در منابع قانونی و فقهی دیدگاه قانون گذار درباره حجاب…

مطالعات فنی و ارزیابی هزینه بسته بندی کالا دانلود پروژه مالی بسته بندی دانلود پروژه مالی دانلود پروژه مالی بسته بندی دانلود پروژه مالی رشته حسابداری دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان بسته بندی دانلود پروژه بسته بندی مطالعات…

پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان دانلود پاورپوینت شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان تعریف خلاقیت عوامل مؤثر در خلاقیت افراد نوآوری ویژگی‌های افراد اخلاق فرصت‌های خلاقیت نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری ویژگی‌های سازمان…

نشانه ها و علل استرس شغلی و بررسی پیامدهای آن کلمات کلیدی : تعریف استرس شغلی علل استرس در محیط کار علل استرس در محیط کار نشانه های استرس شیوع استرس شغلی پیامدهای استرس شغلی تحقیق کامل استرس شغلی رفتن…

بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی احزاب سیاسی نقش احزاب سیاسی بررسی تئوری احزاب سیاسی احزاب سیاسی از نگاه های متفاوت كاركرد احزاب در نظامهای سیاسی مختلف دانلود تحقیق احزاب سیاسی رقابت سیاسی احزاب صورتهای مختلف رقابت سیاسی رفتن به…

ارزیابی و سنجش کارایی شعب بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در شرکت بیمه ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمه با DEA ارزیابی…

پاورپوینت تغییر در سازمان برای تکامل پاورپوینت تغییر در سازمان برای تکامل تغییر در سازمان برای تکامل حقایق تغییر فرآیند تغییر مراحل تغییر نیروهایی که باعث تغییر می شود مقاومت در برابر تغییر مقاومتهایی که منشا سازمانی دارند رفتن به…

ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه ‌ها با رویکرد بازخورد 360 درجه ارزیابی عملکرد 360 درجه پایان نامه ارزیابی عملکرد 360 درجه پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه شاخص های ارزیابی عملکرد 360 درجه روشهای ارزیابی در بازخورد 360 درجه مراحل فرآیند…

نمونه سوالات درس روانشناسی رشد کودك کلمات کلیدی : نمونه سوالات درس روانشناسی رشد کودك رفتن به سایت اصلی نمونه سوالات درس روانشناسی رشد کودك تعداد 43 تست اصلی از عوامل موثر بر ریسک مالی مجموع 8 فصل کتاب به تعداد 4 صفحه pdf مناسب…

پاورپوینت کارآفرینی شرکتی و نوآوری کلمات کلیدی : پاورپوینت کارآفرینی شرکتی و نوآوری کارآفرینی شرکتی و نوآوری نوآوری شرکتی مراحل فعالیت نوآورانه کارآفرینی موفق نوآوری و مزیت رقابتی کارآفرینی شرکت های کارآفرینانه کارآفرینی شرکتی کارآفرینان کارآفرینان سازمانی کارآفرینی بین المللی…

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت 65 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه احساس امنیت مبانی نظری احساس امنیت پیشینه تحقیق احساس امنیت پیشینه داخلی احساس امنیت پیشینه خارجی احساس امنیت پیشینه پژوهش احساس امنیت پیشینه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی و عناصر آن کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه عناصر هوش سازمانی مبانی نظری عناصر هوش سازمانی پیشینه تحقیق عناصر هوش سازمانی پیشینه داخلی عناصر هوش سازمانی پیشینه خارجی عناصر هوش سازمانی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس مبانی نظری عزت نفس دانلود مبانی نظری عزت نفس پیشینه تحقیق عزت نفس ادبیات نظری عزت نفس فصل دوم پایان نامه عزت نفس مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس ادبیات و مبانی…

مقاله اثرات هارمونیک‌ها اثرات هارمونیک‌ سیستم‎های عوامل موثر بر ریسک مالی برق جریان هارمونیکی دانلود مقاله اثرات هارمونیک‌ها سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق رشته برق خرید…

وبلاگ

ارزش ، بار معنایی خاصی است که انسان به برخی اعمال ، حالت ها و پدیده ها نسبت می دهد و از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد . گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها نظیر ارزش اجتماعی، ارزش مالی و ارزش اقتصادی ارتباط دارد (رهنمای رودپشتی ،1384،ص164). بر اساس رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش می توان مفهوم ونقش ارزش در کسب و کار را تبیین نمود . نایت بر این باور است که مدیریت مبتنی بر ارزش بر ذهن هرکسی که در سازمان است ، این موضوع را القا می کند که بیاموزد و تصمیمات خود را بر اساس درکی که از چگونگی کمک این تصمیمات بر ارزش شرکت ها دارد ، اولویت بندی نماید . به عبارت دیگر همه فرآیندها و نظام های اساسی باید به سمت ایجاد ارزش یا ارزش آفرینی (vc) جهت گیری شوند .

