سفارش توقف محدود چیست؟


یک فنجان صرف ریسک

سفارش متوقف شونده یا توقف زیان (stop loss order) و سفارش متوقف شونده با قیمت معین(stop limit order)

برخی از دوستان در مورد یکی دو نوع سفارش سوال پرسیده بود ند با ید بگم که از ب ین تم ا م سفارشات، سفارش stop limit order کمتر از همه در کتابه ا بهش پرداخته شده یادم میاد خود من هم باهاش مشکل داشتم حتی از یکی از اساتید ایرانی خار ج از کشور هم درخواست کردم اما جوابی نگر فتم تا این که در ی ک م قاله خار جی بود که تازه فهمیدم چی به چیه توی اون م قاله یک شکلی قرار داده شده بود که شاه کلید حل سوالاته که براتون قرار میدم. در ضمن جا داره یاد کنم از دوست خوبم آقای سهیل ذوقی که توضی حات خوبش روشنترم کرد. اما بریم سرا غ مقدمه

ببینید بچه ها، ب عض ی وقتها دیده میشه که وقتی قیمت سهام ش روع به ا فزایش میکنه، و قتی از یک حدی این افزایش بیشتر میشه (که به این م قدار فیلتر میگن و ما در این ب حث کاری باهاش نداریم) به ا حتمال زیاد این سهام به این ا فزایش قیمت ادامه میده ( قواعد فیلتر در آزمون کارایی هم همین را بیان میکنه مثلا قیمت پراید را در نظر بگیرید که وقتی قیمتش بالا ر فت و به 10 میلیون رسید، همینطور به این ا فزایش قیمت ادامه داد و قیمتش بالا وبالا تر ر فت)

همین حالت در بازار های مالی هم و جود داره مثلا و قتی قیمت جاری یک سهام 20 ت و مانه، اگر قیمتش بالا بره و بتونه خودش را تا 22 تومان برسونه ( فیلتر 5% را رد کنه ) ممکنه ما احتمال بدیم که باز هم قیمت بالاتر بره پس ما نیاز به سفارشی داریم که ا گر قیمت سهام ش رو ع به ا فزا یش کرد، وقتی به یک قیمت م عینی رسید(که در این جا 22 تومانه) و یا از اون بالاتر ر فت، کارگ زار ما، اون سهم را برای ما ب خره چون ما احساس میکنیم قیمت بالاتر هم خواهد ر فت پس ما نیاز به یک س فارش متو قف شونده با قیمت توقف 22 تومان داریم شاید بپرسید دلیل این نامگذاری چیه و چه ربطی به تو قف زیان داره که اسمش را گذاشتند سقارش توقف زیان ؟ علت اینه که اگر قیمت این سهام بالا بره و ما اون را خریداری نکنیم در واقع زیان کرده ایم پس خرید این سهام با عث متوقف شدن زیان ناشی از ن خریدن این سهام میشود به همین دلیل به این س فارش، سفارش توقف زیان هم میگویند (د قیقا عکس این موضو ع برای کاهش قیمت و جود داره یعنی و قتی قیمت سفارش توقف محدود چیست؟ سها م ش روع کرد کاهش پیدا کنه اگر این کاهش تا یک حدی ادامه پیدا کنه مثلا قیمت از 20 تومان به 18 تومان برسه ، احساس ما این خواهد بود که باز هم احتمال کاهش هست پس نیاز به سفار شی داریم تا در این زمان سهام ما ف روخته بشه پس س فارش فروش با قیمت توق ف 18 تومان ر ا قرار میدهیم تا زیان ناشی از این کاهش قیمت را متوقف کنیم ) تا این جا میشه سفارش متو قف شونده اما فلسفه ی سفارش متو قف شونده با قیمت معین چ یه؟

حالا فرض کنید قیمت سه ام از 20 تومان ناگهان به 30 تومان برسه (یعنی ناگهان یک معامله با قیمت 30 تومان در بازار ان جام بشه) ، اگر ما سغارش خرید با فیمت توقف 22 تومان به کارگزار داده باشیم وقتی قیمت به 30 میرسه کارگزار بلافاصله این سهم را برای ما میخره . این در حالیه که ممکنه ما سهامی به این قیمت گران را نیاز نداشته باشیم حالا آیا میتونیم از کارگزار خودمون شاکی بشیم که چرا سهامی به گرانی برای ما خریده؟ خیر چون سفارش ما زمانی که قیمت سهام مرز 22 را رد کرد به یک س فارش فعال و قا بل ا جرا تبدیل شد . در این جا احساس میکنیم ما نیاز به یک نوع س فا رش جدید داریم تا جلوی ای ن عدم اطمینان قیمتی را بگ یره و در این جاست که ما به سفارش متوقف شونده با قیمت معین یا