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

یکی از موضوعات اساسی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری ، ارزش گذاری است . با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارزش گذاری شرکت هایی که می خواهند به بخش خصوصی واگذار شوند امری مهم محسوب می گردد(هاشمی و دیگران،1389،ص3) . ارزش شرکت در واقع لگاریتم طبیعی نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است (lins,2003,p28). در صورتی که این نسبت بیشتر از یک باشد شرکت بیشتر ارزش گذاری می شود و بالعکس (اعتمادی و دیگران،1391،ص4). در واقع تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرآیند سرمایه گذاری است و ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است . به عبارت بهتر ارزشیابی هر شرکت از طریق ارزشیابی دارایی های مالی آن شامل سهام عادی،سهام ممتاز،اوراق قرضه و … صورت می گیرد (صامتی ودیگران،1386،ص4).

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

در دنیای رقابتی امروز ، سرمایه داران خواستارآن هستند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و به حداکثر برسانند و به این دلیل به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق می کند و برای نیل به این مقصد ، به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازه گیری ارزش موجود در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری ، نیاز دارند (مشایخ و همکاران،1383،ص31) . به منظور توصیف رفتار واقعی شرکت ، اقدامات مدیریتی شرکت به دو بخش تقسیم می گردد که عبارتند از : مدیریت دارایی های واقعی (RAM) و مدیریت ریسک مالی FRM) ). مدیریت دارایی واقعی نیز شامل مدیریت تولیدوعملیات(POM)، و مدیریت ریسک واقعی (RRM)است . فعالیت های یک شرکت ، مانند انتخاب پروژه و یا مصون سازی و غیره ، ممکن است از طریق مدیریت دارایی واقعی ومدیریت ریسک مالی شکل گیرد . ارزش شرکت در چهار چوب مدیریت دارایی واقعی است به عبارتی آمیخته ای از رفتار مدیریت تولیدوعملیات و مدیریت ریسک واقعی است . بنابراین مسئولیت مدیر یک شرکت عبارت است از: هماهنگ نمودن رفتار مدیریت تولیدوعملیات و مدیریت ریسک واقعی در چهارچوب عملکرد مدیریت دارایی واقعی و نیز استفاده از مدیریت ریسک مالی در جهت کاهش مشکلات هماهنگی در مدیریت دارایی واقعی از طریق استراتژی های کلی شرکت . بنابراین ، فرایند تصمیم گیری می تواند ترکیبی فوق العاده برای دستیابی به حداکثر ارزش در یک شرکت باشد ( . (Boyer et al, 2005,p7

گیلب، ریسک را پدیده ای می داند که بتواند نتیجه ی حاصل از آن چه که سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد . هیوب، نیز ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند . مفهوم اصلی که تمام فرهنگ ها ازتعریف ریسک بر آن تاکید دارند ، وجود عدم اطمینان از اتفاقات آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد . به عبارتی اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه نمود ریسک نخواهد بود بلکه تنها عدم اطمینان است . به همین دلیل برای ریسک مقادیر مشخصی ارائه می گرددکه قابل کنترل و مدیریت است (اکبریان و دیگران، 1385،ص158). در واقع مدیریت ریسک یک مسیر ساختاریافته برای تحلیل و پاسخ گویی به عدم اطمینان های آینده است و احتمال بروز ریسک و پیامدهای آن را کاهش می دهد و درباره ریسک هایی که قابلیت مهار و کنترل را دارند معنا می یابد (راعی و دیگران،1391،ص49). دلیل اصلی اجرای مدیریت ریسک ، حداقل سازی ریسک و عدم اطمینان همراه با حداکثرسازی بازده برای سرمایه گذاران است یعنی کاهش زیان و افزایش سود ناشی از سرمایه گذاری . افزون بر این مدیریت ریسک نقش اساسی در تبدیل وضعیت عدم اطمینان به وضعیت اطمینان بیشتر نیز دارد (اکبریان و دیگران، 1385،ص159). مدیریت ریسک کاربرد بسیار گسترده ای در جهان امروز دارد و دربرگیرنده مجموعه متنوعی از روش ها و فنون مختلف برای ارزیابی ، تحلیل و کنترل انواع مختلف ریسک است .

اکثر نظریه پردازان عوامل موثر بر ریسک مالی ، ریسک کل شرکت را به دو بخش ریسک تجاری و ریسک مالی تقسیم بندی می کنند. ریسک تجاری درارتباط با ترکیب دارایی ها و تصمیمات عملیاتی شرکت و ریسک مالی در سایه ساختار سرمایه و پیرو تصمیمات مربوط به تامین مالی شرکت است . به عبارتی ریسک مالی در سایه استفاده از بدهی در تامین مالی دارایی های یک شرکت ایجاد می گردد و هر اندازه شرکتی ، بدهی بیشتری داشته باشد ، ریسک مالی آن افزایش یافته و احتمال ورشکستگی شرکت و سوخت اصل و بهره سرمایه گذاری بیشتر می گردد . این امر به نوبه خود قلمرو مدیریت ریسک مالی را به عنوان متعادل کننده رابطه بین ریسک و بازده گسترش داده است . هارچر معتقد است ، مدیریت ریسک مالی فرآیندی برای شناسایی و کنترل ریسک های مالی است که شامل شناسایی و اولویت بندی ریسک های مالی عمده ، تعیین سطح مجاز ریسک ، به کارگیری راهبرد مدیریت ریسک بر اساس سیاست ها ، اندازه گیری ، گزارش دهی ، نظارت و بهبود بر حسب نیاز است . مدیریت ریسک مالی بر آن دسته از انواع ریسک نظارت دارد که هم قابل کنترل باشد و هم آثار مالی داشته باشند (راعی و دیگران،1391،ص49). مدیریت ریسک مالی به رفتارهای معاملاتی و هزینه های مربوط به خرید یا فروش مشتقات مالی و استفاده از آن ها در جهت کاهش ریسک اشاره دارد . از آن جا که اوراق مشتقه، مهم ترین جزء تشکیل دهنده مدیریت ریسک مالی هستند ، استفاده شرکت ها از آن ها می تواند منعکس کننده رفتار مدیریت ریسک مالی شرکت ها باشد . بازار مشتقات مالی در ایران نسبت به سایر

پایان نامه های دانشگاهی

کشورهای پیشرفته ، بازار نسبتا کوچک و غیر فعالی است . با تصویب دستورالعمل اجرایی در شورای عالی بورس در ایران استفاده از قراردادهای آتی به عنوان مهم ترین ابزار مشتقه به مرحله عملیاتی رسیده است . امروزه با توجه به وجود بازارهای غیررسمی در گوشه های پنهان اقتصاد ایران ، ضرورت استفاده از ابزارهای جدید در جهت رفع نگرانی های طرفین معامله ، ایجاد تنوع در ابزارهای مالی بازار سرمایه ، جذب منابع مالی جدید ، امکان مشارکت وسیع افراد با سلایق و میزان ریسک پذیری متفاوت و افزایش کارایی بازار سرمایه ، در کشور احساس می گردد (میهنی،1389،ص24). در کنار رونق و فعالیت بازار سرمایه ، بورس اوراق بهادار دو ماموریت اساسی دارد که ماموریت اصلی آن تامین مالی دراز مدت شرکت ها است و وظیفه دوم ، مدیریت ریسک است که از طریق ابزارهای پوشش ریسک ، سرمایه گذاران ریسک سرمایه گذاری خود را پوشش می دهند . توجه به سرمایه گذار و اطمینان به حضور وی در بورس در مواقعی که ریسک بازار بالا می رود از موضوعات مهم در بازار سرمایه است و برای اغلب سرمایه گذاران این مساله اهمیت دارد که با کاهش ریسک بازار سرمایه به سهامداران اطمینان دهد که با ورود سرمایه ها به بازار ، از سود مناسبی برخوردار شوند . اهمیت این موضوع باعث شده است که سازمان بورس اوراق بهادار توجه ویژه ای به موضوع ابزارها و روش های پوشش ریسک در بازار سرمایه داشته باشد (خوزین و همکاران،1390،ص149) . کوشش در جهت محدود ساختن ریسک همواره در قلب عملیات مالی بوده و شرکت ها در تلاش هستند تا با بهره گیری از ابزارهای مشتقه به کاهش و پوشش ریسک کمک نموده و به خلق ارزش برای خود اقدام نمایند . زیرا سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت اولویت خود را در سرمایه گذاری تعیین می نماید .درکل مطالعه اثربخشی مدیریت ریسک مالی از الزامات مدیریت ریسک و ضرورتی برای توسعه نظری است . لذا این تحقیق سعی دارد نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش گذاری شرکت ها را بررسی کند. بر این اساس سوال تحقیق به این صورت می باشد: آیا مدیریت ریسک مالی(استفاده از اوراق مشتقه) در بورس اوراق بهادار تهران بر ارزش شرکت ها تاثیر دارد؟