stop limit order

نیاز پیدا میکنیم

برای مثال فرض کنید زمانی که قیمت بازار 20 تومان است ، شما سفارش خریدی را با فیمت توقف 22 تومان و قیمت معین 24 تومان به کارگ زا ر خود میدهید حالا همانند سفا رش متوقف شونده ، به محض خرید و فروش سهام در قیمتی بیشتر یا برابر 22 تومان س فارش شما فعال میشود با این تفاوت که کارگزار باید این سهام را به قیمتی کمتر از 24 تومان برای شما بخرد . یعنی دامنه ای که در آن س فارش قا بل ا جرا ست بین 22 و 24 تومان است. ی عنی قیمت تو قف 22 و ق یمت معین 24 تومان است . به این شکل ما عدم اطمینان ناشی از سفارش متوقف شونده را به وسیله ی کمک از یک قیمت معین از بین بردی م

سفارش توقف محدود چیست؟

سفارش توقف محدود چیست؟

سفارش توقف محدودیت یکی از انواع سفارشاتی است که در Binance پیدا خواهید کرد. با این حال ، قبل از ادامه این مورد ، ما به شما توصیه می کنیم ابتدا با سفارشات محدود و بازار آشنا شوید .

بهترین راه برای درک سفارش توقف محدود ، تقسیم آن به قیمت توقف و قیمت محدود است. قیمت متوقف به سادگی قیمتی است که باعث یک سفارش محدود می شود و قیمت محدود قیمت خاص سفارش محدود است که ایجاد شده است. این بدان معنی است که پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش محدود شما بلافاصله روی دفتر سفارش قرار می گیرد.

اگرچه قیمت های توقف سفارش توقف محدود چیست؟ و محدود می تواند یکسان باشد ، اما این یک الزام نیست. در واقع برای شما امن تر است که قیمت توقف (قیمت ماشه) را کمی بالاتر از قیمت محدود (برای سفارشات فروش) یا کمی پایین تر از قیمت محدود (برای سفارشات خرید) تعیین کنید. این بعد از ایجاد محدودیت توقف ، احتمال پر شدن سفارش محدودیتان را افزایش می دهد.

چگونه از آن استفاده کنیم؟

بیایید بگوییم شما به تازگی 5 BNB را با 0.0012761 BTC خریداری کرده اید زیرا فکر می کنید قیمت نزدیک به سطح پشتیبانی اصلی است و احتمالاً از اینجا بالا خواهد رفت.

سفارش توقف محدود چیست؟

در این شرایط ، ممکن است بخواهید برای کاهش ضررهای خود در صورت غلط بودن فرض خود ، و شروع به کاهش قیمت ، یک دستور توقف فروش تعیین کنید. برای انجام این کار ، به حساب Binance خود وارد شوید و به بازار BNB / BTC بروید . سپس بر روی زبانه Stop-Limit کلیک کرده و قیمت Stop و Limit را به همراه مقدار BNB فروخته شده تنظیم کنید.

بنابراین اگر اعتقاد دارید که 0.0012700 BTC سطح پشتیبانی قابل اعتمادی است ، می توانید سفارش توقف را دقیقاً زیر این قیمت تعیین کنید (در صورت عدم موفقیت). در این مثال ، ما برای 5 BNB سفارش توقف حد با قیمت توقف 0.0012490 BTC و قیمت محدود 0.0012440 BTC تنظیم خواهیم کرد.

سفارش توقف محدود چیست؟

با کلیک بر روی فروش BNB ، یک پنجره تأیید ظاهر می شود. اطمینان حاصل کنید که همه چیز درست است و سفارش توقف محدود چیست؟ Orderto را تأیید فشار دهید.

سفارش توقف محدود چیست؟

پس از ثبت سفارش محدودیت ، پیام تأیید را مشاهده خواهید کرد.

سفارش توقف محدود چیست؟

برای دیدن و مدیریت سفارشات باز خود می توانید به پایین پیمایش کنید.