عوامل موثر بر ریسک مالی

شرکت تحلیل و سیستم مفید

رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانکها چیست؟ در این مطالعه، عوامل کلی مؤثر بر ریسک در بانکها بر اساس شیوه های حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

با 7002 بانکهایی که در بورس استانبول معامله انجام می دهند این عوامل، مورد تجزیه و تحلیل قرار – استفاده از داده های دوره 7002 گرفت . در تحلیل رگرسیون از روش برآورد اثرات ثابت استفاده شده است . یافته های به دست آمده در نتیجه تحلیل ها نشان می دهد که بین اندازه هیئت مدیره و ریسک بانکی رابطه منفی وجود دارد . علاوه بر این، نتیجه گرفته می شود که اگه رئیس هیئت مدیره هم زمان مدیر کل دوگانگی نیز باشد، ریسک بانکی کاهش می یابد.

مقدمه رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانکها

حاکمیت شرکتی با تأکید بر رابطه بین مدیران ، هیئت مدیره و سهامداران بر اهمیت ایجاد استانداردها در شیوه های مدیریت تأکید دارد . از طریق شیوه های حاکمیت شرکتی ، هیئت مدیره می تواند این فرصت را داشته باشد که فعالیت های خود را با روشی شفاف
، پاسخگو و منصفانه انجام دهد . سهامداران محیطی را برای ایجاد سیستم های مدیریت ریسک و اطلاعات فراهم می کند که می تواند در کاهش ریسک برای شرکت مؤثر باشد . تصور می شود که حاکمیت شرکت در کاهش هزینه های نمایندگی نشان داده شده
توسط تئوری نمایندگی مؤثر است .

هزینه های نمایندگی ، به شرایطی مربوط می شود که مدیران به دنبال به حداکثر رساندن منافع خود هستند. جنسن و مکلینگ ،1976 شیوه های حاکمیت شرکتی در بانک ها ، با قوانین و مقررات تعیین شده و ساختاری است که بسیارمورد تأکید بوده و دنبال می گردد.بانک ها به عنوان واسطه در انتقال وجه از شرکتها پشتیبانی می کنند و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند . اگر ضعف های اداری در بانک ها وجود داشته باشد ، می توان تصور کرد که این امر ممکن است از نظر سیستم مالی و اقتصادی مشکلات مهمی ایجاد کند .

پس از ورشکستگی و مداخلات دولت در بخش بانکی با بحران مالی که درسال 7002 در ایالات متحده آمریکا به وجود آمد، مدیریت ارشد بانک ها و موضوعات حاکمیت شرکتی در بانک ها به طور مکرر مورد بحث قرار گرفته است . اهمیت حاکمیت شرکتی در به حداقل رساندن ریسک بانکی بیشتر آشکار می شود . تعیین اثرات شیوه های حاکمیت شرکتی در بانک ها برای بخش بانکی و اقتصاد عمومی بسیار مهم است . در این مطالعه عوامل موثر بر ریسک کلی بانکهای ترکیه و شیوه های حاکمیت شرکتی بادر نظر گرفتن عوامل مختص بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

ادبیات تحقیق رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک در بانکها

هنگامی که فعالیتهای مدیریتی و ساختارهای مالکیت بانکها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ، مقرراتی برای ایجاد شیوه های استاندارد در تصمیمات بانکی با این ایده که ممکن است توزیع سرمایه مطلوب را ارائه ندهند ، وضع می شود .بیان شده است که( مقررات مربوط به بانکداری ممکن است در ریسک بانکی تأثیر داشته باشد. )لیون و لوین ، 7001
Rugangira (2012) 7002 در بانکهای ایالات متحده ، رابطه بین حاکمیت – با بررسی نقش حاکمیت شرکتها برای دوره 0771 شرکتها و ریسک را بررسی کرد .

در این مطالعه مشخص شد که متغیرهای مربوط به هیئت مدیره بر ریسک مؤثر بوده و بین مقیاس هیئت مدیره و ریسک رابطه منفی وجود دارد . آندریش و نیستر ) 7001 ( به بررسی رابطه بین مدیریت شرکتها و مقررات مربوط به بانک در مورد ریسک بانکها در دوره 7002 تا 7007 در 00 کشور اروپایی پرداختند . نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغیر ارزش سهام / کل دارایی در کلیه مدلها به طور معکوس با ریسک مرتبط است . چان و همکاران ) 7001 ( به بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی مدیران بر رفتارهای ریسک پذیری بانکهای تجاری در چین پرداخت.

در تجزیه و تحلیل از سه معیار ریسک متفاوت به عنوان متغیر وابسته استفاده شد. یافته ها نشان داد که ریسک کل با مقیاس هیئت مدیره رابطه مثبت دارد، همچنین ریسک کل با نسبت حقوق صاحبان سهام / کل دارایی رابطه مثبت دارد . اقبال و همکاران . (2015) رابطه بین حاکمیت شرکت ها و ریسک سیستماتیک را برای تعداد زیادی از موسسات مالی در ایالات متحده برای دوره 7002 تا 7000 مورد بررسی قرار دادند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بیشتر موسسات مالی سهامدارگرا با سطح بالاتری از ریسک سیستماتیک همراه هستند . از طرف دیگر ، مشخص شد که ریسک سیستماتیک و سودآوری به طور معکوس با یکدیگر رابطه معکوس دارند . سویزر و وانگ ) 7002 ( رابطه ساختارهای حاکمیتی شرکتی بانکهای تجاری و پس انداز در ایالات متحده و ریسک اعتباری را بررسی کردند .

به طور کلی ، نتایج نشان داد که شیوه های حاکمیت شرکتی در بانکهای تجاری در ایالات متحده بسیار مؤثرتر از بانکهای پس انداز است . 7000 ، برگر و همکاران – در بحران مالی 7002 . (2012) بررسی و فاش کرد که ریسک به طور قابل توجهی در ساختار مالکیت تأثیر گذاشته است . در تجزیه و تحلیل ، سودآوری با ریسک رابطه منفی معنی داری دارد. از طرف دیگر مشخص شده است که تمرین دوگانگی بر روی ریسک تأثیر منفی دارد . ) هو ) 7001 7002 تحقیق کرد – در مورد اهمیت مدیریت داخلی 72 بانک تجاری در چین برای افزایش سلامت مالی این بانک برای دوره 7001 . 7002 مورد – هو ) 7001 ( در مورد اهمیت مدیریت داخلی 72 بانک تجاری در چین برای افزایش سلامت مالی بانک برای دوره 7001 بررسی قرار داده است .

نتایج تجزیه و تحلیل بین ریسک بانکی و مقیاس هیئت مدیره منفی، ونسبت بین مدیران مستقل را مثبت نشان می دهد. آنجینر و همکاران برای نمونه گیری از بانکهای سراسر دنیا استفاده کرده و ارتباط بین ریسک بازپرداخت و حاکمیت 7001 است. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل ، شیوه های – شرکتی در بانکها را مورد بررسی قرار دادند. دوره تجزیه و تحلیل 7002 حاکمیت بیشتر سهامداران محور با ریسک بازپرداخت بانک ها مثبت است. .. برای ادامه مطلب لینک زیر را دانلود کنید

عوامل موثر بر ریسک مالی

اطلاعات تماس

  • طالقانی .بین وصال و فلسطین .خیابان فریمان پلاک ۴۵
  • 02166467181
  • [email protected]

شماره تماس

طالقانی ،بین وصال و فلسطین ،خیابان فریمان ،پلاک ۴۵

ایمیل

عوامل موثر بر ریسک ابتلا به کرونا

به کمک اطلاع رسانی گسترده، تقریبا همه ما در مورد کرونا اطلاعات عمومی فراوانی داریم. همچنین نرم افزارهای زیادی هم برای محاسبه ریسک ابتلا به کرونا ساخته شده است. اما واقعا مهمترین فاکتورهای موثر بر ریسک ابتلا به کرونا کدامند؟ هر چند پس از گذشت قریب به سه سال از همه گیری کرونا، هنوز هم دانشمندان بر همه عوامل و موضوعات موثر بر افزایش احتمال و ریسک کرونا اشراف ندارند، اما برخی از موارد در این زمینه شناسایی شده اند به شرح زیر است:

بر اساس تحقیقات به نظر میرسد افراد با سن بالاتر در صورت ابتلا به کرونا میزان آسیب بیشتری خواهند دید.