سفارش توقف محدود چیست؟

توجه داشته باشید که سفارش توقف محدود تنها در صورت رسیدن و رسیدن به قیمت توقف انجام می شود و سفارش محدود تنها درصورتی که قیمت بازار به قیمت سقف شما برسد پر می شود. اگر سفارش محدودیت شما (با قیمت توقف) آغاز شود ، اما قیمت بازار به قیمتی که تعیین کرده اید نرسد ، سفارش محدود باز خواهد ماند. این بدان معنی است که سفارش توقف محدود به یک سفارش محدود برای خرید یا فروش با قیمت محدود (یا بهتر) تبدیل می شود.

بعضی اوقات ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که قیمت خیلی سریع پایین بیاید و سفارش توقف شما بدون پر شدن از شما منتقل شود. در این صورت ، ممکن است برای خارج شدن سریع از تجارت ، به سفارشات بازار متوسل شوید.

چه زمانی باید از آن استفاده کنید؟

سفارشات Stop-limit به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک ارزشمند هستند و برای جلوگیری از ضررهای چشمگیر باید از آن استفاده کنید. قابل ذکر است ، آنها همچنین برای قرار دادن سفارشات Sell نیز مفید هستند تا اطمینان حاصل شود که با رسیدن به اهداف تجاری خود سود خود را می گیرید. همچنین ممکن است پس از شکسته شدن سطح مقاومت مشخصی در هنگام شروع روند صعودی ، برای خرید یک دارایی سفارش توقف خرید تعیین کنید .

ثبت سفارش عرضه اولیه ددانا چه ساعتی آغاز می شود؟

به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ۱۲۰ میلیون سهم شرکت داروسازی دانا معادل ۵ درصد سهام این شرکت، براي اولين بار پس از پذيرش در بازار اول فرابورس ايران در نماد معاملاتي (ددانا1) و نمونيك DPHZ1 به روش ثبت سفارش عرضه مي‌شود. دامنه قمیتی این سهم بین ۲۳ هزار و ۸ ریال تا ۲۸ هزار و سفارش توقف محدود چیست؟ ۱۲۱ ریال برای هر سهم بوده و با سهمیه ۲۰۰ سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه می‌شود که با توجه به این عدد، حداکثر نقدینگی مورد نیاز حدودا ۵ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۲۰۰ ریال است.

طبق اطلاعیه‌ای که امروز در سامانه کدال منتشر شد جزییات عرضه اولیه به شرح زیر می‌باشد:

۱- دوره ثبت سفارش از ساعت ۰۹:۳۰ لغايت ساعت ۱۱:۳۰ مي‌باشد. امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکانپذیر می‌باشد.

۲- سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کد حقیقی و حقوقی حداکثر ۲۰۰ سهم‌ می‌باشد. هر کد معاملاتی تنها مجاز به ارسال یک سفارش می‌باشد.

۳- ورود سفارش صرفاً با کد معاملاتی و در دوره زمانی اعلام شده و به قیمت محدود در دامنه قیمتی تعیین شده (کف قیمت ۲۳۰۰۸ و سقف قیمت ۲۸۱۲۱ ریال‌ می‌باشد) جهت ثبت سفارش امکانپذیر می‌باشد و ورود سفارش بصورت گروهی مجاز نمی‌باشد.

انواع سفارشات در ترید ارزهای دیجیتال

سفارشات بازار ارز دیجیتال

انواع سفارشات در بازار یکی از مفاهیمی است که هر شخصی پیش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال و آغاز ترید باید با آن آشنایی داشته باشد. معاملات در ارزهای دیجیتال با سفارشات انجام می گیرد که انواع مختلفی دارند و شامل شرایط و دستورالعمل های مربوط به خرید رمز ارزها می شوند. در این مقاله قصد داریم تا انواع سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال و مفهوم آنها را همراه یکدیگر بررسی کنیم پس با اکس کپیتال همراه باشید.

سفارش بازار چیست

برای انجام هرگونه خرید و فروش ارز دیجیتالی شما باید ابتدا در یک از صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنید. متاسفانه در ایران صرافی ها تنها دارای معاملات اسپات هستند و معاملات فیوجر در آن ها انجام نمی شود ولی صرافی ارز دیجیتال اکس کپیتال امکانات خاصی را برای معاملات اسپات در نظر گرفته است که شما می توانید هم اکنون در پنل کاربری این صرافی در کمتر از چند دقیقه ثبت نام نمایید. لازم به ذکر است کارمزد صرافی فعلا 0% می باشد.