افرادی که فعالیت جسمی و ورزشی مداوم دارند، بدن مقاوم تری نسبت به بیماری ها دارند و این شانس ابتلا و یا در صورت درگیری، شدت آسیب را کاهش می دهد.

درآمد شاید به صورت مستقیم بر احتمال ابتلا اثری نداشته باشد، اما، افرادی که از توانایی مالی بالاتری برخورداند، هم در تامین تجهیزات سلامتی، هم در صورت ابتلا، در پرداخت هزینه های لازم امکانات توان دارند و از این رو میزان آسیب این افراد کمتر است.

افراد هر اندازه توان یادگیری بیشتری داشته باشند، شانس آموزش بیشتری برای مقابله با کرونا دارند. از این رو احتمال و ریسک ابتلای کمتری خواهند داشت.

اضافه وزن نه تنها در کرونا، که بر اساسا نظر پزشکان در بیشتر جنبه های سلامتی افراد اثر منفی دارد. شانس آسیب پذیری افراد چاق در مواجهه با کرونا، از افراد دارای وزن متعادل بالاتر است.

بر اساس تحقیقات ظاهرا برخی از نژاد و قومیت ها بیشتر در خطر ابتلا به بیماری کرونا هستند و این موضوع به مسایل ژنتیکی مربوط است.

مصرف دخانیات نه تنها بر ریسک ابتلا به کرونا، که در مورد بسیاری از بیماری های دیگر نیز اثر ثابت شده ای دارد. از مصرف دخانیات خودداری کنید.

برخی از رفتار و عادت های افراد می تواند در ابتلا و یا پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا موثر باشد. عادت هایی مثل رعایت موارد بهداشتی و یا موارد مشابه. در این خصوص هشیار باشید.

مسکن یکی از عوامل مهم در ریسک ابتلا به کروناست. داشتن خانه ای با ویژگی های مناسب و در محیطی مناسب در پیشگیری و کاهش ریسک و در ماقبل نداشتن سرپناه مناسب می تواند موجب افزایش خطر ابتلا شود.

بر اساس تحیقیقات علمی، به طور قطع بیماری های زمینه ای و ارثی می تواند بر احتمال ابتلا به کرونا اثر داشته باشد. برخی از بیماری ها، ضمن کاهش توان بدن در مقابله با کرونا، می توانند باعث ایجاد مشکلات عمده ای پس از ابتلا نیز باشند.

شاغل بودن نیز یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ریسک ابتلا به کرونا اثر گذار باشد. حضور در محیط های کاری آلوده و همچنین مسیر حمل و نقل بین محل کار و منزل شانس ابتلای افراد را افزایش می دهد. این یکی از دلایلی است که موجب شده تا دورکاری و استفاده از شیوه های جایگزین حضور مستقیم در محل کار بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس تحقیقات به عمل آماده، در حال حاضر آقایان به نسبت خانم، دارای احتمال ریسک بالاتری برای ابتلا به کرونا هستند.

به یاد داشته باشید که هر یک از این عوامل، تفسیرها و شرایط خود را دارند و یکی از مهمترین فاکتورهای عمومی، میزان رعایت دستورالعمل و شیوه های بهداشتی است. به نظرشما آیا عوامل موثر دیگری نیز در افزایش یا کاهش احتمال و ریسک ابتلا به بیماری کرونا اثر دارند؟ شما چه فکر می کنید؟

ریسک حسابرسی در شرکت‌ها

حسابرسان اگر هنگام بررسی صورت‌های مالی در شرکت‌ها، متوجه‌ خطاها و محاسبات عمدی‌ مانند کلاه‌برداری مدیران و فرارهای مالیاتی نشوند، شرکت در وضعیت ریسک حسابرسی قرار می‌گیرد. حسابرس ممکن است در این زمان نتیجه‌گیری اشتباهی از وضعیت مالی شرکت‌ها داشته باشد.