سفارش بازار چیست؟

سفارش به قیمت بازار متداول ترین و اساسی ترین انواع سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال هستند که از سایر سفارشات ساده تر هستند و شامل دستورالعمل فوری برای خرید با قیمت فعلی بازار (بدون در نظر گرفتن مقدار) است. خرید ارز دیجیتال در این نوع سفارش حتمی است و معاملات قطعا انجام می شود.

سفارش بازار به دلیل سادگی بین مبتدیان محبوبیت و کاربرد بیشتری دارد و برای پوزیشن های کوتاه مدت با نقدینگی بالا مناسب است. به دلیل نوسانات زیاد در بازار ارزهای دیجیتال در سفارشات بازار ممکن است قیمت خرید اندکی تغییر کند که مقدار ان زیاد سفارش توقف محدود چیست؟ نیست.

در سفارشات بازار قیمت خرید با بیشترین قیمتی که برای فروش تعیین شده است مشخص می شود و قیمت فروش نیز با کمترین قیمتی که در بازار اعلام شده است تعیین می شود.

سفارش سفارش توقف محدود چیست؟ محدود چیست؟

سفارشات لیمیت اردر

سفارش لیمیت یا محدود در یک قیمت مشخص که توسط معامله گر تعیین می شود انجام می شوند. انجام سفارشات محدود قطعی نیست و بسته شرایط بازار، میزان نقدینگی و قیمت انجام می شوند. همچنین این سفارشات تنها در صورت رسیدن به قیمت تعیین شده یا قیمت بهتر صورت می گیرند.

برای مثال یک معامله گر مشخص می کند که زمانی که قیمت هر واحد بیت کوین به ۳۵ هزار دلار رسید تعداد مشخصی از این ارز خریداری شود و این معامله تا زمانی که بیت کوین به این قیمت نرسید انجام نخواهد گرفت اما در صورتی که قیمت آن به کمتر از ۳۵ هزار دلار برسد سفارش انجام خواهد شد.

سفارشات استاپ

معاملات استاپ

سفارشات استاپ عملکردی مشابه سفارشات بازار دارند اما با این تفاوت که برای بهترین قیمت خرید و فروش ارسال می شوند و تنها زمانی که به این قیمت برسند انجام می شوند. قیمت خرید در سفارشات استاپ باید بالاتر از قیمت فعلی ارز باشد و در فروش نیز باید قیمت آن کمتر از قیمت فعلی بازار باشد.

سفارشات استاپ را می توان برای تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از آن و تعیین حد سود و ضرر نیز استفاده کرد. برای درک بهتر سفارشات حد مجاز در نظر بگیرید قیمت فعلی بیت کوین ۳۰ هزار سفارش توقف محدود چیست؟ سفارش توقف محدود چیست؟ دلار است و شما قصد دارید وقتی قیمت آن به ۵۰ هزار دلار رسید آن را بفروشید پس سفارش حد مجاز را ارسال می کنید و وقتی که به بهترین قیمت (۵۰ هزار دلار و بیشتر) رسید ارز شما به فروش می رسد.

انجام گرفتن این معاملات بستگی به قیمتی که معامله گر مشخص می کند دارد و اگر این قیمت مناسب باشد سفارش حتما انجام می گیرد.

سفارشات استاپ لیمیت

سفارشات استاپ لیمیت

سفارشات استاپ لیمیت با یک پیش شرط ثبت می شوند و اغلب توسط تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. این سفارشات به دو بخش قیمت توقف و قیمت محدود تقسیم می شود. در قیمت توقف ایجاد سفارش محدود می شود و در قیمت محدود پس از رسیدن به قیمت توقف سفارش در لیست انجام قرار می گیرد.

این سفارشات ضرری که ممکن است تریدر در یک معامله متحمل شود را کاهش می دهد و محدود می کند. برای درک بهتر پیش شرط در استاپ لیمیت فرض کنید شما حدس می زنید که قیمت بیت کوین رشد خواهد یافت و به ۵۰ هزار دلار خواهد رسید، حال شرط می گذارید که اگر قیمت به ۵۰ هزار دلار رسید یک سفارش استاپ لیمیت با قیمت ۵۳ هزار دلار برای شما ثبت شود.