ریسک حسابرسی

انواع شرکت‌‌های سهامی برای ایجاد اطمینان از درستی اظهارات مالی و گزارش‌های خود باید صورت‌های مالی خود را به حسابرسان ارائه کنند. حسابرسان نیز پس از بررسی و ارزیابی اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت، نتیجه‌گیری خود را درباره صحت و کیفیت این اطلاعات به مراجع نظارتی و همه سهام‌داران اعلام می‌کنند. ریسک حسابرسی ۲ نوع عمومی دارد که عبارت‌اند از:

۱- ریسک مربوط به بررسی اشتباه داده‌ها و اطلاعات مالی

۲- ریسک مربوط به اظهارات حسابرس که از طریق ارزیابی اشتباه اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی به دست می‌آید

حسابرسی مبتنی بر ریسک معمولا از پنج مرحله تشکیل می‌شود که عبارت‌اند از:

۱- مراجعه به اطلاعات و کنترل مراحل برنامه‌ریزی

۲- مراحل کنترل خارجی

۳- مراحل تست‌پذیر

۴- مراحل آزمایش پایه

۵- نتیجه‌گیری و تهیه گزارش از هر مرحله

عملیات حسابرسی

در گذشته شرکت Arthur Anderson در آمریکا، یکی از شرکت‌هایی بود که سهم زیادی در حسابرسی شرکت‌های آمریکایی برعهده داشت؛ اما به دلیل نقشی که در رسوایی شرکت Enron داشت و تخلفات مالی آن را نادیده گرفته بود، سازمان‌های ناظر، فعالیت آن را متوقف کردند.

در ایران سازمان حسابرسی، بزرگترین سازمان حسابرسی کشور است و وظیفه حسابرسی همه شرکت‌های دولتی را برعهده دارد. ریسک‌ها معمولا در شرکت‌های حسابداری و حسابرسی به‌وسیله مدل ریسک شرح داده می‌شوند.

این مدل نشان‌دهنده چگونگی ترکیب مسئولیت مدیران و حسابرسان به منظور مشخص شدن ریسکی که حسابرس ممکن است صورت‌های مالی دارای اشتباه را بدون اشتباه اعلام کند است. درک اجزای مدل ریسک حسابرسی به شما کمک می‌کند تا روش کار حسابرسی برای بررسی صورت‌های مالی را به خوبی درک کنید.

ریسک حسابرسی

ریسک ذاتی

ریسک ذاتی نشان‌دنده خطا و اشتباه در بخشی از فرآیندهای حسابداری شرکت است. این ریسک ممکن است به دلیل عوامل انسانی مانند اشتباهات غیر‌عمدی حسابداران در زمان عملیات‌های حسابداری رخ دهد. ماهیت کسب‌وکار و چگونگی ارزیابی حساب‌ها در صورت‌های مالی نیز ممکن است بر آن موثر باشد.

میزان ریسک ذاتی در انجام امور حسابداری یک شرکت به نوع فعالیت شرکت و نوع اندازه‌گیری ثروت آن بستگی دارد. علاوه بر آن چند مورد موثر بر رخ دادن ریسک ذاتی عبارت‌اند از:

۲- در دسترس بودن تامین مالی

۳- ظهور یک رقیب جدید

۴- رقابت کارکنان حسابدار در شرکت

ریسک کنترل

به احتمالی که یک اظهار غلط در ثبت‌های حسابداری شرکت در زمان و به شیوه درست وجود دارد اما به‌وسیله سیستم داخلی شرکت برای تصحیح شدن تا قبل از پایان دوره حسابداری کشف یا پیگیری نمی‌شود ریسک کنترل می‌گویند. اگر مدیران یک شرکت مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهند احتمال ریسک کنترل کاهش پیدا می‌کند. گاهی‌اوقات ترکیب ریسک کنترل و ریسک ذاتی به‌عنوان ریسک اظهار غلط شناخته می‌شود. ریسک اظهار غلط بخشی از ریسک حسابرسی است، اما در حوزه وظایف حسابرسان قرار نمی‌گیرد.

ریسک عدم کشف

ریسک عدم کشف بخشی از ریسک‌های حسابرسی است و زمانی ایجاد می‌شود که رویه‌های حسابرسی انجام‌شده به‌وسیله حسابرس، قابلیت کشف اظهار غلط در صورت‌های مالی را نداشته باشد. حسابرس‌ها می‌توانند ریسک عدم کشف حسابرسی را با افزایش میزان رویه‌های حسابداری کاهش دهند؛ علاوه بر آن حسابرسان می‌توانند ریسک عدم کشف را برای برخی از اظهارات غلط که تاثیر زیادی در صورت‌های مالی ندارند نادیده بگیرند. برای مثال حسابرس‌ها می‌توانند تعیین کنند که خطای کمتر از ۵ هزار ریال در صورت‌های مالی اهمیت زیادی ‌ندارند.

به این نکته توجه داشته باشید که اگر حسابرس تعیین کند که ریسک عدم کشف به کاهش نیاز دارد، می‌تواند اهمیت آن را تا ۳ هزار ریال نیز کاهش دهد‌؛ بنابراین مدیران باید صورت‌های مالی خود را برای اشتباهات ۳ هزار ریال و بالاتر از آن تنظیم کنند.

هسته‌های اصلی حسابرسی داخلی

هسته‌های اصلی کار حسابرسی داخلی در انواع سازمان‌ها عبارت‌اند از:

۱- اطمینان از اینکه فرآیندهایی که مدیران برای شناسایی خطرات استفاده کرده‌اند موثر هستند.

۲- اطمینان از اینکه مدیران خطرات را به درستی و براساس اولویت‌بندی آن‌ها مدیریت کرده‌اند.

۳- ارزیابی فرآیندهای مدیریت ریسک برای اطمینان پیدا کردن از پاسخ به هر نوع ریسک که طبق سیاست‌های سازمان است.

۴- ارزیابی و بررسی گزارش ریسک‌های کلیدی به‌وسیله مدیران سازمان و ارائه آن‌ها به هیئت مدیره.

۵- بررسی ریسک‌های کلیدی به‌وسیله مدیران برای اطمینان یافتن از کنترل‌های داخل عملیات و در حال نظارت.

ریسک حسابرسی

مراحل حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، مواردی که سازمان و اهداف آن را تهدید می‌کند مشخص می‌کند. این ریسک‌ها شامل مواردی مانند ریسک مالی، عملیاتی و استراتژیک در داخل و خارج سازمان خواهند بود. حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک روشی است که در بخش حسابرسی داخلی سازمان‌ها استفاده می‌شود و به‌وسیله آن می‌توان از مدیریت صحیح ریسک‌ها اطمینان حاصل کرد. حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در سازمان‌ها عبارت‌اند از:

۱- ارزیابی ریسک در سازمان

۲- تنظیم یک برنامه برای کارهای حسابرسی

۳- انجام کارهای حسابرسی مبتنی بر ریسک و بازخورد نتایج حسابرسی

اهمیت ریسک در حسابرسی

با شناخت اصول و مدل‌های کسب‌وکار در یک شرکت، حسابرسان می‌توانند به راحتی خطرات مالی را شناسایی و دسته‌بندی کنند. این کار باعث می‌شود مدل ریسک یا رویکردی که برای حسابرسی مناسب است تعیین شود. برخی دیگر از مزایای رویکرد مبتنی بر ریسک عبارت‌اند از:

۱- درک بهتر کسب‌وکار و روانشناسی آن

۲- افزایش احتمال دستیابی به روش ممیزی

۳- صرفه‌جویی در منابع

۴- برنامه‌ریزی برای حسابرسی

نتیجه‌گیری

در این مقاله انواع ریسک حسابرسی در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف را بررسی کردیم. اگر هنگام بررسی صورت‌های مالی در شرکت‌ها، حسابرس متوجه خطاها و محاسبات ‌عمدی مانند کلاه‌برداری مدیران و فرارهای مالیاتی آن‌ها نشود، شرکت در وضعیت ریسک حسابرسی قرار می‌گیرد. حسابرس ممکن است در این زمان نتیجه‌گیری اشتباهی از وضعیت مالی شرکت‌ها داشته باشد. در ایران سازمان حسابرسی، یکی از بزرگترین سازمان‌های حسابرسی کشور است و وظیفه حسابرسی همه شرکت‌های دولتی را برعهده دارد. ریسک‌ها معمولا در شرکت‌های حسابداری و حسابرسی به‌وسیله مدل ریسک شرح داده می‌شوند.

این مدل نشان‌دهنده چگونگی ترکیب مسئولیت مدیران و حسابرسان به منظور مشخص شدن ریسکی که حسابرس ممکن است صورت‌های مالی دارای اشتباه را بدون اشتباه اعلام کند است. درک اجزای مدل ریسک حسابرسی به شما کمک می‌کند تا روش کار حسابرسی برای بررسی صورت‌های مالی را به خوبی درک کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.