سفارشات قابل تنظیم

سفارشات قابل تنظیم

در سفارشات قابل تنظیم یا سفارش توقف محدود چیست؟ Scaled Orders به جای انجام معاملات به صورت کلی و یک جا، معاملات را به صورت پله ای و سفارشات کوچک و جزئی ثبت می کنند. این سفارشات از تعدادی سفارش محدود و تدریجی تشکیل شده اند که میزان ریسک را تا حد قابل توجهی کاهش می دهند. این سفارشات به عنوان سفارشات مقیاس پذیر نیز شناخته می شوند.

این روش معمولا توسط کسانی استفاده می شود که قصد دارند یک میانگین قیمت از بازار بگیرند و یا کسانی که قصد خرید یک حجم عظیم از ارزها را دارند و می خواهند آن را به صورت پنهانی انجام دهند. غالبا وقتی جهت حرکت بازار با قیمتی که تریدرها تعیین کرده اند و قیمت خرید و فروش به میانگین درخواست ها ثبت شده نزدیک شود سود بیشتری به دست می آورند.

سفارشات Market If Touched

سفارشات Market If Touched

در این نوع سفارشات معامله گر تعیین می کند که اگر قیمت بازار به یک قیمت خاص برسد سفارش ثبت شده و اجرا شود. سفارش خرید در این نوع سفارشات قیمت خرید پایین تر از قیمت فعلی و قیمت فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار داده می شود. برای مثال قیمت فعلی بیت کوین ۴۷ هزار دلار است و معامله گر می خواهد وقتی قیمت به ۴۵ هزار دلار رسید آن را خریداری کند. در این صورت قیمت خرید را ۴۵ هزار دلار ارسال می کند و هنگامی که قیمت بیت کوین به ۴۵ هزار دلار رسید سفارش ثبت می شود.

سفارشات OCO

سفارشات oco هنگامی قابل ثبت است که دو سفارش شرطی را با یکدیگر ترکیب کنید. در این صورت یکی از این دو سفارش انجام می گیرد و دیگری لغو خواهد شد، در این روند سفارشی که زودتر قابل اجرا باشد ثبت می شود و سفارش دوم به طور خودکار کنسل می شود.

سفارشات FOK

این سفارشات در صورت ثبت اگر در لحظه انجام نشود لغو خواهند شد. در هنگام این سفارشات معامله گر باید از قیمت و شرایط اطمینان سفارش توقف محدود چیست؟ داشته باشد چرا که بلافاصله انجام خواهد شد و البته اگر شرایط انجام آن مهیا نباشد لغو خواهد شد.

جمع بندی

به طور کلی در معاملات ارزهای دیجیتال دو سفارش خرید و فروش وجود دارد که در قالبت های مختلفی ثبت می شوند. سفارشات ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که شرایط و ضوابط هر یک با دیگری متفاوت است اما به طور کلی با هدف خرید و فروش و کسب سود یا کاهش ضرر اعمال می شوند. در این نگارش تعدادی از پرکاربردترین سفارش های ارز دیجیتال معرفی شد.

اردر بلاک (Order Block) چیست + استراتژی

بلوک سفارش در فارکس

بلوک های سفارش در فارکس به مجموعه سفارشات بانک ها و موسسات بزرگ در معاملات فارکس اشاره دارد. بانک‌های بزرگ فقط یک سفارش خرید/فروش را باز نمی‌کنند، بلکه یک سفارش واحد را در یک چک از بلوک‌ها توزیع می‌کنند تا پتانسیل سود را به حداکثر برسانند. به این دسته از سفارشات، بلوک های سفارش در معاملات گفته می شود.

تمرکز ما یافتن بلوک‌های سفارش در نمودارهای کندل است تا بتوانیم با موسسات و بانک‌های بزرگ معامله کنیم تا از بازار سود سفارش توقف محدود چیست؟ ببریم. یافتن آن بلوک‌ها آسان نیست، اما می‌توانیم با استفاده از تلاقی‌ها و سایر ابزارهای فنی، آن‌ها را در نمودار پیدا کنیم.

چگونه بلوک های سفارش را در فارکس پیدا کنیم؟

همانطور که قبلاً بحث کردیم، بلوک سفارش ، تجمع سفارشات در بازار است. بنابراین ابتدا باید بتوانید علائم انباشت سفارش را در نمودار از نظر فنی شناسایی کنید.

در تحلیل تکنیکال، زمانی که یک ساختار بازار محدوده شکل می‌گیرد سفارش توقف محدود چیست؟ یا قیمت به شکل یک بلوک افقی حرکت می‌کند، سفارش‌ها در آن ناحیه جمع می‌شوند. پس از انباشته شدن سفارشات و شکستن بلوک یا محدوده قیمت، یک موج ضربه ای شکل می گیرد. این موج تکانشی نشان دهنده عدم تعادل و روند قیمتی است که توسط معامله گران نهادی و بانک های بزرگ ایجاد شده است. زیرا بیشتر حرکت های بزرگ بازار توسط بانک ها انجام می شود.

بنابراین پدیده فوق در نمودار کندل استیک وجود بلوک های سفارش را در آن ناحیه نشان می دهد. زمانی که قیمت در آینده به منطقه بلوک سفارش بازگردد، منطقه بلوک سفارش را معامله خواهیم کرد.

بلوک سفارش در فارکس -2

انواع بلوک های سفارش

بلوک های سفارش در معاملات بر اساس انواع سفارش به دو نوع دسته بندی می شوند.

  1. بلوک سفارش صعودی
  2. بلوک سفارش نزولی

بلوک سفارش صعودی

هنگامی که یک موج حرکتی صعودی پس از شکست یک ساختار یا بلوک بازار در حال تغییر شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده تشکیل یک بلوک سفارش صعودی است.

هنگامی که قیمت به منطقه بلوک سفارش بازگشت، ما سفارشات خرید را برای تجارت با موسسات باز خواهیم کرد.

بلوک سفارش در فارکس -3

بلوک سفارش نزولی

هنگامی که یک موج ضربه ای نزولی پس از شکست محدوده قیمت یا بلوک تشکیل می شود، یک بلوک سفارش نزولی تشکیل می شود.

زمانی که قیمت در آینده به این منطقه بازگردد، سفارش‌های فروش را از منطقه بلوک سفارش نزولی باز می‌کنیم.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

بلوک سفارش در فارکس -4

چگونه یک منطقه بلوک سفارش را در معاملات ترسیم کنیم؟

  • برای ترسیم بلوک سفارش، ابتدا باید تشخیص محدوده قیمت نمودار یا بلوک قیمت را یاد بگیرید.
  • در مرحله بعد بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه محدوده قیمت را علامت بزنید
  • یک منطقه افقی را با ارتفاع و پایین منطقه بلوک سفارش رسم کنید. این به عنوان منطقه بلوک سفارش عمل می کند.

بلوک سفارش در فارکس -5

اگر همیشه ترجیح می دادید از این منطقه بلوک سفارش خرید/فروش کنید، بهتر است.

چگونه با استفاده از بلوک های سفارش معامله کنیم؟

همانطور که آموختیم، مناطق بلوک سفارش تحت توجه موسسات و بانک های بزرگ است. معامله گران نهادی این مناطق را برای ثبت سفارش خود انتخاب می کنند. بنابراین باید به این مناطق قیمتی توجه داشته باشیم و زمانی که قیمت در آینده به این مناطق بازگردد، بتوانیم آنها را معامله کنیم.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

در زیر یک معیار ساده برای باز کردن سفارشات خرید و فروش در صورت بلوک سفارش را توضیح داده ام.

بلوک سفارش در فارکس -6

سفارش خرید

هنگامی که یک منطقه بلوک سفارش صعودی در نمودار شکل گرفت، یک سفارش محدود خرید در حال انتظار را چند پیپ بالاتر از منطقه قرار دهید. استاپ لاس را چند پیپ زیر زون قرار دهید.

سفارش فروش

هنگامی که یک منطقه بلوک سفارش نزولی در نمودار شکل می‌گیرد، یک سفارش محدود فروش معلق را چند پیپ زیر منطقه باز کنید و توقف ضرر را بالای منطقه قرار دهید.

به خاطر داشته باشید که این یک روش ساده برای باز کردن سفارش است. این یک استراتژی تجاری نیست . یک استراتژی معاملاتی شامل سایر ابزارهای فنی، مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت است.

فراموش نکنید که بررسی کنیدنشانگر بلوک های سفارش

نتیجه

نکته اصلی این است که بلوک های سفارش بهترین استراتژی برای شناسایی یا پیگیری سفارشات موسسات و بانک ها هستند. این یک روش معاملاتی نمودار برهنه است، و من به شدت به معامله گران توصیه می کنم که آن را یاد بگیرند و در استراتژی های خود اعمال کنند. این به طور قابل توجهی شغل تجاری شما را بهبود می بخشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.